Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Славната кулминация на ,,Откровение“ – 20 (1-ва част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Имали ли сте случай, като работите върху даден проект, да започнете да мечтаете за бъдещето. Мечтаете за отпуската, която възнамерявате да вземете, отправяте мислите си към нещо друго вместо към това, с което досега сте се занимавали. Ако сте млад, вероятно мечтаете да карате сърф. Ако сте възрастен, вероятно желаете екскурзия всред планините. Независимо за какво, вие мечтаете за нещо друго.
Книгата „Откровение“ разкрива пред теб и пред мен Божият план за бъдещето. Тя представя събитията, които предстоят. Има много разлики между нас и Бог, но една от тях е следната: Ние можем да мечтаем и никога това да не се сбъдне, но Божиите планове винаги се сбъдват. Откр. 1:7: „Ето, иде с облаците. И ще Го види всяко око.“ Това ще стане реално. Той ще дойде с облаците и ще Го види всяко око. Христовото пришествие няма да бъде някакво тайно събитие. Това е събитие, което е било ясно известено. Библията казва в Матей 16:27: „Човешкият Син ще дойде със славата на Отца Си и със Своите ангели и тогава ще въздаде всекиму според делата му.“ Библията е ясна. Когато Христос дойде за първи път, Той не бе забелязан от съвременниците си. Роден всред животните в обора Той бе поставен в ясла. Там, в обора при животните, бяха Йосиф и Мария, няколко овчари и мъдреците. Първото идване на Христос, въпреки че бе оповестено, остана незабелязано. Ангели пееха: „Слава на Бога във висините“, но за земните жители в известен смисъл Христовото идване в този свят бе незабелязано. Когато Той дойде втори път, Неговото идване няма да бъде незабелязано, както появата на бебето във Витлеемската ясла. Моята и вашата Библия казва, че Христос ще дойде в Славата на Отца Си. Всяко око ще Го види. Той идва в слава. Идва, за да възнагради всеки според делата му. Библията казва в Матей 24:27: „Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син“. В една мрачна нощ с гърмове ти ще видиш, как тази светкавица проблясва. Така че, Христовото пришествие ще бъде в слава и великолепие. Поглеждаме нагоре и виждаме, че Той иде. Настава ново време. Болестите, страданията, мъката – всичко това е свършило. Поглеждаме към Пришествието на Христос и виждаме славата на нашия завръщащ се Господ. Няма нищо скрито, нищо тихо. Библията казва в Откр. 1:7, че ще Го види всяко око. В Матей 16:27 се казва, че идва в славата на Своите ангели. В Матей 24:27 се казва, че идва като светкавица, която се вижда от изток дори до запад. Библията ни описва събитията, които съпровождат Второто пришествие на Исус Христос и тя ни превежда през тези събития. Какво се случва, когато Исус дойде? Ще стъпи ли Той на земята? Ще дойде ли да установи Своето царство на земята? Ще дойде ли Той да прибере Своите хора в небето? Ще останат ли на земята живи хора? А какво да кажем за хилядата години или милениума? Вярно ли е твърдението, че кротките ще наследят земята? А какво можем да знаем за ада? Ще има ли ад в края?
Много хора са объркани относно тези въпроси, но Откровение 21 и 22 глава ни превеждат през тези последни събития. Какво ще стане, когато Исус дойде? Библията ни казва в Йоан 5:28,29: „Недейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете ще чуят гласа Му.“ Колко от тези в гробовете ще чуят гласа Му? Всички. Библията казва, че живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо. Според Библията смъртта е само един сън. Така че, когато хората умрат, те заспиват и затова Библията казва: „Недейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете (тези, които спят), ще чуят гласа Му и ще излязат. Ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждение. Според Библията има два вида възкресение. Тя ги нарича: 1) възкресение за живот и 2) възкресение за осъждане. Истина е, приятелю, че всеки един от нас ще участва в едно от двете възкресения. Няма три възможности за избор в живота. Хората или са спасени, или са загубени. Те или ще живеят с Христос завинаги, или ще бъдат отстранени от Него завинаги и унищожени. Няма три възможности за избор. Да загубиш вечния живот, когато можеш да го спечелиш – не е ли глупаво това. Библията казва, че има две възкресения – възкресение за живот и възкресение за осъждане. Кое възкресение според Библията се извършва по-напред? 1 Сол. 4:16: „Понеже сам, Господ ще слезе от небето с повелителен вик.“ Обърнете внимание, колко ясно говори Библията. Тя казва, когато Исус дойде, ще Го види всяко око, така че Неговото идване е видимо. Тя казва, че идва с повелителен вик при глас на архангел. Неговото идване може да бъде чуто. Не само го виждаме, но и го чуваме. Неговото Пришествие е велико и славно. „Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел, при Божия тръба и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред.“ Така че праведните биват възкресени по времето на Христовото идване, т.е. те възкръсват първи. Какво става с тях по време на Христовото пришествие? Те остават живи, казва Библията. В 1 Кор. 15:51-53: „Всички ще се изменим, защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие.“ Нека си представим тази сцена.
Небето е осеяно от Христовата слава. То е зашеметяващо поради Христовото могъщество. Исус извиква: „Джон, Мери излезте!“ Гробовете се отварят.
Изгубил ли си своя баща? Ако баща ти е починал поради сърдечна атака на 60-годишна възраст или е починал при автомобилна злополука, когато си бил бебе, ти ще можеш отново да видиш баща си, приятелю! Исус Христос ще дойде! И това не е само една мечта или илюзия. Той ще се яви в небесна слава. Библията казва, че мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. Изгубил ли си своята майка, сестра или брат? Или може би своето малко бебе? Християните никога не казват: „Сбогом“. Те никога не полагат тези, които са обичали в мрачните гробове, за да бъдат изядени от червеи. Християните живеят с мисълта, че починалите, които са обичали, спят и си почиват и ще бъдат възкресени отново при Второто Христово идване. Библията казва за тези, които останат живи, че ще бъдат променени в един миг. Твоето тяло е изтощено и измъчено, но в един момент във вените ти започва да тече нов живот.
Веднъж ми казаха: „Марк, виждаме те всяка вечер да се движиш, има толкова много енергия в теб. Не се ли уморяваш?“ Позволете ми да ви разкажа една интересна история. В миналото не използвах радиомикрофон. Един ден микрофонът ми беше свързан с проводник. Вървях напред, назад и проповядвах. На първата редица имаше малки дечица и едно от тях прошепнало на майка си, а тя ми каза това малко по-късно. То казало: „Мамо, да не би да включват този човек в контакта всяка вечер, за да получава енергия?“ Не, приятели, аз също е изтощавам и уморявам. Но когато Исус дойде втори път, във вените ни ще затече нов живот. Няма да има повече очила, нито медикаменти. Няма да има инвалидни колички. Ние ще станем такива, каквито бихме били в райската градина.
И така, живите биват променени в миг. Праведните биват възкресени. Живите праведни получават ново тяло, което не може да бъде поразено от болест, което няма да бъде подложено на страдания, мъки и смърт. Няма да има повече рак, сърдечни болести, СПИН. Всичко е отминало. Тялото е променено, преобразено. Праведните живи и възкресените мъртви с нови тела се издигат във въздуха. Бебета биват поставяни отново в обятията на своите майки. Съпруг и съпруга се прегръщат и се издигат в небето. Семейства се събират отново.
Христос, Който е умрял на кръста ни е изкупил. Ако си заплатил 400, 500 или 600 долара за скъп телевизионен приемник, когато настане времето да си го получиш, ти отиваш и го вземаш. Исус ни изкупи със Собствената си кръв на Голготския кръст. И Той копнее, жадува за този ден, сърцето Му бие. Исус те желае, приятелю. Той желае да те вземе у дома при Себе Си.
Мъртвите праведни биват възкресени, живите праведни биват променени в миг. Семейства се събират в зашеметяващата слава на Исус Христос. След това пътуваме покрай луната и слънцето, минаваме покрай планети. Телата са променени и се движат със скоростта на мисълта в небето. Пътуваме и виждаме непаднали планети, които не са омърсени от грях. Виждаме славните чудеса на Вселената. Приятелю, не бих искал да пропусна този ден. Всичките претенции на Холивуд са евтина имитация. Христос идва да ти подари вечен живот и да те вземе в една славна земя със Себе Си, приятелю. Но какво ще стане с тези, които не приемат Неговите думи – тези, които са обърнали гръб на любовта Му? Откр. 6:15,17: „Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв и кой може да устои?“ Някои хора погрешно разбират думата „гняв“. Те мислят, че Бог е разгневен. Мислят, че идва да унищожи хората. При Второто пришествие Христос няма да дойде, за да разрушава, а за да спасява. Неговият гняв е Неговият съд. Грехът е като рак и ако този рак се разпространи по твоето тяло, ти се нуждаеш от операция. Но ако ракът се разпространи твърде много никаква операция не може да помогне, защото това унищожава пациента. Така че грехът е рак. Някои хора не желаят да вземат лекарството против греха, противоотровата или лечението, което е Христовото евангелие. Те съзнателно са нарушавали Божият закон. Обърнали са гръб на Христос. Сърцата им са изпълнени с бунт. И въпреки, че Той идва да ги спаси, те не желаят да бъдат спасени. Библията казва, че те обръщат гръб на Христос, Който ги обича, обръщат гръб на Този, Който желае да ги спаси. В Откр. 6:15 Библията ни разказва една история. Там се казва: „Скриха се в пещерите и между скалите на планините и казват на планините и скалите: ‘Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на Седящия на Престола и от гнева на Агнето.'“ Каква трагедия! Те желаят да бъдат скрити от погледа на това любящо лице, отвръщат погледа си от състрадателният Му поглед. Грехът е взривоопасен материал. В присъствието на Светия и Праведен Бог, ако ти си се прилепил към греха, ти биваш унищожен от славното присъствие на Праведния Бог, така както искрата запалва праханта. Исус казва: „Ела при Мен. Изповядай греха си. Ела при Мен и Ми позволи да седна на трона на твоето сърце, за да живееш, както седя и управлявам на трона на Вселената!“ Да Го отблъснеш сега, означава, че ще Го отблъснеш и тогава. Да Му обърнеш гръб сега, означава да Му обърнеш гръб тогава. Не си играй с Бога, приятелю! Времето изтича. Всеки избор, който правиш или закоравява твоят ум или го омекотява за влиянието на Христос. Всеки избор, който правиш, определя твоят характер. И когато този характер бъде изграден, той бива запечатан за вечността. Това казва Библията: „Който е праведен, нека бъде и занапред праведен, и който е свят, нека бъде и занапред свят. Който е неправеден нека бъде и занапред неправеден“ (Откр. 22:11). Мъже и жени правят избор и определят своята съдба. Единственият начин да бъдеш спасен, е да бъдеш спасен сега. Единственият начин да се приготвиш за Неговото пришествие, е да се приготвиш тази вечер, приятелю и да останеш готов! Когато Исус дойде, ще има само две, а не три класи хора. Хора, които са спасени и такива, които са загубени. Няма да има втора възможност. Когато Христос дойде, нечестивите викат на скалите и планините да паднат върху тях. В Евреи 12:29 се казва: „Нашият Бог е огън, който пояжда“. Във 2 Сол. 2:8 се казва, че ще изтреби нечестивите с блясъка на Пришествието Си. 2 Сол. 1:7,8 казва: „Когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели в пламенен огън да даде възмездие на ония, които не познават Бога и на ония, който не се покоряват на благовестието на Нашия Господ Исус Христос.“ Нечестивите биват унищожени от блясъка на Неговата слава. Те унищожават себе си чрез греховете си, приятелю. Когато Исус дойде, праведните се издигат и отиват с Исус в небето. Нечестивите биват поразени. А какво става със земята? Какви събития протичат? Ще бъде ли земята разрушена? Ще изчезне ли тя завинаги?
В книгата Откр. 20:1,2 Библията ни казва: „И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана и го върза за хиляда години.“ На това място се споменава за хилядата години. Някои хора ги наричат „милениум“. Думата „милениум“ идва от две латински думи „мили“ и „енъм“. „Мили“ означава „хиляда“, „енъм“ – „години“. Ако при идването на Исус мъртвите праведни биват възкресени, а живите праведни заедно с тях се издигат в небето, за да Го посрещнат, ако нечестивите мъртви остават в гробовете си, а нечестивите живи биват поразени от блясъка на Неговата слава и след като земята е пуста и сатана е вързан за хиляда години, то къде ще бъде вързан Сатана за това време? Нека да повторим отново. При Второто идване на Исус Христос нечестивите живи биват унищожени, мъртвите праведни биват възкресени, техните тела с телата на живите праведни са променени и те заедно (възкресените праведни и живите праведни) се издигат в небето. Но какво става с нечестивите мъртви? Милениумът продължава хиляда години, като се брои от първото до второто възкресение. Според Библията мъртвите в Христос възкръсват най-напред. Но какво става по време на хилядата години? Как свършват те? И какво е това второ възкресение? Нека да погледнем малко по-внимателно в текста. Откр. 20:1,2: „Видях, че слиза от небето един ангел, който държеше в ръката си ключовете на бездната и една голяма верига. Той залови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години.“ Чудя се, каква е тази бездна? Да не би това да е някаква подземна пещера? За думата „бездна“ в гръцкия език е използвана думата „абусас“. В гръцката версия на Стария завет думата „абусас“ е същата, която се използва и при доклада за Сътворението. Когато Библията ни докладва, че Бог казва и земята бива сътворена и когато казва, че тя е била пуста и неустроена, в оригиналния текст се казва, че тя е била „абусас“, т.е. пусто място. Пророк Йоан описва Второто пришествие и казва, че всеки остров се е преместил от мястото си. Той описва тази пуста земя. Той също използва думата „абусас“. В Новия завет е използвана думата „бездна“, но това означава „пропаст“ и „пусто и мрачно място“ Така че, земята представлява тази бездна, това пусто място. Тя е както преди Сътворението – пуста и неустроена. Градовете и всичко е разрушено. И така, Сатана е вързан с веригите на мрака или можем да кажем, с веригите на обстоятелствата, тук на земята в продължение на хиляда години. Сатана обикаля между мъртви тела, разглежда разрушените градове. Някои казват: „Защо, въобще, Бог трябва да прави това? Защо просто не унищожи Сатана?“
Във Вселената има борба между доброто и злото. Бог решава проблема с греха така, че Неговата любов да отеква от звезда на звезда и от планета на планета. Така че, всяко същество във Вселената да разбере, че Той е изпълнен с любов и е направил всичко възможно, за да спаси всяка планета и всяко човешко същество на тази планета.
Христос заедно с праведните и ангелите наблюдават земята от небето. Наблюдават я и непадналите светове. Сатана обикаля разрушените градове. От планетата земя отекват думите: „Заплатата на греха е смърт.“ Ние виждаме тази пуста планета с унищожени градове и разбираме, какво щеше да се случи в резултат на греха, ако Христос не бе дошъл втори път. Греха е смърт. И окончателният резултат от греха е абсолютно разрушение. Когато Сатана обикаля земята и от планетата отекват думите: „Заплатата на греха е смърт.“ Те означават, че ако обърнеш гръб на Бога, Който е Източник на живота и спасението, това ще доведе до окончателно унищожение, защото единствено Бог е източникът на живота. През тези хиляда години планетата Земя ще показва, какво означава да обърнеш гръб на Бога. Това означава самоунищожение. Еремия 4:26 казва: „Погледнах и ето, плодородната земя бе пуста. Всичките градове бяха съсипани от присъствието на Господа и от Неговия пламенен гняв.“ Той казва: „Погледнах, и ето всички градове бяха разрушени.“ Пусти градове, пуста земя – това е една илюстрация за резултатите от греха.