Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

СПЕШНИ СЪВЕТИ ЗА САМОТНИ РОДИТЕЛИ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ – Джанет Джонсън

ЗА ПО-НАТАТЪШНА ПОМОЩ…

Огранизацията Родители без партньори е основана през 1957 г. от самотните родители Джим Игълсън и Жаклин Бернард. Това е най-голямата организация за взаимопомощ между родители, които отглеждат децата си сами. В нея членуват повече от 200 000 души от 50-те щата и Канада. Събранията є са посветени на оказването на помощ на родителите при отглеждането на децата им. На тези събрания има климат на взаимно разбиране и самотните родители могат да намерят емоционална подкрепа и да споделят идеите си по отглеждането на децата с други хора в същото положение. Потърсете техния номер в телефонния указател. Статистическите данни в книгата са взети от статията в сп. Нюзуик Да бъдеш и майка и баща от 15 юли 1985 г. и тази в сп. Парейд Когато съпругът си отиде от 7 юни 1987 г.