Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Събирания – 130 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Събирания – 130 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Събиранията за общуване са в най-висша степен полезни и назидателни, когато събралите се имат в сърцата си пламтяща любов към Бога; когато се срещат, за да обменят мисли по отношение на Божието Слово и да обсъдят методи за напредъка на Неговото дело и за това, как да направят добро на ближните си. Когато Светият Дух е добре дошъл гост на тези събирания, когато на тях не се споменава нищо, което да Го оскърби и пропъди, Бог се прославя и тези, които са се събрали биват освежени, ободрени и укрепени (подкрепени, засилени).
Но има събирания от съвсем различен характер, където може да се види гордост, веселба и лекомислие. В желанието си за забавление, посещаващите такива събирания са в опасност да забравят Бога и там стават неща, които правят наблюдаващите ангели да плачат. За известно време тези сцени на удоволствие стават за такива хора рай. Всички се отдават на веселие и смях. Очите искрят, бузите се зачервяват; а съвестта спи (заспива).

Липсата на духовност – разкрита
Такъв вид ентусиазъм и вдъхновение не са от небесен произход. Те произхождат изцяло от тази земя. Тъжно гледат небесните ангели хората, забравили колко много направи Христос за тях.
Когато болест или смърт сполетят тези, които са живели за угаждане на себе си, твърде късно откриват, че нямат масло в светилниците си и че са напълно негодни (неподготвени) да приключат историята на своя живот.
Хода на провежданите при много от събиранията разговори разкрива какви са наклонностите на сърцето. Лекомисленият говор, глупавите остроумия, изговорени само за да създадат смях, не представят правилно Христос. Изговарящите ги не биха искали да се срещнат със записа на тези думи. Върху слушателите се прави погрешно впечатление и върху Христос се хвърля укор. О, да можеха младежите да пазят добре думите си! Защото те са, които ще ги оправдаят или осъдят. Помнете, че Исус е до вас винаги, където и да отидете, забелязвайки (отбелязвайки) действията ви и слушайки думите ви. Няма ли да се засрамите, ако чуете гласа Му да ви говори или узнаете, че Той слуша разговорите ви?…
Сериозният християнин взел веднъж участие в светските забавления стъпва на опасна почва. По този начин той напуска областта пропита с жизнената атмосфера на небето и се хвърля в атмосфера на мъгла и мрак; защото в много случаи партитата за увеселение и събиранията за забавление са един укор за религията на Христос.
Сърцето на този, който поддържа връзката си с Бога не може да участвува в такива неща. Думите, които чува не подхождат за християнин като него; защото това не е езика на Ханаан. Изговорените думи не са в хармония с небесните мелодии, които трябва да изпълват сърцата на Божиите деца.

Фини, коварни влияния
Имащите изкуствен характер и религиозна опитност, твърде охотно се събират за удоволствия и забавления и тяхното влияние привлича и други. Понякога млади мъже и жени, които се стараят да бъдат библейски християни, биват убедени да се присъединят към партито (купона, събирането). Тъй като не желаят да бъдат смятани за особени и тъй като по естество са склонни да следват примера на другите, те се поставят под влиянието на онези, които може би никога не са почувствали Божественото докосване на ума и сърцето (им). Ако с молитва се бяха посъветвали с Божествения образец, за да научат какво казва Христос по отношение на плода, който трябва да ражда християнското дърво, биха видели, че това са всъщност банкети (гуляи, угощения), предназначени да задържат душите да не приемат поканата за сватбената вечеря на Агнето.
Понякога става така, че чрез често посещение на места за забавление, младежи, които са били внимателно наставлявани по отношение пътя на Господа (в пътя Господен), биват съблазнявани от блясъка на човешко влияние и от връзките си с онези, чието възпитание и обучение е имало светски характер. Те продават себе си (Те се продават) на доживотно робство чрез свързването си с лица, които нямат украшението на един Христоподобен дух. Истински обичащите и служещи на Бога ще се страхуват (боят) да слязат до равнището на света като избират общество между ония, които не са избрали Христос да царува в сърцата им. Те ще стоят дръзновено на страната на Христос дори и поведението им да изисква себеотричане и себежертване (себетрицание и себепожертване).

Средство срещу лекомислието
Христос живя живот на труд и жертва за нас, а ние не можем ли да се отречем (отричаме) от себе си за (заради) Него? Изкуплението, което направи за нас и правдата, която Той очаква да ни даде не са ли теми достойни да заемат нашият ум (нашите умове)? Ако младежите черпят от склада на библията съкровищата, които тя съдържа, ако размишляват върху прощението, мира и вечната правда, която (които) увенчават един живот на себеотрицание, няма да имат желание за съмнителното възбуждение на забавленията.
Христос се радва, когато мислите на младежите са заети с великите и облагородяващи теми на спасението. Той влиза в сърцата на всички такива младежи като постоянен гост, изпълвайки ги с радост и мир. А любовта на Христос в душата е като “извор на вода, извиращ за живот вечен”… Изповядващите тази любов, ще намират наслада в това да говорят за нещата, които Бог е приготвил за тези, които Го обичат.
Вечният Бог е очертал разграничителната линия между светите (светия) и грешниците (грешника), между обърнати и необърнати (между покаяните и непокаяните). Тези две класи не се смесват една с друга незабележимо както цветовете на дъждовната дъга, но са ясно разграничими по между си както пладне и среднощ. Божият народ не може безопасно да встъпва в интимни връзки с онези, които познават истината, но не я практикуват. Патриарх Яков, когато говори за някои постъпки на синовете си, които предизвикваха у него ужас, възкликваше: “В съвета им да не участваш, душо моя, към събранието им да се не присъединиш…” Той чувстваше, че собствената му чест ще бъде компрометирана, ако се свързва с грешниците, за да върши нещата, които те правят. Той издигаше тревожният сигнал предупреждаващи ни да страним от такива лоши компании, да не би да бъдем опетнени от злото. А и Светия Дух чрез апостол Павел изговаря подобно предупреждение: “Не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте” (“Младежки наставник” от 4 февруари 1897 г.).

Допустими събирания
Всеки талант на влияние трябва свято да се подхранва и използва, за да се събират души при Христос. Младите мъже и жени не трябва да мислят, че техните спортове, техните вечерни забави (купони, партита), както обикновено се провеждат, са приети от Христос.
Давана ми е била светлина много и много пъти, че всичките ни събирания трябва да се характеризират с решително религиозно влияние. Ако нашите млади хора биха се събирали, за да четат и се научат да разбират по-добре Писанията, питайки: “Какво да направя, за да имам вечен живот?” и след това, поставяйки се (заставайки) непоколебимо на страната на истината, Господ Исус би направил благословение да изпълни (да дойде) в сърцата им.
О, да можеше всеки църковен член, всеки работник в нашите институти да разбере (да осъзнае), че този живот е едно училище, в което трябва да се приготвим за изпита, на който ще ни подложи небесния Бог по отношение на чистотата в живота, чистотата на мислите, несебелюбието в постъпките! Всяка дума и действие (акт, постъпка), всяка мисъл, се записва в небесните паметни книги…
Именно чрез силата и влиянието на истината трябва да бъдем осветени и въздигнати до истинското достойнство на образеца представен в Словото. Пътят на Господа може да бъде научен само чрез най-внимателно послушание на Неговото слово. Изследвайте Словото! (“Младежки наставник” от 14 август 1906 г.).