Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Силата на молитвата – 76 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Силата на молитвата – 76 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Там, на планината на Божието явление, Мойсей видя образеца на онази удивителна постройка, която трябваше да бъде обител на Божията слава. На планината на Божието явление – тайното място за общуване с Бога – трябва да отиваме и ние, за да размишляваме върху Неговия славен идеал за човечеството. Тогава ще бъдем в състояние така да оформим нашия характер, че и за нас да се изпълни обещанието: “Ще ходя между вас, и ще съм вашия Бог, и вие ще бъдете Мои люде”.
Докато сме ангажирани във всекидневната си работа, трябва да издигаме душата си в молитва към небето. Тези безмълвни молби се възвисяват като тамян пред престола на благодатта и врагът бива поразен. Не може да бъде победен християнин, чието сърце е така прикрепено към Бога. Никакви зли хитрости не могат да разрушат неговия мир. Всички обещания на Божието слово, всичката сила на Божествената благодат, всичките източници на Йехова са заложени да осигуряват неговото избавление. Така Енох ходеше по Бога. И Бог беше с него, винаги готова помощ във време на нужда.

Във връзка с Безпределния
Молитвата е дишането на душата. Тя е тайната на духовната сила. Никакво друго благодатно средство не може да я замени и да запази здравето на душата. Молитвата довежда сърцето в непосредствен контакт с Извора на живота и засилва издръжливостта и мускулите на религиозната опитност. Занемаряването на молитвата, спорадичната молитва, само от време на време или когато изглежда удобно, ще стане причина да се пуснете от Бога. Духовните способности губят своята жизнена сила и на религиозната опитност й липсват здраве и енергия…
Колко е чудно, че можем да се молим ефективно, че недостойни, грешащи, смъртни същества имат силата да представят исканията си пред Бога. Каква по-висша сила може да желае човек от това, да бъде свързан с безпределния Бог? Слабият, грешен човек има привилегията да говори на своя Създател. Можем да изричаме думи, които стигат до да престола на Монарха на вселената. Можем да говорим с Исус, както си вървим по пътя, и Той ни казва: “Аз съм от дясната ти страна.”

На всяка искрена молитва се отговаря
Можем да общуваме с Бога в сърцето си; можем да ходим хванато за Христос. Когато сме заети с всекидневната си работа, можем да шепнем сърдечните си желания, без да бъдат чути от човешко ухо; но нито една дума няма да замре в мълчание, нито пък ще бъде изгубена. Нищо не може да заглуши желанието на душата. То се издига над уличната врява, над шума на машините. Бог е, на Когото говорим, и нашата молитва се чува.
Тогава искайте; искайте и ще получите. Искайте смирение, мъдрост, кураж, увеличаване на вярата. На всяка искрена молитва ще бъде отговорено. Отговорът може да не дойде точно както вие желаете, или по времето, в което го очаквате; но той ще дойде по начина и във време, най-подходящи за вашата нужда. На молитвите, принесени в усамотение, при умора, в изпитание, ще бъде отговорено; не винаги според вашите очаквания, но винаги за ваше добро (“Евангелски работници”, стр. 254-258).