Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Сигурност чрез любов – 31 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

Сигурност чрез любов – 31 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

СИЛАТА НА СЛУЖБАТА ОТ ЛЮБОВ. Средствата на любовта съдържат чудна сила, защото са Божествени. Мекият отговор “успокоява ярост”, любовта “претърпява всичко, любезна е”, “покрива множество грехове” и е дълготърпелива и пълна с благост. Ще научим ли този урок, който би дарил живота ни с необикновена целителна сила? Как само ще бъде преобразен животът ни и земята би станала едно подобие и предвкусване на небето!
Тези скъпи уроци могат да се преподават така, че да ги разбират и най-малките деца. Сърцето на детето е нежно и възприемчиво и когато ние по-възрастните станем като малките деца, когато се поучим от смирението, кротостта и нежната любов на Спасителя тогава няма да е трудно да докосваме сърцата на децата и да ги поучаваме на целебната служба на любовта.
От светска гледна точка парите са сила; но от християнско гледище любовта е най-голямата сила. В този принцип е включена интелектуална и духовна сила. Чистата любов върши добро, само добро и нищо друго, освен добро. Тя предотвратява раздори и нещастия и донася истинско щастие. Богатството често има покваряващо и разрушаващо влияние; Грубата сила наранява и причинява болка; но истината и добротата са свойствата на чистата любов.

ЛЮБОВТА Е РАСТЕНИЕ, КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДХРАНВА. Домът трябва да бъде център на най-чисти и възвишени чувства. Мир, хармония, привързаност, щастие, трябва да се поддържат настойчиво всеки ден, докато се усвоят и влязат в сърцата на членовете на семейството. Любовта трябва внимателно да се подхранва като растение, иначе тя ще умре. Всеки добър принцип трябва грижливо да се развива и утвърждава, ако искаме да процъфти в душата. Всичко, което Сатана насажда в сърцето – завист, ревност, подозрителност, лошо говорене, нетърпение, предразсъдък, себелюбие, алчност, суетност, трябва да се изкорени от душата. Ако се позволи на тези лоши черти да останат в душата, те ще произведат плод, който ще опетни мнозина. О, колко много са хората, които отглеждат тези отровни растения, унищожаващи скъпоценните плодове на любовта и оскверняващи душата!

ПОМНЕТЕ СОБСТВЕНОТО СИ ДЕТСТВО. Не се отнасяйте към децата си само със строгост. Не забравяйте собственото си детство и това, че те са само деца. Не очаквайте от тях да бъдат съвършени, нито изисквайте от тях да постъпват като зрели мъже и жени. Ако правите това, ще прекъснете връзката си с тях, която иначе бихте имали и ще отворите вратата за вредни влияния, при които други ще отровят техните млади умове, преди вие да осъзнаете тази опасност…
Родителите не бива да забравят своите детски години, когато са копнеели толкова много за съчувствие и любов. Те си спомнят колко нещастни са се чувствали, когато са били критикувани остро и укорявани с раздразнение и затова отново трябва да станат млади в чувствата си и да разбират нуждите на своите деца.
Децата се нуждаят от нежни, насърчителни думи. Колко приятно е за майките да говорят благи и нежни думи, които са слънчеви лъчи за сърцата на малките и ги карат да забравят своите безпокойства!
Родители, давайте на децата си любов: любов в детството, любов в младостта. Не ги посрещайте с намръщено, а с усмихнато, излъчващо радост лице.

ОТГЛЕЖДАЙТЕ ДЕЦАТА В СЛЪНЧЕВА АТМОСФЕРА. Малките деца трябва внимателно да бъдат успокоявани, когато преживяват своите огорчения. Обикновено между ранните детски години и периода на възмъжаването и женствеността децата не получават вниманието, от което се нуждаят. Майките трябва да ръководят децата си така, че да се чувстват като част от семейството. Нека майката разговаря с децата си за техните затруднения и надежди. Нека родителите помнят, че децата им имат предимство пред всичко друго. Те трябва да живеят в слънчева атмосфера, под ръководството на майката.
Помагайте на децата си да спечелват победи… Заобиколете ги с атмосфера на любов. Само така ще можете да намалите тяхната склонност към упоритост.

ДЕЦАТА СЕ НУЖДАЯТ ПОВЕЧЕ ОТ ЛЮБОВ, ОТКОЛКОТО ОТ ХРАНА. Много майки занемаряват децата си, за да спечелят време да бродират или слагат излишни украшения и гарнитури на малките им дрешки. Когато децата са уморени и наистина се нуждаят от майчина грижа, майките ги пренебрегват или им дават нещо да ядат. Но те не се нуждаят от храна. Тя дори би им навредила. Онова, от което те се нуждаят, е успокоителната майчина прегръдка. Всяка майка трябва да има време да отдава на детето си тези малки нежности, които са така необходими през ранното, а и през по-късното детство. По този начин тя ще привърже детските сърца към себе си и тяхното щастие ще бъде и нейно. За тях тя е това, което е за нас Бог.

РАЗУМНИТЕ ЖЕЛАНИЯ НА ДЕЦАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ УВАЖАВАНИ. Родителите трябва да внушат на децата си, че ги обичат, че работят за техните интереси, че тяхно щастие им е скъпо и че винаги правят само онова, което е за тяхното добро. Родителите трябва да удовлетворяват техните малки желания, когато това е разумно.
При възпитанието на децата никога не действайте импулсивно. Съединете авторитета с любов. Подхранвайте и развивайте всичко, което е добро и прекрасно, и ги водете да пожелаят по-висшето добро, като им откривате Христос. Когато им отказвате неща, които ще им навредят, правете това така, че да разберат, че ги обичате и че желаете да ги направите щастливи. Колкото повече не заслужават да бъдат обичани, толкова по-големи старания положете, за да им покажете, че ги обичате. Когато детето се увери, че вие искате да го направите щастливо, любовта ще събори всяка бариера. Това е принципът, по който Спасителят постъпваше и този принцип трябва да бъде въведен в църквата.

ЛЮБОВТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗРАЗЯВА. В много домове се чувства липсата на любов един към друг. Не е нужна сантименталност, необходимо е да се проявява любов и нежност по добродетелен, чист и достоен начин. Мнозина проявяват коравосърдечие, като и в думи и в дела откриват сатанинската страна на характера. Винаги трябва да се проявяват нежни чувства между съпруг и съпруга, между родители и деца, между братя и сестри. Всяка прибързаност и сприхава дума трябва да бъде възпирана, не бива да се дава дори вид, че липсва любов един към друг. Дълг на всеки в семейството е да бъде приятен, да говори любезно.
Възпитавайте нежност, привързаност и любов, които да се проявят в малки мили постъпки, в говор и съзнателно внимание.
Най-добрият начин децата да бъдат възпитани до почитат баща си и майка си е да видят нагледно как бащата проявява любезно внимание към майката, а майката оказва уважение и почит към бащата. Когато наблюдават любовта в отношенията между родителите си, децата биват подбуждани по естествен начин да изпълняват петата заповед и да обръщат внимание на предписанието: “Деца, покорявайте се на родителите си в Господа; защото това е праведно”.

ХРИСТОВАТА ЛЮБОВ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТРАЗЕНА ОТ РОДИТЕЛИТЕ. Когато майката е спечелила доверието на децата си и ги е научила да я обичат и слушат, тя им е предала първия урок в християнския живот. Те трябва да обичат, да се доверяват и да се покоряват на своя Спасител, както обичат, доверяват се и се покоряват на своите родители. Любовта, която родителят проявява, като се грижи за детето си и го възпитава правилно, отразява, макар и бледо, любовта на Исус към Неговия верен народ.