Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Сходство – 12 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

Сходство – 12 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

ПРИСПОСОБЯВАНЕ ЕДИН КЪМ ДРУГ. В много семейства не съществува онази християнска учтивост, онази истинска вежливост, почит и уважение един към друг, която би подготвила младите за брак и за създаване на собствени щастливи семейства. Вместо търпение, любезност, отзивчивост и християнско съчувствие и любов, често се наблюдава размяна на остри думи, сблъсък на идеи и критикарски, диктаторски дух.
Често става така, че младите хора преди брака имат много малко случаи да се запознаят с навиците и наклонностите на избрания партньор, а що се отнася до ежедневния живот – те са като чужденци, които съединяват интересите си пред олтара. Мнозина констатират много късно, че не са подходящи един за друг и резултатът от техния съюз е нещастие за цял живот. Често пъти жената и децата страдат от леността, неспособността или порочните навици на мъжа и бащата.
Светът днес е пълен с нещастия и грях поради последиците от бракове между неподходящи един за друг хора. В много случаи са достатъчни само няколко месеца, за да се разбере, че характерите и темперамента на съпруга и съпругата, никога не ще се приспособят един към друг; и резултатът е неразбирателство и отчуждение в дома, където би трябвало да царува само любов и съгласие. Чрез ненужни спорове за нищожни неща се създава тягостен дух. Често пъти несъгласията и препирните предизвикват неизмерими нещастия в дома и разделят ония, които трябва да са свързани с връзки на любов.
Споровете по маловажни въпроси подхранват духа на противопоставяне. Откритите разногласия и раздори донасят на дома неизразими нещастия и отчуждават тези, които би трябвало да са съединени с най-нежната връзка на любовта. Чрез тези неразумни бракове хиляди хора са пожертвали себе си – и душата, и тялото и са тръгнали надолу по пътя към гибелта.

ПОСТОЯННИ РАЗЛИЧИЯ В РАЗДЕЛЕНИЯ ДОМ. Щастието и благополучието в брачния живот зависят от единството на двете страни. Как може един плътски ум да хармонира с ума, който се уподобява на Христовия? Единият сее в плът, мисли и действа според подбудите на собственото си сърце; другият сее в дух, стреми се да подтиска себелюбието, да победи своите отрицателни наклонности и да живее в покорство към Учителя, чийто слуга изповядва, че е. По този начин се получава дълбоко различие във вкус, наклонности и цели. Ако вярващият, чрез постоянно придържане към библейските принципи, не спечели непокаяния, той, както става много по-често, ще се обезсърчи и ще “продаде” своите религиозни принципи за обикновеното другарство с човек, който няма никаква връзка с Небето.

БРАКОВЕ, РАЗБИТИ ПОРАДИ НЕСЪВМЕСТИМОСТ. Резултатът от много бракове е нещастие и въпреки това, мисленето на младите върви все в тази посока. Сатана ги води натам, като ги кара да вярват, че трябва да се оженят, за да са щастливи, докато всъщност те още нямат способността да владеят себе си или да поддържат семейство. Такива хора, които желаят да се приспособяват към характера и склонностите на другия, за да избягват неприятни различия и спорове, не би трябвало да предприемат тази стъпка. Но това е една от най-съблазнителните примки на последните дни, в която попадат хиляди и така загубват този и бъдещия си живот.

ПОСЛЕДИЦИТЕ НА СЛЯПАТА ЛЮБОВ. При засегнатите от тази болест – сляпата любов – всяка човешка способност е подчинена на нея. Те сякаш са лишени от здрав разум и поведението им създава неприятно впечатление на всички, които ги гледат… При мнозина кризата на болестта достига до един незрял брак и когато първите чувства и омайващата сила на ухажването преминат, едната или двете страни се събуждат и чак тогава осъзнават истинското си положение. В този момент те виждат себе си като партньори в един неподходящ брак, но свързани за цял живот. Обвързани един с друг чрез най-тържествените клетви, те със свити сърца гледат към нерадостния живот, който трябва да водят. Тогава те би трябвало да направят най-доброто в своето положение, но мнозина не желаят да го сторят. Те или се оказват неверни на своите брачни обещания, или правят ярема, който така упорито са се стремили да сложат на собствените си вратове, тъй да жули, че не малко хора страхливо слагат край на своето съществуване.
От сега нататък цял живот старанието на съпруга и съпругата трябва да бъде – да избягват всичко, което създава спорове и да пазят неразкъсани брачните връзки.

ОПИТНОСТТА НА ДРУГИ Е ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Г-н А. има такова естество, че Сатана си играе с него с голям успех. Това е един случай, който би трябвало да даде на младите един добър урок относно брака. При своя избор на другар, неговата жена е следвала чувствата си, а не разума и разсъдъка си. Беше ли техният брак резултат на истинска любов? Не, не! Той бе резултат на чувства – на сляпа, неосветена страст. Нито единият от двамата не бе изобщо годен за отговорностите на брачния живот. Когато първото опиянение премина и всеки опозна другия, дали любовта им стана по-пълна, по-силна и дали привързаността им стана по-дълбока? Дали животът им засия в прекрасна хармония? Не! Съвсем обратното! В съвместното ежедневие най-лошите черти на техните характери започнаха да се задълбочават и вместо брачният им живот дъ бъде живот на щастие, той стана живот, изпълнен с увеличаващи се беди.
Много години съм получавала писма от различни лица, създали нещастни бракове и разкритите пред мен потресаващи истории са предизвиквали дълбока болка в сърцето ми. Не е лесно да решиш какъв съвет може да се даде на тези нещастници или как тежката участ може да бъде облекчена; но тяхната скръбна опитност трябва да бъде предупреждение за други.