Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

СРЕЩИ ОТБЛИЗО – УВОД – Уилям Смит

Където и да отидеше Исус, след Него идваха огромни тълпи хора, а където има тълпи хора, има и деца. “Срещи отблизо” разказва историите на някои от децата, успели да се срещнат с Исус.
Докладите на евангелията са кратки и целенасочени, така че често оставаме в недоумение относно това, какво е станало после. (Или поне самата аз се чудя.) Някои от историите в тази книга се опитват да отговорят на този въпрос.
Забавно е също така да се видят познати ни истории през очите на някого другиго, например дъщерята на жената при кладенеца. Не сте знали, че тя е имала дъщеря, нали? Съпрузите є обаче са били петима, от което следва, че трябва да е имала и дъщеря!
Опитвах се по възможност да не допълвам Писанието, но понякога използвах въображението си, за да предположа какво ли би могло да се е случило после, след засвидетелстваните истории, така че поставих думи в устата на хора, които не се явяват в Библията. Чудя се дали ще ги разпознаете, без да отгръщате Новия си Завет?
Какво грандиозно преживяване трябва да е било ­ да се срещнеш с Исус! Беше ми много забавно да влизам в обувките на децата на възраст между 9 и 14 години, на които вероятно се е случило точно това. Надявам се и на вас да ви е също толкова забавно, когато четете техните строго индивидуални истории.

АНИТА