Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Семейното богослужение – 12 Съкровищница от свидетелства Том 3 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Ако някога е имало време, в което всеки дом да бъде дом на молитва, то това време е днес. Неверие и скептицизъм надделяват. Неправдата изобилства. Покварата тече в жизнените струи на душата и в живота се надига бунт против Бога. Поробени от греха, моралните сили са под тиранията на Сатана. Душата става игра на неговите изкушения и ако някоя силна ръка не се простре, за да я избави, тя отива там, където главният бунтовник управлява.
И все пак в това време на страшна гибел мнозина изповядващи се за християни нямат домашно богослужение. Те не славят Бога у дома, не поучават децата си да Го обичат и да се боят от Него. Мнозина толкова отдавна са се отделили, че се чувстват под осъждение, ако се приближат до Него. Не могат да пристъпят „с дръзновение към престола на благодатта“, „като издигат ръце святи, а не гневни и препирливи“ (Евреи 4:16; 1Тимотей 2:8). Нямат жива връзка с Бога. Имат само форма на набожност без силата й.
Идеята, че молитвата не е необходима, е един от най-успешните девизи на Сатана за погубването на човешки души. Молитвата е общуване с Бога, Изворът на мъдростта, силата, мира и щастието. Исус се молеше на Отец „със силен вик и със сълзи“. Апостол Павел увещава вярващите: „Непрестанно се молете“ за всяко нещо, чрез молитва и моление с благодарност да изявяваме желанията си пред Бога. Яков казва: „… молете се един за друг… Голяма сила има усърдната молитва на праведния“ (Евреи 5:7; 1Сол. 5:17; Яков 5:16).
Родителите трябва да обграждат децата си с искрена, усърдна молитва. Те трябва да се молят с пълна вяра Господ да бъде с тях и святите ангели да пазят тях и децата им от жестоката власт на Сатана.
Във всяко семейство да има определено време за сутрешно и вечерно богослужение. Колко прилично е, когато родителите съберат децата си преди закуска, за да благодарят на небесния Баща, че ги е запазил през нощта, и да Го молят да им помага, да ги води и да бди над тях през деня. Колко угодно е за Него също вечерта, когато родителите пак съберат децата си и Му благодарят за благословенията през изтеклия ден!
Бащата, а в негово отсъствие майката, трябва да води богослужението, като избере интересна и лесноразбираема част от Писанието. Службата трябва да е кратка. Когато се прочете дълга глава и се изкаже дълга молитва, богослужението става отегчително и когато свърши, се чувства облекчение. Господ се обезславя, когато часът за богослужение става безинтересен и досаден, когато е толкова отегчителен, толкова скучен, че децата да се страхуват от него.

Богослужението да се направи интересно
Бащи и майки, направете часа на богослужението много интересен. Защо този час да не бъде най-приятното и радостно нещо през деня. Само няколко мисли за подготовка ще ти помогнат да го направиш напълно интересен и полезен. От време на време богослужението нека бъде разнообразно. Могат да се задават въпроси върху прочетеното от Писанието; могат да се направят и няколко сериозни навременни бележки. Може да се изпее хвалебна песен. Молитвата да бъде кратка и искрена. Този, който се моли, нека хвали Бога с обикновени, сериозни думи за Неговата доброта и да поиска от Него помощ. Според както обстоятелствата нека и децата вземат участие в четенето и молитвата.
Единствено вечността ще открие доброто, с което такива часове на богослужение са изпълнени.
Животът на Авраам, Божия приятел, бе живот на молитва. Където и да опъваше шатъра си, близо до него съграждаше олтар, на който сутрин и вечер се принасяха жертви. Когато шатърът му се преместваше, олтарът оставаше, а скитащият ханаанец, идвайки до олтаря, знаеше кой е бил там. Щом като разпънеше шатъра си, той поправяше олтаря и служеше на живия Бог.
И така, домовете на християните трябва да бъдат светила на света. Сутрин и вечер от тях трябва да се издигат молитви към Бога като сладко благоухание. И Неговите милости и благословения ще падат върху молещите се като утринна роса.
Бащи и майки, събирайте децата си всяка сутрин и вечер и със смирени молитви издигнете душите си към Бога за помощ. Вашите мили са изложени на изкушения. Всекидневни огорчения обсаждат живота на млади и стари. Тези, които искат да живеят търпелив, любезен, весел живот, трябва да се молят. С постоянна помощ от Бога можем да победим себе си.
Всяка сутрин посвещавайте за деня себе си и децата си на Бога. Не правете сметки за месеци или години. Те не са ваши. Дава ви се само един кратък ден. Работи през часовете на деня за Господа, като че той е последният ден на земята. Представи всичките си планове на Бога, за да бъдат или изпълнени, или прекъснати според Неговото провидение. Приеми Неговите вместо твоите планове, макар това да изисква да се изоставят някои любими проекти. По този начин животът все повече ще се оприличава на Божествения пример „и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса“ (Фил. 4:7).

_____________
Христос е свързващата халка между Бога и човека. Той е обещал Своето лично ходатайство. Поставя цялата добродетел на правдата Си на страната на молещия се. Пледира за човека; и човекът, нуждаещ се от помощ, пледира за себе си в Неговото присъствие, ползвайки се от влиянието на Този, Който отдаде живота Си за живота на света. Като признаем пред Бога, че ценим Христовите заслуги, на ходатайството ни се придава благоухание. Когато се приближаваме до Бога чрез силата на Христовите заслуги, Христос ни поставя близо до Себе Си, обгръща ни със Своята човешка ръка, а с Божествената държи престола на Безконечния. Той поставя заслугите си в ръцете ни като благоуханен тамян в кадилницата, за да насърчи молитвите ни, Той обещава да чуе и отговори на умоляванията ни (т. VIII, 1904 г., с. 178).