Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Силата на молитвата – 5 – Да печелим приятели за Бога – Марк Финли

Силата на ефективното душеспасяване е силата на молитвата. Много неща в живота са направени без молитва. Светските хора правят гигантски небостъргачи, ремонтират автомобилни двигатели и извършват всяка една от хилядите дейности на живота без молитва. Продавачите убеждават хората да купят техните продукти без молитва.
Психолозите дори въздействат на вътрешното мислене и ултимативно ръководят поведението без молитва. Промяната – обръщането – е работа на Светия Дух. Тази свръхестествена работа на Божията благодат във вътрешния живот произвежда ново създание в Христа Исуса и може да бъде доведена докрай чрез молитвата. Без молитва душеспасителите са безсилни да въздействат за вътрешна промяна.
Докато Светият Дух не се излее и не снабди с небесна Божествена сила, работата на душеспасителите е напразна. Слабо молещите се душеспасители са обречени на неуспех. Молитвата е скритата сила на душеспасителя.

Докато провеждах евангелска серия в един от големите градове на Изтока, забелязах три млади жени, които винаги взимаха своите Библии и търсеха и прочитаха много внимателно всеки текст, който представяхме. Те изглеждаше да са прекрасни християнки и идваха вечер след вечер.
Но когато започнах да дискутирам някои истини, на които ние адвентистите от седмия ден наблягаме, забелязах, че тези жени започнаха да са доста неспокойни. И тогава една сряда вечер след моята беседа трите жени дойдоха при мен и казаха: „Ето цялата литература, която ни дадохте. Не я искаме повече. Нашият пастор говори с нас и ни посочи, че адвентистите от седмия ден са законници. Той ни каза, че ние не сме под закон, а под благодат и затова съботата не е от значение. Затова ние няма да идваме повече на вашите събирания“.
Те напуснаха и аз бях, разбира се, много разочарован. Тази нощ, преди да си легна, аз се помолих за тези млади жени. Това беше точно две или три- минутна молитва и тогава легнах да спя.
Но същата онази нощ Майк, един от моите библейски инструктори, които ми помагаха, не си отишъл направо вкъщи. Вместо това отишъл в църквата и започнал да се моли за събранията. Той бил под впечатлението от младите жени и сериозно се молил за тях пред Бога в застъпническа молитва. Той загубил представа за времето и стоял там в молитва около час и половина.
Около среднощ Майк имал чувството, че на неговата молитва ще му се отговори, че Светият Дух ще ги посети и че Всемогъщият ще достигне тези жени.
В събота Майк поздравяваше хората, които идваха на църква. За негово удивление, тези същите три млади жени, които явно се бяха отказали от нашите евангелски беседи, приближаваха към църквата. След кратко учудване Майк се овладя и ги приветства много ентусиазирано. Едната от тях каза: „През последните няколко дни имахме проблеми. Но ние вярвахме, че чухме истината на тези събрания. Вярваме, че това е вест от Бога. Не можем да се съпротивляваме и да не идваме“.
Това е силата на молитвата. Тази опитност ми помогна да осъзная, че съм бил толкова самодоволен, толкова безгрижен. Аз се молех само за момент-два, но моят колега се молеше настойчиво, продължително, неговата молба се издигаше нагоре и нагоре до трона на Бога и ангелите се спуснаха от небето и подвижиха тези жени да се върнат обратно на събранията.
Ние се нуждаем да се молим, докато наистина осъществим контакт с трона на благодатта, докато получим някакво уверение като отговор.
Дали застъпническата молитва е библейска? Дали сме насърчени да се молим за спасението на други? Разбира се. Кол. 1:3: „Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, като се молим винаги за вас.“ Душеспасителите издигат различни имена пред Бога и стават проводници на светлина и живот от Божия трон за другите.
Елена Вайт ни казва:
„Молитва и вяра могат да направят това, което никоя друга сила на земята не може да извърши“ („Служене чрез лекуване“, стр. 509).
Стени от предразсъдъци падат пред молитвата с вяра, скептицизъм и съпротива се отстраняват. Аз съм виждал много невероятни картини за членове в царството, спечелени за Христа, когато изпълнени с вяра вярващи се молят за тях.
Ние все още понякога сме малко объркани относно застъпническата молитва. Чудим се: Дали Бог прави всичко възможно, по всякакъв начин да достигне загубеното? Какво променя моята молитва? Аз, разбира се, не мога да Го накарам да обича хората повече.
Нека да разгледаме четири причини, поради които в молитва се застъпваме за другите хора.
1. Молитвата дава възможност на Бог да ми говори.
Когато ние започваме да молим Бог сериозно, Бог може по-добре да покаже скритите грехове в нашия собствен живот, които могат да ни пречат да работим по-ефективно за другите. Бог може да каже: „Има нещо в твоя живот, с което Аз искам да се справиш.“
Така беше, когато Исус Навин искаше Бог да каже причината за поражението на Израил при Гай: „Ти трябва да се справиш с греха в лагера.“ Бог използва молитвата за другите за да ни каже какво може да задържа изливането на Неговия Дух.
2. Молитвата усилва моите надежди.
Колкото повече се молим за нещо, толкова повече работим за него. Молитвата е Божия начин да ни мотивира и заостри нашето внимание към спасителни действия.
3. Молитвата ме поставя в допир с божествената мъдрост.
Когато общуваме директно с Бога, ние отваряме нашите умове за подбуждане от Духа. Молитвата ни настройва на божествена честота. Бог може да ни инструктира за най-добрия метод да достигнем другите.
Една нощ една жена, която беше изучавала Библията с мен през евангелските събирания и беше подготвена за кръщение, казала на местния пастор: „Много съжалявам, но точно сега не мога да бъда кръстена“. Тя беше под голям натиск от страна на съпруга си. Нейният работодател й казал, че тя ще загуби работата си, ако не работи в събота. Тази жена поиска от пастора да й обещае, че той няма да я посети отново.
Така аз се молих онази нощ дълго. Тогава Бог ми внуши да отида сутринта и да посетя първо нея. Аз се противопоставих. Но убеждението ми повтори: посети я. Тя беше взела обещание от пастора, той да не я посети, но не и от мен. Най-лошото нещо, което можеше да ми се случи, беше да ме изхвърли от къщата.
Рано на следващата сутрин се приближих към нейната къща – и две огромни кучета ме подгониха. Натиснах звънеца и държах там пръста си, а тези кучета ръмжаха и лаеха откъм петите ми. Когато жената открехна вратата, аз я бутнах, влязох и я затворих със затръшване.
Извиних се и й казах, че сигурно не би искала един проповедник да бъде изяден отпред на нейната поляна. Тя се засмя и ме помоли да вляза и седна. Ние говорихме за безпокойството в нейното семейство. Тази жена искаше да бъде кръстена, но беше под голям натиск от страна на семейството и работата си.
Говорихме около час. Нейният мъж влезе и ние говорихме още един час. Нейните деца влязоха и ние говорихме два часа и половина след като можах да избягам от кучетата. Цялото семейство се съгласи да дойде на кръщението на тази жена. Тя стана един от силните членове на нашите църкви.
Никога не съм предполагал, че ще посетя тази жена нея сутрин. Бог беше Този, Който ми даде мъдрост да я достигна точно по правилния начин, в точното време. И Той ми даде тази мъдрост чрез молитвата.
4. Молитвата отваря нови възможности за Божията работа.
Това е може би най-важната причина от всички. Бог има известни ограничения във великата борба между доброто и злото. Той извършва и довежда докрай много от Своята работа на тази планета чрез човеци. И молитвата дава възможност на Бог да направи повече чрез нас.
„Това е част от Божия план, да ни даде в отговор на молитва, изпълнена с вяра, това, което Той не желае да даде, докато не Го помолим по такъв начин“ („Великата борба“).
Даниил 10 глава ни представя пророк, потящ се и молещ се в продължение на 3 седмици. Той поднасяше петиция пред Йехова, да прояви интерес към Своя народ, който беше под вавилонско робство 70 години. Неговите молитви достигнаха до небесното светилище и Бог изпрати ангелите си да повлияят на цар Кир. Духът започна да внушава на монарха, да пусне евреите да се върнат в Ерусалим. Но на работа бяха също и ангели на сатана; зли ангели се опитваха да въздействат върху ума на цар Кир. Борбата между ангелите на светлината и ангелите на тъмнината продължи три седмици.
Накрая, докато Даниил продължаваше да се застъпва, самият Михаил се спусна от небето и победи, прогони демонските сили. Цар Кир видя пътя чист, за да позволи на евреите да се върнат свободно.
Понякога подобно нещо се случва с всички хора, пред които стои изборът за спасението. Злите ангели са на работа в техните умове, отблъсквайки ги настрани от Христа, привързвайки ги към техните грехове. Но Светият Дух и ангели от небето са също на работа, търсейки да ги доведат до благодатта и истината. И нашите молитви дават възможност на Бог да работи с по-голяма сила. Личността трябва все пак да вземе решение, но нашето застъпничество може да помогне, да изчисти пътя за тях, за да изберат живота. Молитвата разкрива нови начини за въздействие; тя дава на Светия Дух голяма възможност да работи.
Застъпническата молитва е съществена част от печеленето на души. Как да направим това практично? Първо, направете си списък за молитва. Напишете в него имената на онези, с които в момента работите. Напишете три или четири имена и ги издигайте към трона на благодатта редовно всеки ден.
Второ, съберете се заедно с други вярващи и обединете вашите молитви за тези личности. Помнете и обещанието в Матей 18:19: „…ако двама или трима от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.“ Затова сформирайте молитвена група. Обединените молитви имат специална сила. Елена Вайт подчертава:
„Защо двама или трима не се съберете заедно да пледирате пред Бог специално за спасението на някого и след това за друг?“ („Свидетелства“, том 2, стр. 21).

БЕЛЕЖКИ:
I. Време за дискусия и споделяне (15 минути).
През петото събиране непрекъснато наблягайте на необходимостта от постоянство в молитвата. Много членове ще поискат да започнат с молитвен списък, други ще поискат да се присъединят към молитвена група. А други могат да оформят молитвена верига.
1. След видео-представянето незабавно преминете към представяне на четирите причини за застъпническа молитва.
Вие може да желаете да направите изявление като това:
„Марк Финли току-що дискутира за невероятната сила на живия Бог, предоставена ни в застъпническата молитва. Нека разгледаме четирите причини, които той предлага да ни ангажират в застъпническата молитва.“
а) Молитвата дава възможност Бог да ми говори за греха в моя собствен живот, който може да спъва печеленето на души. (Ис. Нав. 7:6-13 – опитността на Исус Навин с греха в лагера. Пс. 51 – сериозната молитва на Давид за очистване от греха);
б) Молитвата активизира моето желание. Споменете психологическия принцип: „Изразяването задълбочава впечатлението.“ Колкото повече се моля за нещо, толкова повече го желая;
в) Чрез молитвата се докосвам до божествената мъдрост (Яков 1:5). Молитвата отваря ума да приеме мъдрост от небето в разбирането, как да работим за отделните личности);
г) Молитвата дава възможност на Бог да работи с по-голяма сила. Тя отваря нови канали за Божията работа.
Тъй като Бог не подтиска силата на избора и личната свобода, молитвата Му дава възможност да уважи застъпническите молитви, без да наруши свободата. На земята има борба между доброто и злото. Бог уважава избора на молещия се вярващ, да получи сила за неспасените. Премъдрият Бог го прави.