Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Семейството на проповедника – 58 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

ДОМАШНИЯТ ЖИВОТ НА ПРОПОВЕДНИКА ТРЯБВА ДА СЛУЖИ ЗА ПРИМЕР. Бог е определил в своя домашен живот проповедникът на Библията да бъде пример на истините, които поучава. Това, което човек представлява, има много по-голямо влияние от това, което говори. Благочестието и духовността в ежедневния живот ще дадат сила на публичното свидетелство. В общуването си с хората всеки проповедник трябва да проявява търпение, такт, последователност и много любов. Такова поведение ще въздейства с голяма сила върху сърцата и ще остави незаличими впечатления. Такова въздействие понякога и десетки проповеди не могат да постигнат.
Ако е осъществено правилно, възпитанието на децата на проповедника ще илюстрира уроците, които той дава от амвона. Но ако чрез погрешното възпитание, което дава на своите деца, проповедникът показва своята неспособност да управлява и контролира, тогава той има нужда да научи, че Бог изисква от него първо правилно да възпитава децата си преди да може да изпълнява своя дълг като пастир на Божието стадо.

ПЪРВИЯТ МУ ДЪЛГ Е КЪМ НЕГОВИТЕ ДЕЦА. Дългът на проповедника го призовава навсякъде, по-близо и по-далече, но неговият пръв поглед трябва да бъде насочен към собствените му деца. Външните задължения, колкото и важни да са, не бива да поглъщат времето му толкова много, че да занемарява и пренебрегва наставленията, от които се нуждаят те. Някои проповедници считат своите задължения в дома за по-маловажни, но в действителност именно те стоят в основата на благоденствието на отделната личност и обществото. Щастието на много мъже и жени и успехът на църквата до голяма степен зависят от домашното влияние…
Нищо не може да извини проповедника, ако пренебрегва вътрешния кръг на дома си заради по-големия кръг навън. Духовното благополучие на неговото семейство трябва да стои на първо място. В деня на последната равносметка, той ще трябва да отговаря пред Бога какво е направил, за да спечели за Христос тези, за които е поел отговорност, давайки им живот. Голямото добро, направено на другите не може да отмени дълга, който той има към Бога да се грижи за своите собствени деца.

СИЛАТА НА ПРОПОВЕДНИЧЕСКОТО ВЛИЯНИЕ. Децата на проповедника в много случаи не са добър пример за другите с държанието си. Причината за това е, че бащата отделя твърде малко време за тях и те са оставени сами да избират своите занимания и забавления.
Колкото и да са големи злините от неверността на родителите при някои обстоятелства, те са десетократно по-големи, когато съществуват в семействата на тези, които са избрани от Бога да бъдат учители на народа. Когато тези учители не успяват да ръководят добре своя дом, чрез погрешния си пример те водят мнозина в неправилния път. Тяхното влияние е много по-голямо от това на другите, защото тяхното положение е по-отговорно.

ЖЕНАТА И ДЕЦАТА СА НАЙ-ДОБРИЯТ ПОКАЗАТЕЛ ЗА НЕГОВАТА ДУХОВНОСТТА НА ПРОПОВЕДНИКА. Това, което разкрива нашия действителен характер, не е толкова религията от амвона, колкото религията в дома. Жената на проповедника, неговите деца и тези, които са заети като помощници в неговия дом, са най-добрият белег, по който ще се съди за неговата духовност. Добрият човек ще бъде благословение и за своето домакинство. Жена, деца и помощници ще бъдат най-добрите свидетели за неговата религия.
Братя, нека Христос присъства във вашия дом, нека бъде с вас на амвона, носете Го навсякъде, където и да отидете. Тогава няма да бъде нужно да настоявате пред другите да ценят проповедническата служба, защото вие сами ще носите небесните препоръки, които ще доказват на всички, че сте служители на Христос.

ЖЕНАТА НА ПРОПОВЕДНИКА – ПОМОЩНИК ИЛИ ЗАДРЪЖКА? Когато мъжът поеме отговорността на проповедник, той претендира, че е уста на Бога, че взема думите от Божиите уста и ги предава на народа. Колко близо тогава трябва да стои той до Великия Пастир! Как смирено трябва да ходи пред Бога, да отвръща погледа от себе си, и да възвеличава Христос! И колко важно е характерът на неговата жена да бъде според библейския образец и неговите деца да проявяват покорство и почит!
Жената на проповедника на Евангелието може да бъде или най-успешният помощник и голямо благословение за своя съпруг, или пък задръжка в работата му. От жената зависи твърде много дали проповедникът ще издига постоянно нивото си или ще слезе до твърде посредствено равнище.
Видях, че жените на проповедниците трябва да им помагат в тяхната работа, да бъдат внимателни и винаги да мислят какво влияние упражняват. Те трябва да помнят, че винаги са наблюдавани и от тях и се очаква много повече, отколкото от другите. Тяхното облекло трябва да служи за пример. Тяхното поведение и разговори трябва да бъдат образец и ухание за живот, а не за смърт. Аз видях, че те трябва да имат смирено, кротко и достойно държание и да не разговарят за неща, които отклоняват вниманието от небесните истини. Големият въпрос трябва да бъде: “Как мога да спася своята собствена душа и как мога да бъда средство за спасение на други?”. Аз видях, че никаква полуусърдна работа в това отношение не е приета от Бога. Той желае да се вложи или цялото сърце, или нищо. Тяхното влияние говори решително и безпогрешно в полза на истината или срещу нея. Те или “събират” с Исус или “разпръскват”. Неосветената жена е най-голямото проклятие за проповедника.
Сатана винаги работи за обезсърчаване и за отклоняване на проповедниците, които Бог е избрал да проповядват истината. Най-успешният начин, по който той може да работи, е чрез домашното влияние и чрез неосветените съпруги. Ако би могъл да контролира техните умове, лесно може чрез тях да спечели достъп до съпруга, който със слово и учение работи за спасяване на души… Сатана е вършил много, за да контролира работата на проповедниците, чрез влиянието на себелюбиви, лекомислени и обичащи удобствата съпруги.

СЪВЕТ КЪМ ПРОПОВЕДНИЦИТЕ ОТНОСНО РЪКОВОДЕНЕТО НА ДОМА. Вие имате да изпълнявате дълг към дома. Този дълг не можете да избегнете. В същото време трябва да бъдете верни на Бога и на оказваното ви от Него доверие… евангелското поле е светът. Вие желаете да засеете това поле с Евангелската истина, чакайки Бог да полее посятото семе, за да може то да принесе плод. На вас е поверено малко парче земя, но вашият собствен двор е изоставен и обрасъл с бурени и тръни, докато сте заети да очиствате други градини. Това не е малка работа, това е твърде важен момент. Вие проповядвате Евангелието на другите; практикувайте го първо у дома си.
Макар че трябва заедно да възпитавате детето си, нека съпругата в някои случаи да остава с него настрана от работата на своя съпруг; защото на Божията църква не трябва да се дава никакъв пример на недобро държание и липса на дисциплина.
Познавам много проповедници, които не са достатъчно мъдри и при пътуване вземат със себе си и непокорното си дете. Тяхната проповед от амвона често бива осуетявана от недостойното поведение на децата им.

ПРОЯВЯВАЙТЕ ИНТЕРЕС КЪМ ДЕЦАТА НА ДРУГИТЕ. Вашият интерес не трябва да бъде насочен само към собственото ви семейство. Не оставяйте без внимание и другите хора. Ако споделяте гостоприемството на вашите братя, те с основание може да очакват същото и от вас. Съгласувайте интересите си с тези на другите родители и деца и се стремете да наставлявате и благославяте. Осветете себе си, посветете се на Божието дело и бъдете благословение за онези, които ви канят на гости. Разговаряйте с родителите и в никакъв случай не пренебрегвайте децата. Не смятайте, че в Божиите очи вашето малко дете е по-ценно от децата на другите.

АПЕЛ КЪМ СВОЕВОЛЕН СИН НА ПРОПОВЕДНИК. Твоят баща е проповедник на евангелието, а Сатана работи най-ревностно, за да накара децата на проповедниците да позорят своите родители. Ако е възможно, той ще ги направи пленници на своята воля и проводници на своите зли помисли. Ще позволиш ли на Сатана да работи чрез тебе, за да разруши надеждата и утехата на твоите родители? Трябва ли те да бъдат принудени да гледат към тебе с постоянна мъка, защото си се предал на влиянието на Сатана? Ще допуснеш ли да бъдат обезкуражени от мисълта, че са създали деца, които отказват да приемат наставленията и следват своите собствени наклонности независимо от последиците?…
Ти имаш добри заложби и събуждаш у своите родители надежди и очаквания за благоприятно развитие. Но досега си бил безсилен да устояваш на изкушенията и Сатана ликува поради твоята готовност да вършиш това, което той желае. Често правиш изказвания, които вдъхват надежда у родителите ти, но също така често пропадаш, защото не се съпротивляваш на врага. Ти не знаеш колко много ги оскърбяваш, като заставаш на страната на Сатана. Много пъти казваш: “Аз не мога да правя това” или “Аз не мога да правя онова”, когато знаеш, че нещата, за които казваш, че не можеш да правиш, са тъкмо тези, които трябва да правиш. Ти не можеш да се бориш сам срещу врага, защото нямаш сила, но можеш да правиш това със силата Божия, която Той винаги е готов да ти даде. Като се доверяваш на Неговото Слово, ти никога не ще казваш:”Аз не мога…”
В името на Господа апелирам към тебе да се покаеш преди да е станало твърде късно. Понеже си син на родители, които са работници на Бога, предполага се, че си добре възпитан младеж. Но често чрез своето своенравно поведение ти излагаш родителите си и противодействаш на работата, която те се стараят да вършат. Защо със своето непокорство трябва да съкрушаваш духа на майка си, която и без това има толкова много грижи? Ще продължаваш ли да постъпваш така и да изпълваш сърцето на своя баща с мъка? Удоволствие ли е да знаеш, че цялото небе гледа на тебе с неодобрение? Удоволствие ли е за тебе да се поставиш в редиците на врага или да бъдеш ръководен и контролиран от него?
О, още сега, докато времето, в което живееш се зове ден, ти трябва да се обърнеш към Бога! Твое всекидневно задължение е да правиш себе си или по-добър, или по-лош. Ако със своите действия ти си на страната на Сатана, ще оставяш след себе си влияние, което ще продължава да работи с гибелните си резултати. Само чистите и святите могат да влязат в Божия град. “Днес ако чуеш гласа Му не ожесточавай сърцето си, но се обърни към Господа, за да може пътят, по който пътуваш, да не оставя опустошение в своите следи.”

ПРОПОВЕДНИКЪТ ДА СЕ ОТНАСЯ С ДЕЦАТА ЛЮБЕЗНО И УЧТИВО. Нека проповедникът проявява любезност и учтивост към децата. Той винаги трябва да помни, че те са малки мъже и жени, по-млади членове на Божието семейство. Такива могат да бъдат твърде близо и твърде скъпи за Господа и ако правилно са обучавани и възпитавани, ще извършват служба за Него дори в своята младост. Христос се наскърбява от всяка остра, груба или необмислена дума, изговорена към децата. Техните права невинаги се зачитат и към тях някои хора се отнасят така, като че ли те нямат личен характер. Не бива да се забравя, че техният характер трябва да се развива правилно, за да не се изкриви и Божията цел да не бъде постигната.
Нека църквата проявява специална грижа за агънцата на стадото, като упражнява цялото влияние, което е в нейна власт и на което е способна, за да спечели любовта на децата и да ги привърже към истината. Проповедници и църковни членове трябва да подкрепят усилията на родителите да водят децата си в сигурни пътеки. Господ зове младите, защото Той би ги направил Свои помощници, за да вършат добра служба под Неговото знаме.

УСПЕШНА ПРОПОВЕД ВЪРХУ БЛАГОЧЕСТИЕТО. Проповедникът трябва да наставлява хората как да ръководят децата си, а неговите собствени деца да бъдат пример на послушание правилно подчинение.
В дома на проповедника трябва да съществува единство и съгласие, което ще бъде най-успешната проповед върху практическото благочестие. Както проповедникът, така и неговата жена трябва вярно да изпълняват своя дълг в дома, като убеждават, поправят, съветват, наставляват и ръководят децата и по този начин се подготвят по-добре да работят в църквата и да умножават възможностите и средствата за приключване на Божието дело вън от дома. Членовете на семейството стават членове на Божията фамилия и сила за добро, упражняваща трайно и далече простиращо се влияние.