Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Славната кулминация на ,,Откровение“ – 20 (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Божиите чада са вдигнати, за да Го посрещнат във въздуха. Те живеят с Него в небето по време на тези хиляда години. Нечестивите казват на скалите да паднат върху тях – те биват унищожени. На земята не живее никой друг, освен Сатана и неговите ангели. В Еремия 25:33 се казва: „В оня ден убитите от Господа ще лежат от единия край на земята до другия край на земята. Няма да бъдат оплакани.“ Защо няма? Защото няма да има никой, за да го направи. „Нито прибрани, нито погребани.“ Защо не? Защото няма да има никой, за да го направи. „Ще бъдат за тор по повърхността на земята.“ Те биха могли да живеят, биха могли да бъдат в небето и да се радват заедно с Христос, Отец и Техните ангели. За едната група това е славно начало, но за другата група това е трагичен край. За едната група животът сега започва, а за другата – животът свършва.
Приятелю, животът е границата между две вечности. Ти и аз стоим между две вечности: вечността на миналото и вечността на бъдещето. Сега е моментът да направиш своя избор да живееш с Христос завинаги. Ти минаваш по този път веднъж, приятелю, защото прераждане не съществува. Решенията, които ти и аз правим в този живот, определят бъдещата ни съдба. Определят, дали ние ще бъдем върху тази унищожена земя, дали ще участваме в най-трагичния край или ще бъдем с Христос през цялата вечност.
Библията казва, че в този период от време праведните са в небето за хиляда години. Какво правят на небето за толкова дълго време? Откр. 20:6: „Те ще бъдат свещеници на Бога и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.“ Свещеници на Бога и на Христос, които ще управляват с Него хиляда години. Питам се, какво ли става през тези хиляда години? Защо Бог ги е отредил? Защо просто Бог не дойде и не възстанови земята?
По време на хилядата години светиите участват в небесен съд заедно с Бог. Ти ще кажеш: „Но нали всички нечестиви са загубени?“ Но Бог трябва да им покаже, че е направил всичко възможно за тяхното спасение. Преди да дойде окончателният край и Бог да изкорени греха, Бог показва в Небесните книги хронологията на всеки един живот. Бог показва, че е направил всичко възможно за спасението на всяко човешко същество. Исус пристъпва и казва: „Бих ли могъл да направя нещо повече, за да спася Джон, Мери“? Библията казва в 1 Кор. 6:2,3: „Или не знаете, че светиите ще съдят света. Не знаете ли че, ние ще съдим ангели.“ Книгите се отварят. Исус пристъпва напред и казва: „Какво бих могъл да направя още, за да ги спася? Изпратих Светия Си Дух в умовете им, впечатлявах сърцата им.“ Исус казва: „Изпратих им покана за поредицата от срещи. Помогнах им да видят обявата, да чуят съобщението. Запознах ги със християни. Направих всичко, което можах. Продължих да ги потупвам по рамото. Но те продължиха да Ми обръщат гръб.“ И цялата Вселена казва: „Господи, Ти направи всичко, което можа. Ти изпрати Исус, Който умря за тях. Ти изпрати Светия Си Дух, изпрати благоприятни обстоятелства в живота им. Господи, те не са изгубени, защото не са могли да бъдат спасени, а защото са отхвърлили Твоята любов.“ Откр. 20:4 казва: „Видях престоли и на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят.“ Праведните участват заедно с ангелите в последния съд преди нечестивите да бъдат окончателно осъдени, преди да участват във второто възкресение. При Второто пришествие на Исус, нечестивите, които са живи, преживяват първата смърт. Нечестивите мъртви остават в гробовете си. Но те трябва да бъдат възкресени, за да участват във втората смърт в края на хилядата години, защото Библията казва, че ще има възкресение за живот, с което започват хилядата години и възкресение за осъждане в края на хилядата години. Но преди нечестивите да получат окончателното възмездие за своите дела, Господ обяснява, че е направил всичко, което е можал, за да спаси всяко човешко същество. Ако ти си в небето, но твоят съпруг или твоята съпруга не е там, Исус отваря книгата и казва: „Аз желах да го спася. Направих всичко, което можах.“ Той казва: „Можех ли да направя нещо повече?“ И ние заплакваме с Исус и казваме: „Господи, Ти направи всичко, което можа.“ Ние казваме: „Господи, ако ти бе довел моят съпруг или моята съпруга, моят брат или моята сестра тук, те щяха да въстанат отново, Господи, и щяха да имат същия проблем с греха. Защото не са Те поставили на трона на своето сърце, Господи. Исусе, аз съжалявам, че не са тук, но разбирам, че ти не би могъл да ги доведеш.“ Библията казва, че в този ден скритите в сърцето неща ще бъдат показани наяве. Исус казва: „Аз желаех да направя всичко за тяхното спасение, но те ни ми позволиха това.“ В Откр. 16:7 са записани думите, които един ден цялата Вселена ще произнесе: „Така, Господи, Истинни и Всемогъщи, истинни и праведни са Твоите съдби.“ Един ден ние ще паднем в нозете на Исус и ще пеем: „Достойно е Агнето, Което бе заклано да приеме богатство и сила и слава и почит за вечни векове.“ Ние ще кажем: „Праведни и истинни са Твоите пътища, Господи, Боже наш.“ По време на хилядата години Сатана е вързан на земята, защото няма кого да изкушава. Земята е пуста. Сатана обикаля опустошената земя. Праведните са в небето и разбират, защо Бог не е могъл да спаси някой, въпреки че е желаел това. Някой ще попита: „А какво да кажем за края на хилядата години?“ Откр. 20:7,8: „Когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите.“ Почакайте малко! Нали всички нечестиви са мъртви? Как така Сатана излиза, за да мами народите? Откр. 20:5: „Другите мъртви… (т.е. тези, които не бяха възкресени при първото възкресение, т.е. тези, които не са праведни, нечестивите) Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха хилядата години.“ Така че, има две възкресения. Първото става в началото на хилядата години – това е възкресението на праведните. Второто става в края на хилядата години и това е възкресението на нечестивите. Те биват възкресени, за да получат своето окончателно възмездие за греховете си. Те са преживели първата смърт и сега трябва да преживеят и втората. Но това не трябва да стане, преди Бог да е разкрил на праведните, че е направил всичко възможно, за да ги спаси. Може би си мислите, че когато нечестивите ще бъдат възкресени в края на хилядата години, те ще паднат при нозете на Христос и ще Му кажат: „Господи, дай ни втора възможност! Господи, ние сега разбираме, какво става в края на хилядата години.“ Нечестивите биват възкресени и Библията описва събитията, които стават. Майсторът-стратег, Сатана, предвожда легионите на загубените. Библията казва в Откр. 21:2: „Видях и Светия град, Новия Ерусалим, да слиза от небето от Бога приготвен като невяста украсена за мъжа си.“ Сатана и нечестивите, които са били възкресени, поглеждат нагоре и те виждат славата, великолепието и блясъка на Новия Ерусалим. Библията казва в Откр. 21:3; 22:4: „И чух силен глас от престола, който казваше.“ Това са тържествени думи. Това е Божият глас, Който говори на цялата Вселена. Бог говори на всеки херувим и на всеки серафим. Бог говори на всяко ангелско същество. Бог заявява на светове и планети и звезди. „И чух силен глас от престола, който казваше: „Ето Скинията на Бога е с човеците!“ Това е Божието обиталище, центърът на Вселената. „Той ще обитава с тях, те ще бъдат Негови люде и сам Бог – Техен Бог ще бъде с тях.“ Светия град започва да се спуща от небето. Бог пренася столицата на Вселената, пренася Космическият контролен център на Вселената. Новият Ерусалим слиза от небето и се приземява на земята. Нашият Господ премахва бунта от тази планета. Бог взема тази планета, която е омърсена с грях, препълнена с оръжия, поразена от глад и престъпления; на която върлуват болести и смърт; взема тази планета, която е била бойно поле на Сатана и Бог сътворява отново и я прави като Едемската градина. Светият град слиза тук на земята. Колко чуден е Нашия Бог. Той взема нашия греховен живот; взема нашето сърце, което е омърсено от грях и го прави обиталище на Своя Свят Дух. Бог желае да обитава с нас и един ден, в края на хилядата години, праведните слизат заедно със Светия град, извършва се второто възкресение. Откр. 20:9 казва: „И те (нечестивите) се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град.“ Помисли за това. Ти ще бъдеш или отвътре, или отвън от града. Вътре в града е Христос със светиите. Земята ще бъде обновена. Всички, които сме в този град, ще видим, как Бог КАЗВА и земята се покрива с жива зеленина, ще има плодоносни дървета, цветя и езера. Ще наблюдаваме, как цялата земя се сътворява отново. Майсторът-художник ще нарисува нова картина. Майсторът скулптор ще оформи земята отново. Майсторът-Създател ще я сътвори отново. Ти не си присъствал на Сътворението преди 6000 години. Но когато Бог пресътворява земята, ти можеш да бъдеш в този град. Можеш да изхвърлиш всички евтини филми, братко, защото това, което ще видим, ще бъде далеч по-чудно и очарователно. С очите си ще видим сътворението на земята отново. Това е най-вълнуващото преживяване във Вселената. Но нечестивите строяват своите легиони. Със завист, горчивина и гняв те казват: „Да свалим Бога от престола Му.“ Бог никога не е бил на трона на сърцето им тук. Те са въстанали срещу Него. И ако Той не е на трона на твоето сърце тук, няма да бъде на трона на твоето сърце и във Вселената. Ако Той не е Цар на живота ти тук, няма да бъде Цар на живота ти и тогава, приятелю. Библията казва, че те се втурват срещу този град. Сатана знае, че това е последният му шанс. Нечестивите също знаят това. Те се втурват към града и чуйте, какво казва Библията. Тя ни казва, какво точно ще се случи, когато в онзи ден нечестивите ще заобиколят града. „Но огън падна от небето, та ги изпояде.“ Те биват погълнати от пламъците на Божието присъствие. Библията казва, че това е втората смърт. Библията казва, че смъртта е хвърлена в огненото езеро няма повече смърт. Учението, че има пъкъл някъде в центъра на земята, където хиляди хора крещят, не е библейско. Учението, че нечестивите ще горят в продължение на милиони и трилиони години не е библейско. Библията учи, че в края на времето Светият град се спуща. Нечестивите, които Христос е искал да спаси, се спускат към този град, но те не могат да понесат славата на Христовото присъствие, защото то ги унищожава. От пепелта на този стар свят Бог сътворява нов свят. Земята е обновена. Може ли земята да бъде обновена, ако някъде на нея гори пъкъл? Нечестивите биват напълно унищожени от Божието присъствие. Сатана ще се опита да атакува Светия град, когато той се спусне, но той и всичките негови множества ще бъдат победени. Адът не е някакво огнено място в центъра на земята. Смъртта не е нищо повече от сън. Нечестивите и праведните очакват възкресението. Праведните биват възкресени в първото възкресение, което е възкресение за живот, а нечестивите във второто възкресение, което е възкресение за осъждане. Във 2 Петр. 2:9 се казва: „Знае Господ, как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден.“ Така че, нечестивите са запазени, за да не бъдат наказани сега, но те биват запазен до второто възкресение. Йов 21:30: „Нечестивият се пази за ден на погибел“. И така, нечестивите са запазени. Когато праведните умрат, те заспиват. Когато нечестивите умрат, те също заспиват. Бог пази праведните, за да бъдат взети със Христос при Неговото идване. Нечестивите биват пазени за унищожение. Погледнете тези ясни текстове в Малахия 4:3: „Ще стъпчете нечестивите, защото те ще бъдат пепел.“ Псалм 37:20: „Ще изчезнат като дим.“ Псалм 21:9: „И огън ще ги изгори.“ Те биват унищожени. Библията е твърде ясна. Но някои казват: „Аз си мислих, че ще горят във вечен огън. Не казва ли това Библията в действителност.“ Какво е вечният огън? Вечният огън не е огън, който гори непрекъснато, но това е огън, който изгаря и резултатите от това са вечни. Някои ще каже: „Докажете това чрез Библията.“ Юда 7 стих: „Както Содом, Гомор и околните градове, които подобно на тях се предадоха на блудство и изпадаха в противоестествени пороци са поставени за пример като носят наказанието на вечния огън.“ Содом и Гомор носят наказанието на вечния огън. Може би си спомняте, че огън пада от Бога от небето и унищожава Содом и Гомор. Горят ли те все още. Не, те са на дъното на Мъртво море. Как може тогава това да е вечен огън? 2 Петр. 2:6 обяснява това: „Содомските и Гоморските градове обърна на пепел.“ Така че, вечен огън е огън, който изцяло унищожава, превръща в пепел. „Осъди на разорение Содомските и Гоморските градове и ги обърна на пепел и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие.“ Така че, превръщането на Содом и Гомор в пепел е пример за тези, които ще живеят нечестив живот. Содом и Гомор не горят тази вечер. Те са напълно и изцяло унищожени. Библията казва в Малахия 4:1: „Защото, ето, иде денят“. Все още не е дошъл. Когато нечестивите заобиколят Светия град, огън пада върху тях. „Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ. И всичките горделиви и всички, които вършат нечестие ще бъдат плява и този ден, който иде ще ги изгори.“ Някои хора ми казват: „Марк, ти вярваш ли в ада?“ Аз отговарям: „Да.“ Тогава те ми казват: „Не е вярно, защото ти не вярваш в ада, който гори от милиони години.“ Почакайте малко. Аз вярвам в ад, който е по-горещ от онзи, в който вие вярвате, защото адът, в който вие вярвате, ужасява хората. А този, в който аз вярвам, е огненото присъствие на Бога, което унищожава греха и грешниците, защото са се прилепили към този грях. Приятелю, нека да погледнем практично. Представи си, че един ден в обновената земя летиш заедно с Исус, но усещаш миризма на дим и питаш: „Какво е това?“ А Исус отговаря: „Съжалявам, това е мястото, където не мога да те заведа, защото това е ада и там има хора, които ужасно грешат.“
Ние осъждаме Хитлер, че е убил 6 милиона евреи чрез жестоки мъчения. Но помисли, приятелю, ако Бог измъчва хората за милиони и милиони години, може ли това да бъде Бог на любовта. Изпитва ли Той наслада поради техните мъчения и страдания? Библията ясно казва в Малахия 4:3: „Ще стъпчете нечестивите, защото те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви.“
По време на хилядата години Исус показва, че е направил всичко, което е можал. Желаел е да спаси всеки един човек. Неговото сърце е съкрушено заради загубените. Светият град се спуща и нечестивите се втурват, за да го превземат, но Божието огнено присъствие ги унищожава. Това е както в хирургията. Бог изрязва нечестието от този свят, защото ако го остави, отново ще има глад, трудности и страдания. Отново ще има смърт. Те не приемат любовта му и биват унищожени от собствените си постъпки, от собствените си решения и избор. Бог прави всичко, което един любящ Бог може да направи, за да предпази Вселената. От пепелта на стария свят, Бог създава един Нов свят. Няма повече болести, страдания, мъка или смърт. Когато говори за огъня, Библията е твърде ясна, че наказанието, а не наказването е вечно. Има ли разлика между тези две думи. Думата „наказване“ изразява продължителност на действието. Библията не казва вечно наказване, а вечно наказание. Матей 25:46: „И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот“. Вечното наказание е унищожението в края на хилядата години. Спомняте ли си, че когато Иракските армии бягаха от Кувейт, те подпалиха Кувейтската пустиня и навсякъде петролните кладенци горяха. Когато това стана, светът насочи усилията си, не за да продължи огънят да гори, а за да бъде загасен. Най-добрите специалисти в света пристигнаха, за да ги загасят. Когато избухна пожарът в Ел Ей, от цяла Калифорния пристигаха противопожарни екипи, за да загасят пламъците. Когато тези пламъци изгаряха стотици домове, хората се опитваха да ги загасят. Отдавам слава на Бога, че Той няма да остави пламъците на унищожението да горят вечно, но Той ще ги загаси. Защото моята Библия казва в Откр. 21:1: „И видях ново небе и нова земя.“ Няма пъклени пламъци. Няма разрушение. „И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха.“ Светият град слиза. Нечестивите се втурват да го превземат. Огненото присъствие на Бога окончателно и изцяло унищожава нечестивите. Те се превръщат във пепел и от пепелта на Стария свят Бог сътворява един Нов свят. Библията казва в 2 Петр. 2:13: „Но според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.“ Ние гледаме към тази нова планета, където цари радост и любов, и където няма повече болести, трудности, страдания и смърт. Ние гледаме към този нов свят, който Исус Христос ще управлява завинаги, където ще дишаме атмосфера на живот; където живот ще тече в нашите вени; където няма повече очила, нито апарати за слушане; където зрението няма да бъде замъглено, нито ушите повредени; където няма да има повече конфликти, нито огради, нито автомати. Няма да има повече Босна и Херцеговина, нито Руанда, нито Сомалия. Където всички Божии чада от всички раси ще се радват около Божият трон и където ще има една атмосфера на любов. Ще хвалим Бога завинаги. Библията казва: „Вълкът ще живее с агнето, те не ще повреждат, нито погубват цялата ми планина (Исая 11:6,9). Аз искам да бъда там с Исус, а ти, приятелю? Желая да живея в тази земя през цялата вечност с Исус Христос. Бих искал да седна в скута Му, Той да сложи ръце на мен и да каже: „Марк, всичко свърши. Страданията, сълзите, мъката свършиха. Ракът върши, сърдечните болести, нищетата, неправдата, подтисничеството, всичко свърши. Бих искал Моят Господ да ме прегърне и да ми каже: „Марк, това е само началото на цялата вечност и тази вечност е твоя завинаги.“ Приятелю, ти не разполагаш с миналото, това са само спомени. Ти не можеш да се върнеш и да преживееш вчерашния ден отново. Не можеш да преживееш отминалия месец отново, нито два месеца, нито три, нито пет, нито двадесет години. Всичкото ти минало е само спомени и ти не знаеш, дали имаш утрешния ден. Цялото ти бъдеще е една мечта. Спомням си в началото на тази поредица от срещи за онази млада жена от Сиатъл и нейната приятелка, които посещавали поредицата „Откритията в пророчеството“ във Вашингтон. Те изобщо не предполагали, че когато излязат онази сутрин, ще бъдат простреляни и убити идвайки на поредната среща. Вие разбирате, че цялото ни минало е спомени. Нищо повече не можем да направим за него и цялото ни бъдеще е мечта. То не е действителност, защото нямаме гаранции за бъдещето. Слагаш ръка на сърцето си и чуваш – туп, туп, туп. Смъртта може да е на разстояние само един сърдечен удар. Достатъчно е едно парченце да запуши вената ти. Пиян шофьор в дъждовна нощ връхлита върху теб и всичко свършва. Едно посещение на доктора, който ти казва: „Ти си болен от рак“. Живота е толкова кратък, но настоящия момент е твой. Миналото е спомени, бъдещето е мечта, но този момент е твой. Предай живота си на Христос в този момент. Вие, тинейджъри, сигурно сте мислили за това идвайки на тези срещи. Този момент е ваш. Отдай живота си на Христос в този момент. И вие съпрузи, които задържате кръщението на вашите съпруги, този момент е ваш. Това е твоя час. Ако си мислил да се откажеш от пушенето, този момент е твой. Ако си мислил да се откажеш от пиенето, този момент е твой. Ако желаеш да вземеш решение да спазваш съботата, този момент е твой. Направи го сега. Ако си искал да бъдеш кръстен, този момент е твой, приятелю. Вземи решение сега, точно сега. Ако мислиш, че трябва да се кръстиш отново, този момент е твой. Сега, когато наведем глави, за да се помолим, чуй как Божия Дух говори на теб. Божия Дух докосва твоето сърце. Чувстваш ли, как Божия Дух те подтиква да се хванеш за този момент? Чувстваш ли, как Бог те подтиква да вземеш решение? Това може да е да се откажеш от пушенето. Може би да се откажеш от алкохола, от цигарите, може би да се кръстиш. Бог те подтиква да се хванеш за този момент. Ако искаш да вземеш решение да бъдеш кръстен или да бъдеш кръстен отново. Където и да си в Калифорния или Орегон, в Мичигън или Индияна, във Флорида или Тексас, в Канада или където и да си. Бог говори на твоето сърце и аз желая да се помоля за теб. Бог желае да те направи член на своето семейство, когато изявиш вярата си. Ако Бог те подтиква да бъдеш кръстен, този момент е твой. Хвани се за него. Може би те подтиква да се откажеш от пушенето и алкохола – хвани този момент. Може би те подтиква да спазваш съботата – хвани се за този момент. Ако желаеш да направиш всички тези неща или ако желаеш да предадеш живота си на Христос, ако си се отдалечил и сега желаеш да се върнеш отново, бих желал да се помоля за теб. Където и да си сега, изправи се. Ти желаеш да се кръстиш, ти желаеш да се откажеш от пушенето и алкохола. Ти желаеш тази вечер да последваш Исус. Аз желая да се помоля за теб.
Изправете се сега и нека сведем глави, за да се помолим. Това ще бъде специална молитва. Ти се нуждаеш от нея. Затова те каня да се изправиш. Ако желаеш да бъдеш в небето с Исус, ако очакваш да бъдеш с Него през цялата вечност, ако желаеш да посветиш отново живота си на Него, изправи се приятелю. Ако в миналото ти си предал живота си на Него, а тази вечер чувстваш, че желаеш да направиш това отново, ти чувстваш, че Той докосва твоя живот, чувстваш че този момент е твой и ти желаеш да се хванеш за Него. Където и да си тази вечер, ако желаеш да бъдеш кръстен, изправи се. Ако желаеш да предадеш живота си на Христос, изправи се.
„Татко наш, благодаря Ти за стотиците, които стоят пред Теб тук и навсякъде в Щатите и в Канада. Благодаря Ти, че Ти развълнува нашите сърца и живота ни. Този момент е наш и ние слагаме ръката си в ръката на Исус и чувстваме, че живота ни е Негов, чувстваме, че ние сме Негови деца. Благодаря Ти, Татко, че Ти никога няма да ни оставиш да си отидем. Благодаря Ти, че ни обичаш повече, отколкото ние обичаме себе си. Благодаря Ти, че желаеш да ни спасиш повече, отколкото ние искаме. Отдаваме слава на името Ти сега и отдаваме живота си на Теб точно сега в името на Христа. Амин.“