Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Спретнатост, ред и редовност – 18 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

КУЛТИВИРАЙТЕ РЕД И ВКУС.
Възпитанието на тези качества е важна част от подготовката на деца-
та … (110.1)
Като възпитател и учител на вашите деца вие сте длъжни да правите
всяко малко нещо в дома спретнато и с ред. Научете децата си на безценния
урок да пазят чисти дрехите си. Пазете и вие дрехите си чисти,
благоуханни и нека те издават почитание: … (110.2) .
ВИЕ СТЕ ДЛЪЖНИ ПРЕД БОГА ВИНАГИ ДА’ БЪДЕТЕ ПРИМЕР НА БЛАГОЧЕСТИЕ В ДОМА…
Помнете, че в небето няма безредие и че вашият дом трябва да бъде
небе тук долу. Помнете, че като извършвате вярно ден след ден малките
неща у дома, вие сте Божи сътрудници за усъвършенстване на един християнски
характер. (110.3)
Имайте едно наум, родители, че работите за спасението на децата си.
Ако навиците ви са правилни, ако разкриват спретнатост , благодетел и
праведност, освещение на душата, тялото и духа, вие изпълнявате думите
на Изкупителя: „Вие сте светлината на света“. (110.4)
УЧЕТЕ ГИ ДА СВИКНАТ ДА СА СПРЕТНАТИ.
Всяко семейство трябва да бъде подготвено да свикне със спретнатостта,
чистотата и грижовността. Ние, които твърдим, че вярваме в истината,
трябва да покажем на света, че принципите на истината и грижовността
не правят хората недодялани, груби, развлечени и безредни … (110.5)
В семейството любовта към Бога ще бъде проявена чрез любовта към
нашите деца. Истинската любов няма да ги остави да се носят по течението
на мързела и разхвърляността, защото това е най-лесно, а чрез чистия си
пример родителите с любов и неотклонна твърдост ще създават навици
за трудолюбие, ще учат децата си да вървят по същия път. (111.1)
УЧЕТЕ ДЕЦАТА ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА ОБЛЕКЛОТО СИ.
Още отрано започнете да учите малчуганите да се грижат за облеклото
си. Нека имат място, където да оставят нещата си и да бъдат научени да
сгъват красиво всяко нещо и да го слагат на мястото му. Ако не можете
да си позволите даже евтино бюро, използвайте кашон или сандъче, като
го приспособи те с лавици и го покриете с ярка и красива покривка. Това
приучване на спретнатост и ред ще отнема по малко време всеки ден, но
то ще се отплати в бъдеще на вашите деца и накрая ще ви спести много
време и грижи. (111.2)
ДА ПАЗИ ЧИСТА СОБСТВЕНАТА СИ СТАЯ.
Ако децата имат стая, която знаят за своя собствена и ако са научени
да я държат подредена и приятна, ще имат и чувство за собственост – ще
чувстват, че в дома си имат собствен дом и за тях ще бъде голямо задоволство
да я поддържат спретната и хубава. Майката непременно ще
преглежда тяхната работа, ще дава предложения и наставления. Това е
нейната работа. (111.3)
ДА ИМАТ РЕДОВНИ ЧАСОВЕ ЗА СЪН.
Колко широко е разпространен навикът за превръщане на деня в нощ
и на нощта в ден! Много юноши спят дълбоко сутрин, когато би трябвало
да са станали с песента на птиците и спят, когато цялата природа е будна.
(111.4)
Някои юноши много се противят на реда и дисциплината. Те не уважават
правилата на дома за ставане в определен час. Лежат си няколко
часа след разсъмване, когато всички трябва да са на крак. Горят среднощно
масло, ползват изкуствена светлина, за да заместят оная светлина, която
Бог е дал в подходящото време. Така те не само губят скъпоценни
възможности, но и причиняват допълнителни разходи. И почти във всички
случаи се оплакват: „Не мога да се справя с работата си; Имам много
работа; Не мога да си лягам рано.“ … Скъпоценните навици на ред биват
съкрушени, а часовете на излежаване в ранната утрин изкарват от релси
нещата за целия ден. (111.5)
Нашият Бог е Бог на реда. Неговите деца ще желаят да се подчиняват
на Неговия ред и дисциплина. Тогава не би ли било по-добре да се скъса
с този навик за превръщане на нощта в ден и на деня в нощ? Ако младежите
оформят навици на редовност и ред, те ще се развиват здрави в
дух, интелект и нрав. (112.1)
ДЪЛГ НА ВСИЧКИ Е ДА СЪБЛЮДАВАТ СТРИКТНИ ПРАВИЛА В НАВИЦИТЕ НА ЖИВОТА.
Това е за ваше собствено добро, скъпи юноши, физическо и морално
добро. Когато ставате сутрин, обмислете доколкото е възможно, работата,
която имате да вършите през деня. Ако е нужно, направете си записки за
нещата, които трябва да се свършат и определете време кога да ги свършите.
(112.2)