Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Сътрудничество – 29 Съкровищница от свидетелства Том 3 – Елена Вайт (Елън Уайт)

При основаването на институти в нови области често е необходимо да се възлагат отговорности на хора, които не са напълно запознати с подробностите на работата. Тези хора работят при голямо неудобство и тъй като те и съработниците им нямат несебелюбив интерес за Божия институт, ще последва състояние на нещата, което ще попречи на успеха му.
Мнозина мислят, че работата, която вършат, им принадлежи изцяло и никой друг не трябва да дава мнение за нея. Самите те могат да не бъдат запознати с най-добрите методи за управлението на работата и все пак, ако някой се осмели да ги посъветва, се обиждат и стават по-решителни да следват независимото си разсъждение. Никой пък от работниците не желае да подпомага или наставлява съработниците си. Други, неопитни, не желаят незнанието им да бъде разбрано. Те правят грешка, струваща време и материали, защото са твърде горди да потърсят съвет.
Не е мъчно да се определи причината на затруднението. Работниците са били независими нишки; а трябваше да считат себе си за нишки, които да се вплетат, за да подпомогнат да се оформи образецът.
Тези работи наскърбяват Святия Дух. Бог иска да се учим един от друг. Неосветената независимост не Му дава възможност да работи с нас. Сатана е много доволен от такова положение на нещата.
Не трябва да има потайност, никакво безпокойство, да не би другите да придобият познанието на неколцина. Такъв дух причинява постоянно подозрение и огорчение. Дава се място на лошо мислене и подозрителност и така братската обич изчезва от сърцето.
Всеки отдел на Божието дело има връзка с друг. В институт, където Бог управлява, не може да съществува изключение, защото Той е Господар на всеки метод и изобретателност. Той е основата на всички правилни методи. Той е, Който дава знание за тях и никой не бива да счита това знание изключително за свое.
Всеки работник да се интересува за всеки отдел на делото и ако Господ му е дал предвидливост, способност и знание, които биха помогнали в някое направление, нека да ги предаде.
Всичката способност, която може да се свърже с института чрез безкористни усилия, трябва да се употреби, за да даде успех и да го направи жив, действен представител на Бога. Посветени работници с таланти и влияние са нужни за издателствата.
Всеки служител ще бъде изпитан дали работи за напредъка на Господния институт, или служи на личните си интереси. Обърнати към Бога всеки ден ще показват, че не се стремят да използват за лична полза предимствата и знанието, които са придобили. Те осъзнават, че Божественото кръщение им е дало тези предимства, като на Господни инструменти с цел да служат на Божието дело чрез извършване на превъзходна работа.
Никой не трябва да работи с желанието да се прослави или с амбиция, или превъзходство. Верният служител ще извършва най-доброто, което може, защото така ще прослави Бога. Той ще се старае да подобри всичките си способности. Ще изпълнява задълженията си като за Господа. Единственото му желание ще бъде Христос да получи почит и съвършено служене.
Нека работниците вложат цялата си енергия в усилието да спечелят привилегии за Господното дело. Като правят това, ще спечелят сила и способност.