Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Стремеж към напредък – 54 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Стремеж към напредък – 54 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Ако всеки човек съзнаваше отговорността си пред Бога за своето лично влияние, той в никакъв случай не би бил бездеен, но би развил своите способности и би обучил всяка своя сила, за да може да служи на Този, Който го е изкупил със Собствената Си кръв.
Особено младежите трябва да съзнават колко нужно е да обучават умовете си и да се възползват от всеки случай за развиване на интелекта, за да могат да отдадат добра служба на Този, Който е жертвал скъпоценния Си живот за тях. И нека никой не прави грешката да се смята за достатъчно добре образован, че да няма повече нужда да изучава книгите или природата. Използвайте всякакъв възможен случай, с който сте удостоени от Божието благоволение, за да постигнете възможно повече от откровението или науката.
Трябва да се научим да оценяваме правилно дадените ни от Бога сили. Ако един младеж трябва да започне от най-долното стъпало на стълбата, нека не се обезсърчава, но да реши да изкачва стъпало по стъпало, докато чува гласа на Христос, Който му казва: “Чедо, ела по-високо.” “Хубаво, добри и верни слуго! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си” (“Основи на християнското възпитание”, стр. 213).