Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

С очи отправени към светилището – 9 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

С очи отправени към светилището

Никога не трябва да изпускаме от поглед делото, което се върши за нас в небесното светилище. Съветвани сме:

“Като народ трябва да сме усърдни ученици на пророчеството. Не трябва да си почиваме, докато не станем мъдри относно светилището, което беше показано във видение на Даниил и Йоан. Този предмет хвърля ярка светлина върху сегашното ни състояние и дело и ни дава безпогрешно доказателство, че Бог ни е водил в миналата ни опитност. То обяснява нашето разочарование в 1844 год., показвайки, че светилището, което трябваше да се очисти не беше земята, както предполагахме, но че Христос тогава е влязъл в Светая Светих на небесното светилище и там изпълнява заключителното дело на своята свещеническа служба в изпълнение на думите на ангела от пророк Даниил, ‘Две хиляди и триста денонощия и светилището ще се очисти’.

Нашата вяра относно вестите на първия, втория и третия ангели беше правилна. Големите пътни знаци, които преминахме, бяха стабилни. Въпреки че воинството на ада се опитва да ги повали от основи и триумфира при мисълта, че е успяло, все още не е успяло. Тези стълбове на истината стоят здраво като вечни възвишения, непоклатими въпреки обединените усилия на хората, Сатана и неговото воинство. Можем да научим повече и би трябвало постоянно да изследваме Писанията, за да проверим дали нещата са такива. Божият народ сега трябва да отправи погледа си към небесното светилище, където се извършва заключителната служба на нашия Велик Първосвещеник в съда, където Той ходатайства за Своя народ.” “Евангелизъм” стр. 222,223
Тази малка книжка

Освен няколкото забележки под линията и въпросите за изучаване в края на всяка глава, материалите, които следват са единствено от перото на Елън Уайт и са взети предимно от “Патриарси и пророци” и “Великата борба” с някои свързващи материали взети от различни нейни публикувани писания. Във всички случаи е посочен източникът. Тъй като повечето от читателите имат под ръка книгите на Елън Уайт, изглежда тук не е необходимо, където е желтелно съкращение, да се включват части от глави не пряко отнасящи се към въпроса – Христос в Своето светилище.