Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Съкровище на Небето – 10 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Мнозина трябва да започнат да водят честен и почтен живот. Необходимо е да променят изцяло поведението си и да работят бързо, за да изкупят времето. Много от пазителите на съботата грешат в това отношение. Те искат да печелят дори и от своите бедни братя. Някои са богати, но изискват повече, отколкото сами биха платили за същите неща. В същото време онеправданите им братя изнемогват и страдат от липса на средства. Бог знае това. Всяко себелюбиво дело, всяко алчно изнудване ще получи своята награда.
Видях, че е жестоко и несправедливо да не се съобразяваме с положението на братята си. Ако наш брат е беден или нещастен и въпреки това върши най-доброто, на което е способен, трябва да му се направи отстъпка и да не се изисква от него пълната цена на нещата, които той купува. Тези, които му продават, трябва да проявяват съчувствие и състрадание към него. Бог одобрява подобни милостиви дела и онзи, който дава, няма да изгуби своята награда. Ужасни неща стоят записани в небесните книги срещу онези пазители на съботата, които постъпват скъпернически, алчно.
Беше ми посочено времето, когато само неколцина слушаха и прегръщаха истината. Те не притежаваха много от богатствата на този свят. Нуждите на делото бяха разпределени между много малко хора. И тогава се наложи някои от тях да продадат своите къщи и земи за по-евтини, които да им служат само за подслон или жилище. В същото време техните средства щедро и без ограничения се даряваха на Господа за разпространение на истината или за други цели, които спомагаха развитието на Божието дело. Като наблюдавах тези себепожертвувателни хора, аз разбрах, че те бяха понесли лишения заради делото. Съзрях един ангел, който стои до тях и им сочи нагоре, казвайки: „Вие имате съкровища на небето! Вие имате съкровища на небето, които не овехтяват! Изтърпете до края и вашата награда ще бъде голяма!“
Бог е раздвижил сърцата на мнозина. Истината, за която неколцина са пожертвали толкова много, за да бъде представена пред другите, е възтържествувала и мнозина са я приели. Бог в Своето провидение е подбудил сърцата на онези, които имат средства, и ги е довел до познание на истината, тъй като делото се разраства и неговите нужди трябва да бъдат задоволени. Много средства са влезли в редиците на пазителите на съботата. Видях, че засега Бог не изисква от Своите деца да продават къщите си, в които живеят, а само да заменят по-скъпите с по-евтини. Ако онези, които имат средства, не послушат гласа Му, не се откъснат от света, не пожелаят да се откажат от някоя част от своето имущество или от земите си и не са готови да ги пожертват за Бога, Той ще ги отстрани и ще Си призове такива, които желаят да направят нещо за Исус, дори и да продадат собствените си домове, за да посрещнат нуждите на делото. Бог ще приема дарения, дадени доброволно и с желание. Тези, които дават, трябва да считат това за своя привилегия.