Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Семейството и градът – 20 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

Семейството и градът – 20 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

ОПАСНОСТИТЕ НА ГРАДСКИЯ ЖИВОТ. Животът в градовете е фалшив и изкуствен. Голямата страст за трупане на пари, водовъртежът от възбуждения и търсене на удоволствия, желанието за показ, луксът и разточителството – всичко това са сили, които отклоняват мислите и вниманието на големи маси хора от истинската цел на живота. Те отварят вратата за хиляди злини. А на младите те оказват почти непреодолимо въздействие. Едно от най-тънките и опасни изкушения, което атакува децата и младежите е жаждата за удоволствия. Устройват се безброй празненства; спортни игри и конни състезания примамват хиляди и въртележката на възбудата и удоволствията ги отклонява от простите задължения на живота им. Пари, които би трябвало да се пестят за по-добри цели, се прахосват за забавления.

ЖИВОТЪТ В ГОЛЕМИЯ ГРАД ОТ ЗДРАВНА ГЛЕДНА ТОЧКА. Условията на живот в градовете често са голяма опасност за здравето. Постоянното излагане на опасността от зараза от различни болести, замърсеният въздух, нечистата, замърсена храна и вода, пренаселените, тъмни и нездравословни жилища – това са само някои от многото злини, които се срещат там.
Божият план не е бил хората да живеят наблъскани в градовете, натъпкани заедно в сутерени, в многоетажни сгради и по тавани, без дворове. В началото Той постави нашите първи родители всред най-прекрасните гледки и звуци, на които и днес иска да се радваме. Колкото повече се доближаваме в хармония с първоначалния Божи план, толкова по-благоприятно ще бъде нашето положение за осигуряване здраве на тялото, душата и духа.

ОГНИЩА НА НЕЧЕСТИЕ. Градовете са пълни с изкушения. Трябва да планираме работите си така, че да държим нашата младеж колкото е възможно по-далеч от това осквернение.
Децата и младите трябва да бъдат пазени грижливо и да се държат настрана от огнищата на нечестие, които развращават нравите и се намират предимно в градовете.

ГЛЪЧКА И ОБЪРКВАНЕ. Не е по Божията воля народът Му да се заселва в градовете, където има много шум и напрежение. Това трябва да бъде спестено на децата Му, защото бързината, блъскането и шумът вредят на целия организъм.

ТРУДНОСТИ В РАБОТАТА. Поради обединението на тръстовете и резултатите от работническите сдружения и стачки, условията на живот в града стават все по-тежки. Предстоят сериозни смущения и на много семейства ще се наложи да се изселят от градовете.

НАДВИСНАЛОТО РАЗРУШЕНИЕ. Близо е времето, когато големите градове ще бъдат пометени и всички трябва да бъдат предупредени за тези предстоящи събития.
О, да можеше Божият народ да осъзнае бъдещото разрушение на хиляди градове, сега изцяло предадени на идолопоклонство!

ПОРАДИ СВЕТСКИ ИНТЕРЕСИ И ОТ ЛЮБОВ ЗА ПЕЧАЛБА. Често родителите не проявяват грижа за обграждане на децата с източници на правилно влияние. Когато избират дом, те имат предвид повече светските си интереси, отколкото моралната и обществена атмосфера и децата създават връзки и намират другари, които влияят неблагоприятно и задържат развитието на благочестие и оформяне на добър характер.
Родители, вие, които порицавате ханаанците, задето са принасяли в жертва на Молоха малките си деца, какво вършите вие? Вие принасяте най-скъпата жертва на вашия бог Мамон, а после, когато децата ви пораснат без любов, с недобри характери, когато проявяват решително неблагочестие и склонност към неверие, вие обвинявате вярата, която изповядвате, че не е могла да ги спаси. Вие жънете това, което сте сели – резултата от вашата себелюбива любов към света и от небрежността си към средствата на благодатта. Отишли сте да живеете в места на изкушения, а Божия ковчег, вашата слава и защита, сте считали за нещо несъществено; и Господ не е извършил чудо, за да избави децата ви от изкушение.

ГРАДОВЕТЕ НЕ ПРЕДЛАГАТ ИСТИНСКО ПРЕДИМСТВО. Като живее в града, нито едно семейство не е укрепнало физически, нито се е развило умствено или духовно в много по-голяма степен. Вяра, надежда, любов, щастие, могат да се спечелят много по-добре в уединени места, с полета, хълмове и дървета. Махнете децата далеч от гледките и звуците на града, далеч от шума и врявата на движението и гъмжилото. Умовете им ще се развиват по-добре и те ще станат по-здрави. Ще видите, че там истината на Божието слово може да се представи по-пълно и да се възприеме по-лесно от сърцата им.

СЪВЕТ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕТО ОТ СЕЛСКИ В ГРАДСКИ ОБЛАСТИ. Много родители се преместват от селските си домове в града, защото считат, че там ще живеят по-удобно и приятно. Но с извършването на тази промяна те излагат децата си на много и силни изкушения. Момчетата нямат работа и получават улично възпитание; постепенно те се покваряват, докато загубят всякакъв интерес към всичко чисто, добро и свято. Колко по-добре би било родителите да останат със семействата си в провинцията, където влиянието на средата за физическото и умствено развитие е най-благоприятно. Нека младите да се трудят и да обработват земята. Оставете ги да спят сладкия сън на умората.
Поради небрежността на родителите младежите в градовете покваряват характерите и опетняват душите си пред Бога. Плодът на леността ще бъде винаги такъв. Приютите, затворите и бесилките разказват тъжни истории за пренебрегнати родителски задължения.
По-добре пожертвайте каквато и да е светска облага, отколкото да излагате на опасност поверените на вашата грижа скъпоценни души. Те ще бъдат винаги нападани от изкушения и трябва да бъдат обучавани да ги посрещат; но ваш дълг е да не оставите нищо да ви отклони от свободното, открито и сърдечно предаване на себе си и семейството си на Бога – ако е влияние, да го пресечете, ако е навик, да го изоставите, ако е връзка, да я развържете.
Вместо претъпкания град, потърсете някое уединено място, където, доколкото е възможно, децата ви ще бъдат закриляни от изкушенията; и там ги възпитавайте и обучавайте в трудолюбие и полезност. Пророк Езекиил изброява причините, които докараха греха и унищожението на Содом: “Гордост, пресищане от хляб и безгрижно спокойствие, а сиромаха и оскъдния не подкрепяха.” Всички, които не искат да споделят участта на Содом, трябва да избягват поведението, което стана причина за Божиите съдби над този нечестив град.
Когато Лот влезе в Содом, той имаше пълното намерение да се пази свободен от нечестието и да заповяда на дома си да върви след него. Но той не успя. Покваряващите влияния, които го заобикаляха, влияеха на вярата му, а общуването на децата му с жителите на Содом свързаха до известна степен и неговия интерес с техния. Резултатът е пред нас. Мнозина правят още същата грешка.
Полагайте старания да изберете и установите домовете си колкото може по-далеч от Содом и Гомор. Стойте вън от големите градове. Ако е възможно, установете домовете си в тихо място в провинцията, дори и ако това стане причина никога да не забогатеете. Установете се там, където средата е най-добра.
Господ ме е наставил да предупредя нашите хора да не се струпват в градовете и там да търсят домове за семействата си. Наставена съм да кажа на бащите и майките: внимавайте и пазете децата си вътре в собствените си дворове.

СЕГА Е ВРЕМЕ ДА СЕ ПРЕМЕСТИМ ОТ ГРАДОВЕТЕ. Изведете семействата си от градовете, това е моята вест!
Дошло е времето, когато, според както Бог отваря пътя, семействата трябва да се изведат вън от градовете. Децата трябва да се заведат всред природата. Родителите трябва да се снабдят, според средствата си, с подходящо място. Трябва да има земя за обработване, макар и малко.
Преди поразяващия бич да връхлети върху земните жители Господ призова всички истински израилтяни да се приготвят за това събитие. Към родителите Той изпраща предупреждението: Съберете децата си в домовете си; изведете ги далеч от тези, които не зачитат Божиите заповеди, които поучават и практикуват злото. Излезте от големите градове, колкото може по-бързо.

БОГ ЩЕ ПОМОГНЕ НА НАРОДА СИ. Родителите могат да си осигурят малки домове сред природата и земя за обработване, където могат да имат овощни градини и да произвеждат зеленчуци и дребни плодове. С тях могат да заместят месото, което така много замърсява животодавната кръв, течаща по вените. В подобни места децата няма да бъдат заобиколени от покваряващите влияния на градския живот. Бог ще помогне на народа Си да намери такива домове вън от градовете.