Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Съдебната зала – 56 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Съдебната зала

И най-дълбокият интерес, проявяван от хората към решенията на земните съдилища, е само бледа сянка на онзи, който ще възбудят небесните съдилища, когато имената от книгата на живота бъдат представени за разглеждане пред Съдията на света. Божественият Ходатай представя молбата: на всички, победили чрез вяра в Неговата кръв, да бъдат простени престъпленията, за да бъдат въведени отново в рая – техния Едемски дом, да бъдат коронясани като сънаследници с Него и да им се върне “предишната власт” Мих. 4:8. В усилиятя си да измамва и изкушава нашата раса Сатана се надяваше да провали Божествения план със сътворяването на човека. Но сега Христос моли този план да бъде изпълнен, като че ли човекът никога не е съгрешавал. Той иска за Своя народ не само прощение и оправдание, цялостно и пълно, но и участие в Неговата слава, и споделяне на Неговия престол.

Докато Исус ходатайства за чадата на Своята благодат, Сатана ги обвинява пред Бога като престъпници. Великият измамник се е стремял да ги вплете в неверие, да унищожи доверието им в Господа и да се отделят от любовта Му и престъпят закона Му. Сега той посочва доклада на техния живот, дефектите на характера им. Подчертава, че съвсем не приличат на Христос, което позоряло Изкупителя, както и всичките им грехове, изкушил ги да извършат и поради това претендира за тях като за своя собственост.

Исус не извинява греховете, но посочва разкаянието и вярата им и, молейки да им бъде простено, издига пред Отца и светите ангели наранените Си ръце с думите: “Аз ги познавам по име. На дланите Си съм ги начертал” , “Жертви на Бога са дух съкрушен; сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш” Пс. 51:17. А на обвинителя на Своя народ заявява: “Господ да те смъмри, Сатано. Да! Да те смъмри Господ, Който избра Ерусалим. Не е ли този една главня, изтръгната из огън?” Зах. 3:2. Христос ще “облече” Своите верни със собствената Си правда, за да може да ги представи на Отец като “църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо” Еф. 5:27. Имената им стоят записани в книгата на живота и за тях е писано: “ще ходят с Мене в бели дрехи, защото са достойни” Откр. 3:4.

Така ще се изпълни съвършено новозаветното обещание: “ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече” “В ония дни и в онова време, казва Господ, беззаконието на Израил ще се потърси и не ще го има, и греховете на Юда и няма да се намерят” Ер. 31:34; 50:20. “В същия ден издънката Господня ще бъде красива и славна. И плодът на земята изряден и приличен за избавените между Израиля. И останалите в Сион , и оцелелите в Ерусалим ще се нарекат светии – всички, които са записани в Ерусалим за живот” Ис. 4:2,3.

Изследователният съд и унищожаването на греховете трябва да се осъществят преди второто пришествие на Господа. Тъй като мъртвите трябва да бъдат съдени според записаното в книгите, не е възможно греховете на хората да бъдат заличени, преди да приключи съдът за разследване на техния живот. Но апостол Петър ясно заявява, че греховете на праведните ще бъдат унищожени, когато “дойдат освежителни времена от лицето на Господа, и Той ще ви изпрати определения за вас Христа Исуса Деян. 3:19,20. Когато изследователният съд приключи, Христос ще дойде със Своята награда, за да отдаде на всеки човек според делата му.

Заключителните сцени на сянковите служби

В символичната служба, след като измолваше умилостивение за Израил, първосвещеникът излизаше и благославяше обществото. Така и Христос, като приключи Своята посредническа служба, ще се яви “без да има работа с грях, за спасение” Евр. 9:28, за да благослови Своя очакващ Го народ с вечен живот. Както свещеникът, отнемайки греховете от светилището, ги изповядваше върху главата на “козела за отпущане”, така и Христос ще положи всички тези грехове върху Сатана, инициатора и подбудителя на греха. “Козелът за отпущане”, който носеше греховете на Израил, се изпъждаше в “необитаема земя” Лев. 16:22. Така и Сатана, носейки вината за всички грехове, към които е подбудил Божия народ, ще бъде затворен на земята за хиляда години. А земята ще бъде пуста, без жители и накрая наказана за греха в огъня, унищожаващ неправедните. Така с последното пълно изкореняване на греха и с освобождаването на всички, застанали срещу него, великият изкупителен план ще бъде изпълнен окончателно.