Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

СЪВЕТВАНЕ – 85 – Ум, характер и личност Том 3 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

85

СЪВЕТВАНЕ

НУЖДАТА ОТ СЪВЕТНИЦИ. О, каква нужда има от ръководители – хора мъдри, благоразумни и добре уравновесени, които ще бъдат безопасни съветници, проницателни по отношение на човешкото естество, знаещи как да ръководят и да съветват в страх Божи.

УХО, КОЕТО МОЖЕ ДА СЛУША СЪС СЪЧУВСТВИЕ. Нужни са пастори, които, ръководени от Великия пастор, да търсят изгубените и заблудилите се. Това означава понасяне на физически дискомфорт и жертване на удобства. Означава нежна грижа за заблудилите се, Божествено съчувствие и дълготърпение, означава ухо, което може да слуша със съчувствие сърцераздирателни разкази за неправди, за деградация, за отчаяние и окаянство.

РАБОТАТА НА ПАСТОРА СЪВЕТНИК Е ВАЖНА. Както лекарят се занимава с физическото заболяване, така пасторът обслужва болната от греха душа. Неговата работа е толкова по-важна от тази на лекаря, колкото вечният живот е по-ценен от временното съществуване. Пасторът е поставян пред безкрайно разнообразие от изкушения и негов дълг е да познава членовете на семействата, които слушат неговите проповядване, за да реши какви средства най-добре ще им повлияят в правилна насока.

ОТИВАЙТЕ ПРИ ХОРАТА ТАМ, КЪДЕТО СА. Да се приемат хората точно такива, каквито са, и там, където са, независимо от тяхното положение и състояние, и да им се помогне по всеки възможен начин – това е истинското евангелско служене. Може да се наложи проповедниците да отиват по домовете на болните и да казват: „Готов съм да ти помогна и ще направя най-доброто, което мога. Не съм лекар, но съм проповедник и обичам да прислужвам на болните и немощните“. Тези, чието тяло е болно, са почти винаги болни и душевно, а когато душата е болна, тялото също се поболява.

УЧАСТИЕ В СКЪРБИТЕ. Господните работници имат нужда от смекчаващата любов на Исус в сърцата си. Нека всеки проповедник живее като човек сред човеците. Нека с добре премислени начини на служене ходи от къща в къща, носейки винаги уханието на небесната атмосфера на любовта. Участвайте в скърбите, в трудностите и проблемите на хората! Навлезте в грижите както на висши, така и на нисши, както на богати, така и на бедни!

НУЖЕН Е СЪВЕТ. Неопитните имат нужда да бъдат ръководени с мъдър съвет, когато са в изпитания и са нападнати от изкушения. Необходимо е да бъдат научени, че постиженията в духовните неща ще им костват упорити, постоянни и правилно насочени усилия. Често ще трябва да повтаряме на новодошлите във вярата: „Ако на някого липсва мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро и без да укорява, и ще му се даде“ (Яков 1:5). Тези думи е нужно да бъдат представени в духа на Учителя, Който ги е дал, защото те са от много по-голяма стойност, отколкото златото, среброто и скъпоценностите.
Поучавайте младите последователи на Исус да поставят ръцете си в Неговата ръка с думите: „Води ме, научи ме“. Каква утеха, каква надежда и благословение ще получат нуждаещите се и объркани души, ако смирено търсят Бога! Условието е да дойдат с вяра, без да се колебаят, търсейки ръководство в деня, когато са объркани и смутени. Следната клетва е дадена на всеки искрен търсач: „Ще получите благодат и отговор“. „Ще приемете…“.
Често трябва да бъде давано наставлението, че онова, което Бог е казал, никога не остава неизпълнено. По-добре е да се доверим на Господа, отколкото да поставяме доверието си дори на принцове. Трябва да научим всяка душа да поставя нуждите си в молитва пред престола на благодатта. Силата и помощта със сигурност ще дойдат при него, защото Господ е обещал. И въпреки това, колко много хора живеят в слабост, защото не вярват, че Господ желае да извърши точно онова, което е казал.

ГОСПОД Е ДАЛ ПРАВИЛА. Бащата е законодател в семейството и като Авраам трябва да направи Божиите закони правило за дома. Бог казва за Авраам: „Зная, че ще заповяда на чедата си и на дома си…“ (Битие 18:19). Греховната небрежност да се обуздава злото нямаше да има място там. Никакви мекушави или немъдри и прибързани предпочитания; никакво отстъпване от убеждението за дълг пред претенциите на криворазбрани чувства. Авраам не само щеше да дава правилни наставления, но и да поддържа авторитета на справедливите и праведни закони.
Бог ни е дал правила за наше ръководство. Децата не бива да бъдат оставяни да странят далеч от сигурния път, отбелязан в Божието слово, по пътища, водещи към опасност, които се откриват на всяка крачка. Благо, но с твърдост и с постоянни молитвени усилия техните погрешни желания и склонности трябва да бъдат обуздавани.

ВСЛУШВАЙ СЕ В СЪВЕТА НА ОПИТНИТЕ (ДУМИ КЪМ ЕДИН ОБЪРКАН СЪПРУГ И БАЩА). Ти си бил увлечен в света, но вечната истина ще се окаже котва за теб. Имаш нужда да пазиш вярата си. Не действай от импулси, нито подхранвай объркани теории. Изпитаната вяра в Христос и съобразяването с Божия закон са от най-голямо значение за теб. С желание взимай съвет от онези,които имат опит. Не отлагай работата, която ще те доведе до победа. Бъди верен на себе си, на своите деца и на Бога. Твоят болен син има нужда от нежно отношение. Като баща трябва да помниш, че нервите, които могат да трептят от удоволствие, могат да трептят и от остра болка, и че сам Господ уеднаквява интересите си с тези на страдащото човечество.

КОГАТО СЪВЕТ БИ МОГЪЛ ДА СПАСИ МЛАДИ ХОРА ОТ НЕОБМИСЛЕН БРАК. Чак когато е твърде късно, те откриват, че са направили грешка и са поставили в опасност щастието си в този живот, а също и спасението на душите си. Те не са искали да допуснат, че някой разбира по-добре нещата от тях самите, докато, ако бяха получили съвет, може би щяха да си спестят години на смут и безпокойство. Онези, които са решили да следват собствения си път, отхвърлят съветите. Страстта кара такива личности да преминават всяка граница, която разумът и трезвата преценка могат да наложат.

НЯКОИ КАЧЕСТВА НА СЪВЕТНИКА. Много е важно човекът, избран да се грижи за духовните интереси на пациентите и помощния персонал, да бъде личност със здрава преценка и непоклатими принципи; да притежава добро влияние и да умее да борави с хора. Трябва да бъде мъдър и културен, интелигентен, да може да разбира хората. Възможно е отначало да няма най-добри постижения във всички аспекти; но чрез сериозен размисъл и упражняване на способностите си той трябва да се квалифицира за тази важна работа. Най-голяма мъдрост и благородство са нужни, за да се служи на такъв пост, да се служи добре и все пак с непреклонна честност; защото ще бъдат посрещани и предразсъдък, и лицемерие, и заблуда във всякаква форма и вид.

ЧАСТНОТО СЪВЕТВАНЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИМКА (СЪВЕТ КЪМ ЕДИН ПРОПОВЕДНИК). Миналата нощ ми бе представен на вниманието твоят случай и аз говорих с теб, както майка говори със сина си. Казах: „Братко…, не бива да смяташ, че е твой дълг да разговаряш с млади момичета върху известни теми дори и когато съпругата ти присъства. Ти насърчаваш идеята, че е правилно на проповедниците да се съобщават съкровени тайни и проблеми, които би трябвало да бъдат представяни само пред Бога, единствения, Който разбира сърцето и никога не допуска грешка. Отказвай да слушаш каквито и да било съобщения от частен характер, засягащи семейства или отделни личности. Ако бъдат насърчавани да идват при човеци със своите трудности, вярващите ще помислят, че е правилно да продължават тази практика и това ще стане примка не само за душата, която споделя, но и за този, комуто тези неща се поверяват.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА СЪВЕТВАНЕТО НА ЖЕНИ ОТ СТРАНА НА ПРОПОВЕДНИКА. Жени са привлечени от теб и са готови да излеят на ухото ти частните си трудности и семейните си разочарования. Не бива да подаваш ухо към тях, но да им кажеш, че ти самият си само едно грешащо и смъртно същество; че Бог е техният Помощник. Исус знае тайните на всяко сърце и може да ги благослови и да ги утеши. Кажи им, че е възможно да прецениш и погрешно и да ги подведеш; така че по-скоро ще насърчиш злото, отколкото да го укориш. Посочвай им „Божия Агнец, Който взема греховете на света“. Ако облечеш всеоръжието си и, колкото и да е трудно, полагаш необходимата лична работа за хората, затварящи вратата за небесната светлина поради своето себелюбие и алчност, може да не си спечелиш много приятели, но ще спасяваш души.

ПОВТОРЕНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. Нека никоя жена не бъде привлечена към теб! Застани правилно в душата си и им кажи, че не си изповедник. Исус е единственият, който трябва да знае тайните на сърцето. Ти си само човек и, съдейки от човешка гледна точка, можеш да вземеш погрешни решения и да дадеш погрешен съвет.
Не мога да видя никаква светлина, братко мой, в това да се срещаш насаме с млади жени. Има по-възрастни опитни жени, които биха могли да възпитават и да обучават младите жени на правилно държание и влияние. Не ги оставяй да съобщават частните си истории на никой мъж. Това не е според Божието одобрение и не бива да насърчаваш нищо от този вид.

ФАКТОРИ ПРИ ЕФЕКТИВНОТО СЪВЕТВАНЕ. когато в живота на някоя душа дойде криза и ти се опитваш да дадеш съвет или увещания, твоите думи ще имат само онази тежест на влияние за добро, която твоят собствен пример и дух са спечелили за теб. Трябва да БЪДЕШ добър, преди да можеш да ВЪРШИШ добро. Не можеш да упражняваш влияние, което да преобразява другите, докато собственото ти сърце не е било смирено, пречистено и смекчено чрез Христовата благодат. Когато тази промяна се извърши в теб, ще ти бъде естествено да живееш така, че да благославяш другите, както е естествено за розовия храст да дава ароматни цветове или за лозата – сладки гроздове.

ОБУЧЕНИЕТО И ОПИТНОСТТА, КОИТО ПОДГОТВИХА МОЙСЕЙ ЗА РАЗБИРАЩ СЪВЕТНИК. Човек би отсъдил, че този дълъг период на труд и неизвестност е голяма загуба от време. Но безпределната Мъдрост призова този, който трябваше да стане водач на Неговия народ, да прекара четиридесет години в скромна работа като пастир. Навиците на грижовност, на себезабрава и на нежна загриженост за стадото, развити по този начин, щяха да го приготвят да стане разумен, добър и дълготърпелив пастир на Израил. Никое предимство, което човешко обучение или култура би могло да даде, не можеше да замести тази опитност.

НЯКОИ НЕ СА ГОДНИ ДА БОРАВЯТ С ХОРА (СЪВЕТ КЪМ ЕДИН ПРОПОВЕДНИК). Ти притежаваш някои черти на характера, които те правят негоден да боравиш мъдро с хора. Не работиш по начин, който дава най-добрите резултати.
Да се борави с човешката личност, това е най-благородната и деликатна работа. Не всички са годни да поправят грешащите . Някои нямат необходимата мъдрост, обичайки милостта, да прилагат и правдата. Не са способни да видят, че понякога е нужно любовта и нежното състрадание да бъдат придружени от деликатно изобличение. Някои винаги са ненужно строги и не чувстват необходимостта от апостолската заповед: „Към някои имайте съчувствие, като правите разлика, а други спасявайте със страх, като че ги изтръгвате от огън“ (Юда 22, 23).

ЧОВЕШКИЯТ ИНТЕЛЕКТ НЕ Е ВСЕМОГЪЩ. Ясната концепция за онова, което Бог е, и какво Той изисква да бъдем, ще ни даде скромна представа за нашето его. Който изучава правилно Свещеното слово, ще разбере, че човешкият интелект не е всемогъщ; че без помощта, която никой, освен Бог, не може да даде, човешката мъдрост и сила са само слабост и невежество.

ИЗЯВЯВАНЕ БЛАГОДАТТА НА ХРИСТОС. Бог иска всеки човек да гледа по-малко на земното и ограниченото и по-малко да зависи от хората. Често се срещат съветници, които изявяват, че нямат познание за Христовата благодат и не разбират истината, каквато е в Христос.
Онези, които сътрудничат на Бога, притежават скромно мнение за себе си. Не се хвалят, не са самодоволни и не въздигат себе си. Те са дълготърпеливи, благи и изпълнени с благодат и добри плодове. Човешките амбиции за тях са на заден план. Христовата праведност е над всичко и славата на Господа е тяхната награда.

ВЪПРОСИ ЗА СЪВЕТНИЦИ. Когато сме се опитвали да представим здравната реформа на наши братя и сестри и сме им говорили, че това, което се яде и пие, и всичко, каквото се прави, трябва да бъде за слава на Бога, мнозина чрез действията си са заявявали: „Не е работа на никого дали ям това или онова. Каквото и да правя, сам ще си нося последиците“.
Скъпи приятели, много грешите! Вие не сте единствените, които страдате от неправилния си начин на действие. Обществото, в което се намирате, също в голяма степен носи последиците от вашите грешки. Ако страдате от невъздържание в ядене и пиене, ние, които сме около вас или общуваме с вас, също биваме повлияни от вашите недъзи. Налага се ние също да страдаме заради вашия погрешен начин на действие.
Ако това намалява умствената или телесната ви сила, ние го чувстваме, когато сме във вашето присъствие. Ако, вместо да имате весел и бодър дух, сте мрачни, вие хвърляте сянка върху духа на всички околни. Ако сме тъжни, депресирани и смутени, вие бихте могли да ни покажете изходен път и да ни кажете утешителна дума, ако сте в състояние на добро здраве и имате ясен ум. Но ако мозъкът ви е толкова притъпен от неправилния начин на живот, че не можете да ни дадете правилен съвет, не претърпяваме ли и ние загуба? Вашето влияние не ни ли засяга сериозно?
Ние може да притежаваме голямо доверие във вашата преценка, но все пак искаме да имаме повече съветници; защото „в множеството съветници е безопасността“. Желаем нашето поведение да изглежда разумно и последователно за онези, които обичаме. Желаем да търсим техния съвет и те да са способни да ни го дават с ясен ум. Но каква полза бихме имали от вашата преценка, ако нервната ви енергия е била изчерпана до крайност и жизнеността ви – ощетена поради неподходящо голямото количество храна в стомаха ви, та била тя и здравословна? Каква полза бихме имали от преценката на такива личности? Те гледат „през цяла маса несмляна храна“. Ето защо вашият начин на живот ни засяга! Невъзможно е човек да има погрешно поведение, без това да повлияе на другите.

ВНИМАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ. Онези, които… са повърхностни или резки в отношението си към хората, ще показват същите дефекти, същата липса на такт и умение и в боравенето с човешките личности, ако навлязат в проповедническа служба.

КАК ДА КАЗВАМЕ НЕЩАТА ПРЯМО. Била съм в състояние да казвам много прями неща на хората, които са били объркани. Не съм смеела да постъпвам иначе, освен да им казвам истината, защото ми е била давана вест за тях.

УЧЕТЕ СЕ ОТ ХРИСТОВОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ. Научете се да боравите с човека, както Христос. Понякога трябва да бъдат казвани остри неща, но преди да изговорите ясната, режеща истина, уверете се дали Светият Божи Дух пребъдва в сърцето ви. Тогава нека реже. Не бива ВИЕ да режете.

БОЛНИТЕ ИМАТ ЕМОЦИОНАЛНИ НУЖДИ. Съчувствието и тактичността често пъти ще се окажат от много по-голяма полза за болните, отколкото и най-умелото лечение, проведено по студен и бездушен начин. Когато лекарят се отнася към болните студено, равнодушно и без загриженост, оставяйки с думи и действия впечатлението, че техният случай не изисква много внимание, а след това ги остави на собствените им мисли, той със сигурност им е навредил. Съмнението и обезсърчението, предизвикани от неговото безразличие, често пъти ще заличат добрия ефект от лекарствата, които може да е предписал.

НИКАКЪВ УКОР, НО ЛЮБЕЗНА РЪКА. Ако видите някого, чиито думи или отношение показват, че е отделен от Бога, не го обвинявайте! Не е ваша работа да го осъждате, но се приближете до него, за да му помогнете. Притчата за заблудената овца трябва да бъде поставена като мото във всяко жилище. Божественият пастир остави деветдесет и деветте и отиде в пустинята, за да търси едната – изгубената.
Има храсталаци, блата и опасни пропасти в скалите. И пастирът знае, че ако овцата се намира в някое от тези места, една приятелска ръка може да я избави оттам. Когато най-сетне я открие, той не сипе укори. Само е радостен, че я е намерил жива. Когато чува блеенето й отдалеч, той преодолява всяка трудност, за да спаси своята безпомощна овца, която се е изгубила. С твърда и в същото време внимателна ръка той разтваря храстите или я взема от блатото. Нежно я вдига на раменете си и я занася обратно в стадото. Чистият и безгрешен Изкупител носи грешните и нечистите.

МЪДРО СЪВЕТВАНЕ. Съчувствието е добро, когато е дадено с мъдрост, но трябва да се оказва благоразумно, с преценката, че човекът наистина заслужава съчувствие.
Какво трябва да се знае за приемането на съвет? Притчи 25:9-12: „Разисквай делото си с ближния си и не откривай чужди тайни, да не би да те укори онзи, който слуша… Дума, казана на място, е като златни ябълки в сребърни съдове. Както е обецата от чисто злато и украшението за човека, така е мъдрият изобличител за внимателното ухо“.
Когато можем да общуваме, за да си помогнем един на друг по пътя към небето, когато разговорите са върху Божиите и небесните неща, тогава има какво да се каже; но когато разговорът се съсредоточава върху собственото „аз“ и върху земни и маловажни въпроси, тогава мълчанието е злато. Послушното ухо ще приема укор и изобличение със смирение, търпение и внимание. Само тогава нашето общуване един с друг се оказва от полза и оправдава предназначението, което Бог му е дал. Когато и двете страни на Божественото наставление са изпълнени, мъдрият укорител е изпълнил своя дълг, а послушното ухо е приело с цел да се поправи и да има полза от това.

БЪДЕТЕ СПОКОЙНИ И ЛЮБЕЗНИ КАКВОТО И ДА СЕ СЛУЧВА. Винаги ще възникват неща, които дразнят, объркват и изпитват търпението… Трябва да бъдете подготвени за това и да не се дразните, нито да губите равновесие. Бъдете спокойни и любезни, каквото и да се случва… Винаги трябва да имате предвид, че боравите с мъже и жени с болни умове, които често гледат на нещата от извратена гледна точка, а в същото време са уверени, че разбират нещата съвършено.

НЕ ОЧАКВАЙТЕ ТВЪРДЕ МНОГО. Проповедниците трябва да бъдат внимателни да не очакват твърде много от личности, които все още ходят пипнешком в мрака на заблудата… Те трябва да бъдат търпеливи и мъдри в работата с хора, помнейки колко многообразни са обстоятелствата, развили такива различни черти у отделните личности.

АТМОСФЕРА НА МИР. Най-първата работа, братя мои, е да се осигури Божието благословение във вашите сърца. Тогава внесете това благословение в домовете си, отстранете критикуването, преодолейте вашите изтощителни начини на действие и нека доминира духът на радост и доброта. Атмосферата на вашите домове ще се пренесе заедно с вас и в службата ви и небесният мир ще обкръжава душите ви. Където царува Христовата любов, съществува състрадателна нежност и зачитане на другия. Най-скъпоценната работа, на която моите братя и сестри могат да се посветят, е работата за култивиране на християнския характер.

ВОДИ ДО ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЖИВА ВОДА. Човекът, който търси да утоли жаждата си в изворите на този свят, ще пие само, за да ожаднее отново. Навсякъде хората са неудовлетворени. Копнеят за нещо, което да задоволи нуждите на душата. Но само Един може да посрещне тези нужди. Нуждата на света, „копнежът на всички народи“ е Христос. Единствено Божията благодат, която само Той може да даде, е като жива вода, очистваща, освежаваща и оживотворяваща душата.

РАЗБИРАНЕ НА СВЕТСКАТА ГЛЕДНА ТОЧКА. Просветленото разбиране ни кара да признаем, че небесните неща превъзхождат земните. И все пак поквареното човешко сърце го кара да отдава предимство на нещата от този свят. Мнения на велики хора и много от тъй наречените научни, но всъщност фалшиви, теории са смесени с истини от Свещеното писание.

ВЕЛИКИЯТ СЪВЕТНИК. Елате при Бога с всичките си нужди. Не отивайте при хора със своите изпитания и изкушения! Бог единствен може да ви помогне. Ако изпълнявате условията на Божиите обещания, те ще се изпълнят за вас. Ако умът ви е основан в Бога, няма да преминавате от екстаз към отчаяние, когато изпитанието и изкушението дойдат при вас. Няма да говорите на другите за съмнения и мрачни неща. Няма да казвате: „Не зная какво е това или онова. Не се чувствам щастлив. Не съм сигурен, че притежавам истината“. Няма да правите това, защото ще имате котва за душата – здрава и сигурна.
Когато говорим обезсърчителни и мрачни неща, Сатана слуша с пъклена радост, защото му е приятно да знае, че ви е навлякъл своето робство. Той не може да чете нашите мисли, но може да вижда действията ни, да чува думите ни и от хилядолетното си познаване на човешкия род може да оформя изкушенията си така, че да се възползва от слабите места на нашия характер. И колко често му позволяваме да надникне в нашите тайни – в това, как да постигне победа над нас! О, да можехме да контролираме думите и действията си, колко силни бихме били! О, ако думите ни бяха такива, че да не бъдем засрамени от доклада за тях в деня на съда! Колко по-различно ще изглеждат те в Божия ден, отколкото в момента, когато ги изговаряме.
Сред нас стои мощният Съветник на вековете, канещ ни да му се доверим. Ще му обърнем ли гръб и ще се насочим ли към несигурни човешки същества, изцяло зависими от Бога, както и ние самите? Толкова ниско ли сме паднали, та не можем да приемаме своите привилегии? Не се ли провиняваме, като очакваме толкова малко и не молим Бога за онова, което Той копнее да ни даде.