Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Стопанисване – 96 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Стопанисване – 96 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Колкото и малък да е вашият талант, Бог му е отредил място. Мъдро използван, Този един талант, постигне определеното си предназначение. Чрез вярност в малките задължения се подготвяме да работим по плана на прибавянето прибавяме към онова, което притежаваме; а Бог ще работи за нас по плана на умножаването. Тези малки неща ще станат в Неговото дело най-скъпоценните влияния (“Притчи Христови”, стр. 360).

УРОЦИ ПО ИКОНОМИЯ
Много би могло да се каже на младите хора по за привилегията им да помагат на Божието дело, когато научат уроците на икономия и себеотрицание. Много хора смятат, че трябва да се отдават на това и онова удоволствие и за това живеят с пълния размер на техния доход. В това отношение Бог иска да правим нещо по-добро.
Грешим против себе си, когато сме задоволени с предостатъчно ядене, пиене и облекло. Бог ни е представил нещо по-висше от това. Когато пожелаем да отхвърлим нашите егоистични желания и да отдадем силите на сърцето и ума си за Божието дело, небесни пратеници ще работят заедно с нас, правейки ни благословение за човечеството.

Спестяване за мисиите
Дори и беден, работливият и икономичен младеж, може да спести малко за Божието дело. Още на дванадесет години знаех, какво е да икономисваш. Двете със сестра ми научихме един занаят и макар да изкарвахме само двадесет и пет цента на ден, спестявахме малко, за да даваме за мисиите. Малко по малко събрахме тридесет долара. След това, когато вестта за скорошното идване на Господа стигна до нас, с призив за активност на хора и събиране на средства, почувствахме привилегията да дадем тридесетте долара на баща ни, като го помолихме да ги вложи за брошури и памфлети, с които вестта да се разнесе на хората намиращи се в мрак.
Дълг е на всички, които са в допир с Божието дело, да се научат да икономисват време и пари. Отдаващите се на безделие, разкриват колко малко значение отдават на поверените ни славни истини. Тези хора трябва да се научат на трудолюбие и да работят с очи, устремени единствено към Божията слава.

Себеотрицание
Онези, които нямат добра преценка, как да употребяват времето и парите си, трябва да се посъветват с по-опитните в това отношение. С парите, които изкарвахме, аз и сестра ми си осигурявахме облекло. Връчвахме парите на майка ни, казвайки: “Купувай така, че след като платиш за нашето облекло, да остане нещо за мисионската работа.” И тя правеше това, като така насърчаваше у нас мисионския дух.
Даването, което е плод на себеотрицание, е чудна, удивителна помощ за даващия. То ни подготвя да схванем по-пълно делото на Този, Който обикаляше да върши добро, облекчавайки страданията и задоволявайки нуждите на бедстващите. Спасителят не живееше, за да задоволява Себе Си. В живота Му нямаше и следа от себелюбие. В свят, който са бе сътворил, Той не претендираше за никаква част от него да бъде Негов. “Лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда – казваше Той, – а Човешкият Син няма где глава да подслони.”

Правилно използване на талантите
Ако правилно използваме талантите си, Божият дух ще ни води постоянно към все по-голяма полезност. На човека, употребил талантите си с вярност, Господ каза: “Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.” От човека с един талант също се изискваше да направи най-доброто, на което е способен. Ако бе търгувал с благата на господаря си, Господ щеше да умножи таланта му.
На всеки човек Бог е дал определена работа, “според способностите”. Господ е измерил нашите възможности и знае точно какво да ни възложи. За верния е дадена заповедта: “Поверете му още по-голяма отговорност. Ако се установи, че е пак верен, ще се каже отново: “Поверете му още повече.” Така чрез благодатта на Христос той расте до “пълната мярка на ръста в Христа Исуса”.
Един талант ли имате само? Дайте го на банкерите, чрез мъдри инвестиции увеличете го на два. С дадената ви сила, вършете това, което ръцете ви могат да вършат. Употребете таланта си така мъдро, че да изпълни предназначената си мисия. Всичко си заслужава, за да чуете накрая дума: “Добре.” Но тя ще се каже само на наистина работилите добре.

Няма време за губене
Млади мъже и жени, нямате време за губене. Сериозно се стремете да вграждате солидни греди в постройката на вашия характер. Умоляваме ви заради Христос да бъдете верни. Старайте се да изкупувате времето. Всеки ден се посвещавайте в служба на Бога и ще откриете, че нямате нужда от много празници, които да прекарвате в безделие, нито от много пари, за да ги харчите за себезадоволяване. Небето наблюдава, за да намери хора, които се стремят да се усъвършенстват и да бъдат оформени по както Христос. Когато човек се подчини на Христос, Светият Дух ще извърши за него велико дело.
Всеки истински, себепожертвувателен работник за Бога е готов да изразходва и да бъде изразходван за другите. Христос казва: “Който иска да спечели живота си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го опази.” Чрез сериозни, обмислени усилия да помага, когато е нужна помощ, истинският християнин показва любовта си към Бога и към своите ближни. В службата той може да загуби живота, но ще го намери, когато Христос дойде да събере Своите скъпоценни камъни (“Младежки наставник”, 10 септември 1907 г.).

Средствата, употребени за благословение на другите, ще донесат отплата
Правилно употребените богатства ще донесат голямо добро. Души ще бъдат спечелени за Христос. Човекът който следва Христовия план за живота, ще види в Божиите дворове онези, за които той е работил и за които се е жертвал тук на земята. С благодарност изкупените ще си спомнят онези, които са били инструменти за тяхното спасение. Скъпо ще бъде небето за верните в душеспасителното дело (“Притчи Христови”, стр. 373).