Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Сензационни пробуждания – 89 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Имало е твърде много развлечение на чувствата в ________. Когато се появи ново съживление, някои застават на погрешна позиция с влиянието си. Всеки мъж и жена трябва да бъдат страж на брат си, когато се появяват измами, силни да отклоняват от истината. Някои хора са винаги готови да видят и чуят нещо ново и странно. Неприятелят на душите разполага в големите градове с достатъчно много възможности да възбуди любопитството и да отклони ума от великите и възкресяващи истини на тези последни дни. Ако всяко преходно религиозно възбуждане довежда някои до небрежност в пълното поддържане, чрез тяхното влияние и присъствие, на малцинството, което което вярва в непопулярната истина, в църквата ще има много слабост там, където би трябвало да има сила, ще има много голяма слабост. Сатана използва различни средства, за да постига целите си. Под маската на популярната религия той може да отклонява колебаещите се и непредпазливи хора от истината, но е направил твърде много и за да разцепи силата на Божия народ. Възбуждането на ентусиазма, което идва и си отива като прилив и отлив, носи измамна външност, способна да заблуди много искрени души да повярват, че това е истинският дух на Господа. Духовно новообърнатите, които се присъединяват към религиозното съживление, се умножават. Онези, чийто темперамент се разпалва лесно, а също и слабите, и податливите на влияние се стичат под неговото знаме. Когато обаче вълната се оттегли, се оказват заседнали в пясъка. Внимавайте да не бъдете измамени от фалшиви учители или да бъдете привлечени от празни думи. Неприятелят на човешките души разполага с достатъчно ястия, които предлага във вид на приятни басни, подхождащи на всеки апетит.
Блестящи метеори ще има винаги, но светлата им диря изчезва незабавно в мрака, който изглежда още по-непрогледен, отколкото преди. Тези специални религиозни съживления, осъществени чрез басни и ексцентричен шум, са без изключение повърхностно дело и приелите нашата вяра, които биват очаровани и пленени от проблясъците на тази светлина, никога няма да съградят Божието дело. Те са готови да оттеглят влиянието си и при най-малката възможност да накарат и други да посещават събранията, където се говорят неща, отслабващи душата и смущаващи ума. Точно това отклоняване на интереса довежда до отслабване на Божието дело. Трябва да бъдем твърди във вярата и непоклатими. Копнеем да вършим своята работа, а тя се състои в това, разкритата в Божието слово светлина на истината да осветлява с наша помощ умовете на другите и да ги извежда от мрака. Тази задача изисква решителност, непрестанна енергия и следване на определена цел.

Необходима е твърдост
Някои вярващи в църквата имат нужда да се хванат за стълбовете на нашата вяра, да открият и да се закрепят за скалата под нозете си, вместо да се носят по повърхността на възбуждението и да се ръководят от импулси. В църквата има духовно слаби хора, което ги прави инвалиди. Биват тласкани насам и натам от променливите ветрове на разни учения и често пъти изпадат в смущение и несигурност, защото се оставят да бъдат водени само от чувствата си. Те са християни на сензациите, винаги жадни за нещо по-ново и по-различно. Странни учения смущават вярата им и са безполезни за делото на истината.
Бог търси стабилни мъже и жени с твърда цел, на които може да се разчита във време на опасност и изпитания, тъй като са здраво вкоренени и основани в истината като вечните хълмове, невъзможно да бъдат отместени нито наляво, нито надясно, но които се движат само напред и винаги застават на страната на правото. По време на опасни времена за вярващите, някои вярващи почти винаги могат да бъдат намерени в редиците на неприятеля. Ако упражняват някакво влияние, то е в погрешна посока. Не се чувстват морално задължени да отдават цялата си сила на истината, която изповядват. На такива хора ще им бъде отплатено според делата им. Онези, които вършат малко за Спасителя и за спасяването на човешките души и не се утвърждават във вярност към Бога, ще развият слаби духовни мускули. Имаме нужда постоянно да упражняваме силата, която имаме, за да се развива тя и да нараства. Както болестта е резултат от нарушение на природните закони, така и духовният упадък е резултат от постоянното престъпване на Божия закон. Въпреки това престъпващите го могат да изповядват, че спазват всички Божии заповеди.
Трябва да се приближим до Бога, да се свържем по-тясно с Небето и да живеем според принципите, като ги прилагаме и в най-малките подробности на всекидневния си живот, за да пребиваваме в духовна пълнота. Бог е дарил на служителите Си способности и таланти, които следва да бъдат използвани за Негова слава, а не да бъдат оставени в бездействие или да бъдат прахосвани. Той им е дал светлина и познание на Неговата воля, за да стане тя известна и на другите. Така те стават проводници на светлината, но ако не упражняват духовната си сила, отслабват, както крайниците на тялото стават безсилни, когато инвалидът е принуден продължително време да остане неподвижен. Употребата дава силата.

Служене на другите
Нищо не може да увеличи силата и сериозността и дълбочината на чувствата от посещаването и служенето на болните и изоставените и от желанието да им се помогне да видят светлината и да затвърдят вярата си. Има неприятни задължения, които все някой трябва да извърши, в противен случай човешки души ще бъдат оставени да загинат. Но християните ще намират благословение в тези длъжности, колкото и неприятни да са те. Христос се зае да извърши най-неприятната задача – да дойде от мястото на светостта и ненадминатата слава, за да обитава като човек сред хората в свят, опетнен и потънал в престъпления, бунт и нечестие. Той направи това, за да спасява човешки души. Трябва ли хората, обекти на тази удивителна любов и неизразимо снизхождение, да оправдават своя лек живот и себелюбиво удобство? Трябва ли да избират собственото си удоволствие, да следват собствените си наклонности и да оставят душите да загиват в тъмнина само защото ще срещнат разочарование и отказ, ако работят за спасението им? Христос плати безкрайна цена за изкуплението на човека, а той трябва ли да каже в отговор: „Господарю мой, не желая да работя на лозето Ти. Моля Те, извини ме!“
Бог призовава хората, които си живеят спокойно в Сион, да станат и да започнат да действат. Няма ли да послушат гласа на Господа? Той има нужда от верни работници и хора на молитвата, които сеят край всички води. Работещите по този начин ще се изненадат, като видят как изпитанията, храбро понесени в името и силата на Исус, ще утвърдят вярата и ще подновят куража им. Спасението и силата, утехата и надеждата са в пътя на смиреното послушание. Но в края наградата ще бъде изгубена от хора, които не вършат нищо за Исус. Немощните ръце няма да могат да се хванат за Всемогъщия и слабите колене няма да могат да издържат в деня на скръбта. Само който е изучавал Библията и е Христов работник, ще приеме славната награда и ще чуе: „Хубаво, добри и верни слуго!… влез в радостта на Господаря си“ (Матей 25:23).