Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Служба за богатите – 14 – По стъпките на Великия Лекар – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Да не се уповават на
несигурното богатство”
Корнилий, римският военачалник, е бил богат човек и с благороден произход. Заемал е доверена и почетна длъжност. Езичник по рождение и възпитание, благодарение на контакта си с евреите придобил познание за истинския Бог и Му служел. Доказал искреността на вярата си чрез състраданието си към бедните; давал на народа много милостиня и се молел на Бога (Деян. 10:2).
Корнилий не е познавал евангелието, както то е било изявено в живота и смъртта на Христос. Затова Бог му изпратил вест направо от небето, а чрез друга вест отправил апостол Петър да го посети и поучи. Корнилий не е бил свързан с еврейската църква ­ книжниците биха го приели за езичник и нечист. Но Бог познавал искреността на сърцето му и изпратил от престола Си вестители, за да се присъединят към Неговите служители на земята и да обяснят благата вест на този римски военачалник.
Така и днес Бог търси души както между високопоставените, така и сред обикновените, простите хора. Има много като Корнилий, които Бог желае да свърже с църквата Си. Те стоят настрана от Божия народ, връзките им със света ги задържат. Тези хора имат нужда от кураж, за да застанат редом с простолюдието. Трябва да се полагат особени грижи за такива хора, които се намират в голяма опасност поради своите длъжности, отговорности и връзки.
Много се говори за нашия дълг спрямо изоставените бедни хора, а не би ли трябвало да се посвети малко внимание и на изоставените богати? Мнозина смятат тази класа за безнадеждна и полагат недостатъчно усилие за отваряне очите на заслепените от блясъка на земната слава и губещите вечността. Хиляди богаташи са отишли в гроба непредупредени. Макар и да изглеждат равнодушни, много от тях са загрижени за душата си. “Който обича среброто, не ще се насити от сребро, нито с доходи оня, който обича изобилието” (Еклисиаст 5:10). “Този, който казва… на чистото злато: Ти си мое упование, се е отрекъл от Всевишния Бог” (Йов 31:24, 28). “Ни един от тях не може никак да изкупи брата си, нито да даде Богу откуп за него. Защото толкова скъп е откупът на душата им, щото всеки трябва да се остави от това завинаги” (Пс. 49:7, 8).
Богатства и светска слава не могат да задоволят душата. Много от богатите копнеят за Божествено обещание, за духовна надежда. Мнозина жадуват за нещо, което да постави край на еднообразието и на безсмисления им живот. Доста хора на светски служби чувстват някаква липса, но малцина отиват на църква, защото смятат, че там не получават достатъчно благословение. Поученията, които чуват, не докосват сърцата им. Не трябва ли да положим лични старания и за тях?
Между жертвите на нищетата и греха се срещат и такива, които някога са били богати. Хора с различни професии, с различно положение са били провалени от покварата на света, от алкохола, от задоволяване на страстите, като са се поддавали на изкушението. След като такива пропаднали хора се нуждаят от съчувствие и помощ, не трябва ли да се обърне внимание и на онези, които още не са пропаднали така дълбоко, но чиито нозе са поели по същия път?
Хиляди заемащи отговорни и почетни длъжности поддържат навици, гибелни за тялото и душата им. Проповедници на евангелието, държавници, писатели, мъже с богатство и талант, хора с огромни възможности в областта на бизнеса, които биха могли да вършат нещо полезно, се намират в смъртна опасност, защото не съзнават необходимостта от самоконтрол във всяко отношение. Трябва да им се обърне внимание върху принципите на истинското въздържание не в смисъл на някакво ограничение или насилствено налагане, а в светлината на Божия план за човечеството. Ако им се обяснят по този начин принципите на истинското въздържание, то и в по-висшите слоеве ще се намерят мнозина, които ще осъзнаят силата им и ще ги приемат от сърце.
На такива хора трябва да показваме последиците от удовлетворяването на вредните склонности, водещи до отслабване на умствените възможности, на физическите и моралните сили. Помагайте им да разберат своята отговорност като разпоредители на различните Божии дарби. Изтъквайте им колко много добрини биха могли да направят с парите, които харчат за вредните за самите тях неща. Поканете ги да дадат обещание за въздържание и помолете ги да вложат парите, които обикновено дават за алкохол, тютюн и т.н. за подпомагане на бедни и болни, за отглеждане и възпитаване на деца и младежи, за доброто на света.
Има и друга опасност, на която са изложени главно богатите и която също представлява поле за работа за лекаря ­ мисионер. Огромен брой хора, преуспяващи в този свят и непознаващи обикновените пороци, все пак биват тласкани към гибел поради пристрастяването си към богатството. Най-трудно се носи не празната чаша, а чашата, препълнена до ръба. При нея трябва да се пази най-старателно равновесие. Разочарованията и неприятностите носят скръб; но пълното благополучие е много по-опасно за духовния живот.
Понасящите страдания са представени чрез храста, който Мойсей видя в пустинята ­ той не изгаряше, макар и да гореше. Ангелът Господен беше всред него. Така и при загуби и беди славата на присъствието на Невидимия е с нас, за да ни утешава и помага. Често се произнасят молитви за страдащи от болести или нещастия; но хората с влияние и на отговорни постове се нуждаят много повече от тях.
В долината на смирението, където човеците чувстват своята нужда и се уповават на Всевишния ­ Той да ръководи стъпките им ­ сигурността в Бога е осезателна. Но стигналите до високите върхове, смятани поради високото им положение за много помъдрели, са в най-голяма опасност. Те са изложени на сигурно падение, ако не положат упованието си в Бога.
Библията не осъжда никого за това, че е богат, ако е придобил богатствата си честно. Не в парите, а в любовта към парите се крие коренът на злото. Бог е, Който дава на хората сила да натрупват богатства; и в ръцете на онзи, който постъпва като Божи домоуправител и употребява парите си без самолюбие, богатството е благословение както за своя притежател, така и за света. Но предаващите се изцяло на интереса към земни съкровища ще се окажат неотзивчиви към Божиите изисквания и към нуждите на своите събратя. Те гледат на богатството си като на средство за превъзходство. Издигат къща след къща и трупат земя до земя; тънат в лукс, докато около тях човешки същества гинат в мизерия и престъпност, в болести и глад. Живеещите само за себе си развиват не Божиите качества, а качествата на нечестивия.
Тези хора се нуждаят от евангелието. Погледите им трябва да се отклонят от преходните материални неща и да се насочат към славата на непреходните богатства. Трябва да се научат да изпитват радостта от даването, благословението да бъдат сътрудници на Бога.
Господ ни казва: “На ония, които имат богатството на този свят, заръчай да се високоумстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме; да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни, да събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския живот” (1Тимотей 6:17-19).
Богати, обичащи света и служещи на всичко светско хора не могат да бъдат привлечени при Христос чрез случайна, между другото покана. Обикновено е най-трудно да се намери достъп до такива личности. За тях трябва да се полагат особени усилия от мъже и жени, изпълнени с мисионерски дух, които няма да се обезсърчат и отчаят.
Някои имат дарбата да работят с хората от по-висшите прослойки на обществото. Те трябва да търсят мъдрост от Бога, за да разбират как да стигнат до тях, как да осъществят не само случайно познанство, а чрез лични старания и жива вяра да им помогнат да осъзнаят нуждите на душата си и да разберат истината, както е разкрита чрез Исус.
Мнозина мислят, че за да се спечелят хората от по-висшите класи, трябва да им се предложи начин на живот и начин на работа, отговарящи на техния труднозадоволим вкус. Светските богатства, великолепните сгради, скъпите дрехи, интериорът и обстановката, нагаждането към светските нрави, изкуственият финес на модерното общество, класическото образование, изисканата реч се смятат за съществено важни. Това е заблуда. Пътят на светската уредба не е Божият път за достигането до тези среди. Ще пожъне успех последователното, искрено представяне на Христовото евангелие.
Начинът, по който апостол Павел постъпва с атинските философи, е добър урок и за нас. При проповядването на евангелието в двора на Ареопага апостолът противопоставя на логиката им логика, на науката им ­ наука, на философията им ­ философия. И най-мъдрите му слушатели са учудени и принудени да замълчат. Думите му не могат да бъдат оборени. Но усилията му не са особено успешни. Малцина приемат евангелието. По-късно ап. Павел възприема друг начин на работа. Избягва изкусно подбраните аргументи и теоретичните дискусии и простичко посочва на мъжете и жените Христос като Спасител на грешниците. Пише на коринтяните за работата си сред тях: “И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна, защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа, и то Христа ­ разпнат. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех. И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила, за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила” (1Кор. 2:1-5).
И в Посланието му към римляните пак четем: “Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника” (Римл. 1:16).
Нека тези, които работят с висшите среди, да се държат с истинско достойнство и да помнят, че ангели ги придружават в работата им. Умът и сърцето им трябва да бъдат изпълнени с “Писано е”. В паметта им трябва да са запечатани ценните Христови слова. Те трябва да бъдат ценени повече от сребро и от злато.
Христос е казал, че е по-лесно камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в царството небесно. При работата с хора от тази прослойка ще има много моменти на обезсърчаване и болезнени преживявания. Но чрез Бога всичко е възможно. Той може и желае да действа с човешки инструменти върху души, чийто живот е бил посветен само на трупането на пари.
Ще стават чудеса на истинско покаяние ­ чудеса, каквито още не сме виждали. И най-могъщите хора на този свят са зависими от мощта на вършещия чудеса Бог. Ако сътрудниците на Бога изпълняват дълга си храбро и вярно, Той ще обръща към покаяние хора умни, заемащи отговорни постове и с голямо влияние. Чрез силата на Светия Дух мнозина ще приемат Божествените принципи.
Когато им се посочи ясно, че Господ очаква от тях като от Свои представители да помагат на страдащото човечество, те ще бъдат готови за това и ще предоставят от средствата и състраданието си за бедните. Когато мислите им бъдат отклонени от егоистичните интереси, ще се посветят на Христос. С радост ще използват влиянието и средствата си за делото на благотворителността редом до скромния мисионер ­ Божия инструмент за тяхното обръщане. Употребили по такъв начин земните си богатства, те ще натрупат за себе си “съкровища в небето”, където крадец не краде и молци не разяждат”.
Мнозина от обърналите се към Христос ще станат инструменти в Божията ръка, за да работят за други от своята среда. Те ще чувстват, че им е възложена отговорността да проповядват евангелието сред онези, за които този свят е всичко. Време и пари ще се посвещават на Бога, таланти и влияние ще се влагат в делото за спасение на души.
Само вечността ще разкрие какво е било извършено чрез този вид служене ­ колко много души, измъчвани от съмнения, уморени от света и от неговите тревоги, са били доведени до Великия Възстановител, копнеещ да спасява всички, които отиват при Него. Христос е възкръсналият Спасител и под крилете Му има изцеление.