Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Семейното другарство – 30 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

Семейното другарство – 30 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЗНАВАТ ДЕЦАТА СИ. Някои родители не разбират децата си, защото всъщност не ги познават добре. Често между родители и деца има голяма дистанция. Ако родителите се постараят да проникнат по-дълбоко в душите на децата си и да разберат чувствата им, ако усетят онова, което се таи в сърцата им, те ще намерят най-верния път тях и това ще окаже твърде благотворно влияние върху техните взаимоотношения.
Бащата и майката трябва да работят заедно в разбирателство и взаимно съгласие. Те трябва да станат другари на своите деца.
За да могат да водят децата си по правия път, родителите трябва да търсят най-добрия и най-успешния начин за спечелване на любовта и доверието им. Те трябва сами да излъчват слънчевата светлина на любовта и да стоплят дома.

НАСЪРЧЕНИЕ И ПОХВАЛА. Малките деца не обичат самотата и много рядко са доволни, когато са сами. Те имат нужда от съчувствие и нежност; те мислят, че това, което за тях е радост, радва и майката, поради което е естествено да отиват при нея със своите малки радости и скърби. Майката не бива да наранява техните нежни сърца, като не обръща внимание на неща, които за нея вероятно са дребни, но в очите на децата са от голяма важност. Одобрителната усмивка, насърчителната дума или похвала биха засияли като слънчев лъч техните сърца и биха ги направили радостни през целия ден.

РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ДОВЕРЕНИЦИ. Родителите трябва да предразполагат децата си към доверие, за да им откриват своите сърдечни болки, неприятности и изпитания.
С любов съветвайте децата и ги приближете до сърцата си. Това е критично време за тях. Около децата ви много често ще има влияния, които целят да ги отделят от вас и на които трябва да противодействате. Научете ги да ви се доверяват. Нека споделят с вас своите радости, скърби и изпитания.
На децата ще бъдат спестени много злини, ако бяха по-близки с родителите си. Родителите трябва да предразполагат децата да бъдат откровени пред тях, да споделят своите трудности и когато се колебаят кой е правият път, да поискат техния съвет. И кой може по-добре да види и посочи истинската опасност от набожните им родители? Кой може да развива по-добре характерите и да влияе върху темперамента им, ако не родителите? Майката, която е наблюдавала отблизо умственото развитие на детето още от ранна възраст и по този начин е запозната с естествените му наклонности, е най-добре подготвена да съветва своите деца. Кой може да каже по-добре от майката, подпомогната от бащата, кои характерни черти трябва да се преодолеят или ограничат?

“НЯМА ВРЕМЕ.” “Няма време! – казва бащата. – Нямам време за обучаване на децата, нямам време за общуване и за домашни радости и удоволствия”. Тогава този баща не би трябвало да поема отговорността за създаване на семейство. Щом родителите използват по друг начин времето, което по право принадлежи на децата, те ги ограбват, като ги лишават от възпитанието, което трябва да получат. Щом имате деца, трябва да работите в пълно единомислие за оформяне на техния характер.
Викът на много майки е: “Нямам никакво време за децата си”. Тогава, заради Христа, отделяйте по-малко време за дрехите си. Откажете се, ако сте решили да ги украсите. Откажете се от ходене на гости и приемане на гости. Откажете се от готвенето на разни деликатеси. Но никога, никога не пренебрегвайте децата си! Що е плявата пред житото? Нека нищо не застава между вас и интересите на вашите деца.
Понякога майки, отрупани с много грижи, не могат да отделят време, за да напътстват децата си и да им показват любов и съчувствие. Но те трябва да помнят, че ако децата не намират у собствените си родители и в дома си това, което задоволява тяхната нужда от съчувствие и другарство, те ще потърсят други източници, което може да се окаже твърде опасно както за душата, и характера им.

С ВАШИТЕ ДЕЦА В РАБОТА И ИГРА. Родителите трябва да посвещават голяма част от свободното си време на децата. Да общуват с тях в техните занимания, игри и спортна дейност, да спечелят по най-естествения начин тяхното доверие – това е основно тяхно задължение. Станете добри приятели на децата си.
Нека родителите посветят вечерните часове на своите семейства. Оставете настрана грижите и проблемите заедно с ежедневните задължения.

СЪВЕТ КЪМ РОДИТЕЛИ, КОИТО ПРОЯВЯВАТ СДЪРЖАНОСТ И СКЛОННОСТ КЪМ ДИКТАТОРСТВО. Има опасност някои родители и учители твърде много да заповядват и да налагат своята воля на децата или учениците си, като същевременно не общуват достатъчно с тях. Често те се държат твърде сдържано и студено; използват авторитета си, за да налагат своето мнение и не проявяват разбиране на детската душа. Такова отношение не може да спечели сърцата на техните деца и ученици. Ако биха привлекли децата близо до себе си и биха им показали любовта си, ако проявяваха интерес към всичките им занимания и дори към техните игри, като понякога станат деца с децата, биха им доставили много радост и биха спечелили тяхната любов и доверие. А децата от своя страна не ще се забавят да проявят истинска почит и уважение към такива родители и учители.

ЛОШИТЕ ДРУГАРИ ПРОТИВОДЕЙСТВАТ НА ДОМА. Сатана и неговите сили проявяват твърде голямо старание да влияят върху умовете на децата. Ако майката и бащата ги обичат с искреност, с християнска нежност и любов, това ще окаже силно влияние върху тях и те ще почувстват, че могат да имат безгранично доверие в родителите си. Обгърнете вашите деца с топлината и обаянието на дома и им дайте вашето истинско приятелство. Ако правите това, те няма да имат толкова голямо желание да търсят компанията на други приятели… Поради злото в света днес и поради ограниченията, които е необходимо да се прилагат към децата, родителите трябва да удвоят усилията си, за да ги привържат към сърцата си и да им помогнат да разберат, че искат да ги направят щастливи.

РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЗНАВАТ ДЕЦАТА СИ. Между родители и деца не трябва да съществуват никакви прегради от студенина и въздържаност. Родителите трябва да познават своите деца, като се стараят да разбират склонностите и предразположенията им, прониквайки в чувствата им и достигайки до онова, което е в сърцата им.
Родители, оставяйте децата ви да виждат, че ги обичате и правите всичко, което е по силите ви, за да ги направите щастливи.
Ако правите това, тогава ограниченията, които ще бъде необходимо да им налагате, ще се приемат нормално и ще оказват много по-голямо влияние върху техните млади души. Ръководете децата с любов и съчувствие, като помните думите на Спасителя, че “ангелите им на небесата винаги гледат лицето на Моя небесен Отец”. Ако искате ангелите да вършат за децата ви делото, което им е възложено от Бога, съдействайте им, като и вие извършвате своята част.
Когато децата биват възпитавани чрез мъдро и изпълнено с любов ръководство на един истински дом, те не ще имат желание да търсят удоволствия и общуване вън от него. Злото не ще ги привлича. Духът, който владее в дома, ще оформя техните характери; те ще възприемат навици и принципи, които са силна защита срещу изкушенията, когато един ден напуснат бащиния дом и заемат своето място в света.