Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Силата на молитвата в час на изкушение – 74 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Колко милостиво и нежно се отнася нашият небесен Баща към Своите деца! Той ги предпазва от хиляди невидими за тях опасности и от тънките хитрости на Сатана, който ги използва срещу тях, за да ги унищожи. Тъй като закрилящата сила на Бога, проявена чрез Неговите ангели, е невидима за нашето закърняло зрение, ние се опитваме да размишляваме и да схванем нежната загриженост на нашия милостив и щедър Създател към делото на ръцете Си. Но не отговаряме с благодарност за многобройните милости, които всеки ден ни се подаряват.
Младите не подозират на колко много опасности са изложени всеки ден. Те никога не могат напълно да ги разберат всички, но ако са бдителни и се молят, Бог ще пази съвестта им чувствителна и духовната им проницателност чиста, за да се научат да различават делата на неприятеля и да бъдат подкрепени срещу неговите атаки. Мнозина от младежите обаче толкова дълго време са следвали собствените си склонности, че дългът за тях е само дума без съдържание. Те не разбират висшите си и святи задължения към другите и за Божия слава и изобщо не се стараят да ги изпълняват.
Ако можеха да се събудят и да почувстват дълбоко нуждата си от Божията сила, за да се съпротивляват на изкушенията, младите щяха да спечелят скъпоценни победи и щяха да придобият ценен опит в християнското воюване. Много малко от тях размишляват върху увещанието на боговдъхновения апостол Петър (1Петрово 5:8, 9). В даденото му видение Йоан видя силата на Сатана над хората и възкликна: „Затова веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време“ (Откр. 12:12). Единственото спасение за младежите е в постоянното бдение и в смирената молитва. Да не се заблуждават, че могат да бъдат християни без тези оръжия. Сатана прикрива изкушенията и примките си, като ги смесва със светлина, както направи това с Христос в пустинята, когато прие външния вид на един от небесните ангели. Противникът на душите ни се приближава към нас като небесен гост, затова апостолът препоръчва трезвеността и бдението като единственото ни спасение. Младежите, които живеят безгрижно и лекомислено и пренебрегват християнските си длъжности, постоянно попадат под изкушенията на неприятеля, вместо да побеждават, както Христос побеждаваше.
Христовата служба не е тежка за напълно осветените души. Послушанието към нашия Спасител не ни лишава от истинското щастие и удоволствие в този живот, но влияе пречистващо, възвишено върху нашите характери. Всекидневното изучаване на скъпоценните думи на живота, съдържащи се в Библията, усъвършенства интелекта и дава познание за великите и славни дела на Бога в природата. Когато изследваме Писанията, ние се учим как да живеем правилно, за да се радваме на най-голямото и най-чистото щастие. От там библейският ученик получава и аргументи, за да посреща съмненията на невярващите и да ги отстранява чрез ясната светлина на истината. Всеки, който е изследвал Писанията, винаги е бил предпазван от изкушенията на Сатана. Той е напълно подготвен за всяко добро дело и да отговори на всеки за причината за надеждата в сърцето му…
Скъпи младежи, помнете, че вашата работа не свършва само с молитвата да не паднете в изкушение. Вие сами трябва да отговорите на молитвите си, доколкото е възможно, като се съпротивлявате на изкушението и оставите всичко непосилно за вас на Христос – Той да го извърши вместо вас. Ако не искате да поканите врага да ви изкушава, бъдете много предпазливи в думите и поведението си. Мнозина от нашите младежи, незачитайки предупрежденията и изобличенията, разтварят широко вратата пред Сатана, за да влезе.
С Божието слово за водач и Исус като наш небесен Учител да не оставаме невежи за сатанинските примки и да не се оставяме да бъдем победени от неговите изкушения. Когато се предадем напълно на ръководството на Божия дух, послушанието на Божията воля няма да ни изглежда неприятно.