Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Стереотипната закуска – 57 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Стереотипната закуска – 57 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

391. За добра готвачка бих платила повече, отколкото за всяка друга работа от моето домакинство… Ако тя не е способна и не умее да готви, ще опитате, както и ние опитахме, стереотипните закуски, хляб от фурната и някакъв сос. Това е всичко, понякога има и малко мляко. Онези, които месеци наред ядат такава храна, знаят какво ще им бъде сервирано на следващото ядене и започват да мразят часа за хранене като най-страшното време от деня, въпреки че то би трябвало да бъде най-приятното. Предполагам, че няма да разберете всичко това, докато не го преживеете. Наистина съм разтревожена по този въпрос. Ако трябваше да работя по подготовката за идването на това място, бих казала: Дайте ми опитна готвачка, изобретателна в умението да приготвя прости и здравословни ястия, които да не са отвратителни на вкус.
Писмо 19в, 1892 г.

Учете и практикувайте

392. Мнозина не мислят, че това [готвенето] е отговорност и затова не се опитват да приготвят правилно храната. Възможно е да се готви просто, здравословно и лесно, без да се употребява мас, масло или месо. Умението трябва да се съчетае с простотата в готвенето. За тази цел жената трябва да чете и после търпеливо да прилага наученото. Мнозина страдат, защото не си правят труда да четат. Бих им казала: “Време е да разбудите заспалата си енергия и да започнете да четете. Научете се да готвите просто и все пак по такъв начин, че да имате възможно най-вкусната и здравословна храна.
Тъй като е погрешно да се готви само за да се задоволява вкусът или да се угажда на апетита, никой не трябва да си мисли, че бедната диета е правилна. Мнозина са изтощени от болести и се нуждаят от питателна, изобилна, добре сготвена храна…
Важна част от възпитанието

Религиозно задължение за всички, които готвят, е да се научат да приготвят такава здравословна и разнообразна храна, която да се приема с наслада. Майките трябва да учат децата си да готвят. Коя друга част от обучението на една млада дама може да бъде толкова важна? Яденето е свързано с живота. Оскъдната, бедната, зле приготвената храна непрекъснато лишава кръвта от необходимите елементи, като отслабва кръвотворните органи. На готварското изкуство е необходимо да се гледа като на един от най-важните раздели на обучението. Добрите готвачи са малко на брой. Младите дами смятат, че е унизително да станат готвачки. Това съвсем не е вярно. Те не разглеждат въпроса от правилна гледна точка. Знанието за приготвянето на здравословна храна и особено на хляб, не е наука за подценяване…
Майките пренебрегват тази страна от възпитанието на децата. Те поемат бремето на домашния труд и бързо се изтощават, а оставят дъщерите си да ходят на гости, да бродират или да четат за удоволствие. Това е погрешна любов, погрешна доброта. Майката вреди на детето си – грешка, която продължава цял живот. Във възрастта, когато би трябвало да е способна да поеме някои от житейските задължения, дъщерята не го прави. Такива хора не поемат отговорности и вървят в живота без товар, а в същото време майката е притисната от тежестта на грижите подобно на кола, препълнена със сено. Дъщерята не иска да бъде нелюбезна, но е небрежна и невнимателна. В противен случай би забелязала изморения вид, следите от болка върху изражението на майката и би потърсила начин да извърши своята част от работата и да поеме по-тежкия дял от бремето. Така ще я облекчи, за да бъде освободена от грижи и да не легне на леглото на страданието, а може би и на смъртта.
Защо майките са така слепи и небрежни по отношение на дъщерите си? Бях обезпокоена, когато посетих различни семейства и видях майката да носи тежкия товар, а дъщерята, с весел нрав и с добро здраве, не чувстваше никаква загриженост за нея. Виждала съм на големи събирания, когато в семейството има много хора, майката да поема грижите за всичко, а в същото време дъщерите стоят и бърборят с дошлите млади приятели. Тези примери ми се струват толкова погрешни, че не мога да не говоря и да не подканям безразсъдните младежи да отидат да работят. Помогнете на изтощената майка. Заведете я да седне в гостната и я оставете да се порадва на общуването със своите познати.
В този случай обаче вината не е изцяло на дъщерите. Майката също е виновна. Тя не ги е учила с търпение да готвят. Знае, че не могат да готвят и затова не й помагат. Налага и се да се грижи за всичко, изискващо труд, мисъл и внимание. Младите дами би трябвало да бъдат цялостно обучени в готвенето. Това познание може да бъде използвано, каквито и да са житейските обстоятелства. То е част от възпитанието с най-голямо влияние в човешкия живот и особено в живота на нашите най-близки хора.
Много съпруги и майки, които не са получили добро възпитание и не умеят да готвят, всеки ден поднасят на семействата си зле приготвена храна, бавно и сигурно увреждаща храносмилателните органи, влошаваща естеството на кръвта и водеща често до остри заболявания, а понякога и до смърт…
Насърчавайте желаещите да се учат

Религиозно задължение за всички момичета и жени християнки e да се научат да правят доброкачествен, ароматен, лек хляб от едросмляно брашно. Майките трябва да въведат дъщерите си в кухнята още от ранната им възраст и да ги учат на готварското изкуство. Не може да очакват от тях да научат тайните на домакинството без обучение. Трябва да ги наставляват търпеливо и с любов и да направят работата колкото се може по-приятна, като изричат поощрителни думи на одобрение и винаги имат весело изражение. Ако сгрешат веднъж, втори, трети път, не им се карайте. Обезсърчението вече действа и ги изкушава да кажат: “Няма смисъл; не мога да го направя”. Не е време за укори. Волята отслабва и се нуждае от тласъка на поощряващите, жизнерадостните, изпълнените с надежда думи: “Грешките, които правиш, нямат значение. Още се учиш и е нормално да грешиш. Опитай пак. Концентрирай се в това, което вършиш. Бъди внимателна и със сигурност ще успееш”.
Много майки не осъзнават важността на това познание и за да не си създават неприятности и грижи, като наставляват децата и търпят неуспехите и грешките им, предпочитат да направят всичко сами. Когато дъщерите им сгрешат, отпращат ги с думите: “Няма смисъл, не можеш да направиш това, само ми пречиш и ме безпокоиш, а не ми помагаш”.
Така се отблъскват първите усилия на децата, а първите неуспехи така охлаждат интереса и старанието им да се учат, че всяко ново изпитание ги плаши и те предпочитат да шият, да плетат, да чистят къщата и да правят всичко друго, но не и да готвят. Майката греши много в това отношение. Тя би трябвало търпеливо да обучава децата, за да могат чрез практика да получат опит, който би им помогнала да превъзмогнат несръчността и да коригират неумелите движения, характерни за необучения работник.
1 С, с. 681-685, 1868 г.

Уроците по готварство – по-необходими от уроците по музика

393. Някои са призовани да извършват работа, смятана за унизителна, а именно да станат готвачи. Готварската наука обаче не е маловажна. Умелото приготвяне на храна е едно от първостепенните изкуства, стоящо над музикалното обучение и шивачеството. С това не искам да отхвърля музикалното обучение и шивачество, защото те също са необходими. Но по-значимо е изкуството да се приготвя не само здравословна, но и апетитна храна. На този вид изкуство трябва да се отделя повече внимание, защото за пълноценната си кръв тялото се нуждае от добра храна. Медицинското мисионерско дело на доброто готвене е в основата на опазването на доброто здраве.
В много случаи здравната реформация става здравна деформация, защото приготвяната храна е безвкусна. За успеха на здравната реформа е необходимо да се премахне недостигът на познания върху здравословното готвене.
Добрите готвачи са малко на брой. Много, много майки се нуждаят от уроци по готварство, за да могат да поднасят на семействата си добре приготвена и красиво сервирана храна.
Преди да започнат да вземат уроци по хармониум или пиано, децата би трябвало да получат уроци по готварство. Усвояването на това изкуство не бива да изключва музиката, но ученето на музика не е по-важно от умението да се приготвя здравословна и апетитна храна.
Ръкопис 95, 1901 г.

394. Дъщерите ви могат да обичат музиката и в това няма нищо лошо. Тази дарба увеличава щастието на семейството, но познанията по музика без познания за готварското изкуство не струват много. Когато си имат семейства, познанията по музика и красиво бродиране няма да снабдят масата с добре сготвен приготвен със старание обяд, така че да не се червят, когато го предложат на най-уважаваните си приятели. Майки, задължението ви е свято. Дано Бог да ви помогне да го приемете, като имате неотклонно пред погледа си Божията слава, работите искрено, търпеливо и с любов за сегашното и за бъдещото добро на децата си. [Нередовно хранене и похапване, когато семейството е само – т. 284]
2 С, с. 538, 539, 1870 г.

Преподавайте тайните на готвенето

395. Не пропускайте да учите децата си да готвят. Така им давате принципи, необходими за религиозното им обучение. С уроците по физиология и по просто и с умение готвене вие полагате основата за най-полезните раздели от образованието. За приготвянето на доброкачествен хляб се изисква умение. В доброто готвене има религия и аз се съмнявам в религията на групата хора, които са твърде невежи, небрежни и не желаят да се научат да готвят…
Лошото готвене бавно пропилява жизнената енергия на хиляди хора. Опасно е за здравето и за живота да се яде, както например в някои домове, тежък, клисав хляб и друга храна, приготвена по същия небрежен начин. Майки, вместо да се опитвате да дадете на дъщерите си музикално образование, учете ги на полезните неща, най-тясно свързани с живота и здравето. Учете ги на тайните на готвенето. Говорете им, че това е част от тяхното образование и нещо необходимо, за да станат християнки. Ако не е приготвена здравословно и вкусно, храната не може да се превърне в пълноценна кръв и да укрепва износващите се тъкани. [Опит доброто готвене да се замести със захар – т. 527; влиянието на трапезата върху въздържателните принципи – т. 351, 354; ако храносмилането е претоварено, необходимо е да се разбере причината – т. 445; по-малко готвене, повече естествени храни – т. 166, 546]
2 С, с. 537, 538, 1870 г.