Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Тайната,която светът не познава – 21 (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Обърнете внимание на Левит 27:30: „Всеки десятък от земята, било то от посевите на земята или от плода на дърветата е Господен, свят е Господу.“ Когато Адам и Ева били сътворени в Едемската градина, Бог им казал, че могат свободно да ядат от всяко дърво, но от дървото, което е в средата на градината, да не ядат. Причината за това била, че дървото не е тяхно и когато не вземат от него, те признават, че Бог е сътворил цялата градина, а те са управители. Яденето от това дърво означавало кражба, защото вземат нещо, което не е тяхно. И така, Бог каза: „Аз ти давам сила да придобиваш богатство. Аз те правя способен да практикуваш професията си и да печелиш пари.“ В знак на признателност, за всичко което си ни дал, в знак на благодарност и възхвала към мен, Бог казва, че десетата част е свята Нему. „Отдели тази част. Така както Адам и Ева не трябваше да взимат от плода на дървото за познаване на доброто и злото, така и ти не трябва да вземаш дори стотинка от тази една десета, защото с това ти показваш, че нямаш доверие в Мен и Аз не мога да те благословя напълно.“ Когато ти започнеш да вземаш от тези свети пари, ти спираш Божиите големи благословения. Някой ще каже: „А ако не съм знаел за това?“ Затова Бог те е довел на тези срещи, защото ти искаш да имаш тези благословения в пълнота. Ако ти без да даваш десятък си получавал непълно Божиите благословения, помисли за пълнотата, която можеш да получиш, ако правиш това. Това не са мои, но Божиите думи. Приятелю, Библията е твърде ясна относно този въпрос. Тя казва, че ако ние инвестираме в Божието царство, като бъдем верни в даването на десятъка, Бог гарантира, че няма да ни липсва нещо. Бог гарантира, че ще задоволи всяка наша нужда и ще се грижи за нас. Мал. 3:8 казва: „Ще краде ли човек Бога?“
Преди няколко години, когато събирахме дарбите в един от източните градове, сумата трябваше да бъде занесена в банката с кола, но двама мъже скочиха изведнъж и ограбиха парите от доброволните дарения. Мислите ли, че са били благословени, като са харчели тези пари? Те ограбиха Бога. Вие не бихте направили това, нали? Библията казва: „Ще краде ли човек Бога?“ И после продължава: „Вие обаче ме крадете. Обаче казвате: ‘В какво те крадем?’ ‘В десятъците и приносите.'“ В Мал. 3:10 Библията дава обещание: „Донесете всичките десятъци във влагалището, за да има храна в дома ми и опитайте Ме сега за това.“ Какво казва Бог? Бог казва: „Опитайте ме, дали не ще ви разкрия небесните простори да излея благословения върху вас, тъй щото да не стига място за него.“ Бог казва: „Ако си верен в десятъка, опитай Ме. Не докосвай десетата част, която е посветена на Мене.“ Ако спечелиш 100 долара, Бог казва: „10 са свети на Мене“. Ако спечелиш 590, Бог казва: „59 са посветени на Мен.“ Когато ти отдадеш тези 10 процента, Бог казва: „Аз ще благословя останалите 90, за да нарастват.“ Бог казва: „Опитайте Ме!“ Спомням си, когато един ден говорих за десятъка, на следващия ден един човек дойде в офиса ми. Не мога да кажа, че беше усмихнат. Лицето му бе почервеняло, вените по врата му бяха изпъкнали, юмрука му бе стиснат и от носа му излизаше дим. Искам да кажа, че беше много разярен. Разбира се, преувеличавам малко, но той наистина беше разгневен. Той влезе в офиса ми и каза: „Пасторе, вие говорихте за десятъка миналата нощ.“ „Да, господине.“ Той продължи: „Ти каза, че трябва да плащам десятък.“ Аз му казах: „Успокой се, братко. Всичко, което направих беше, че прочетох Малахия 3:10, където се казва: ‘Донесете всички десятъци във влагалището Ми и опитайте Ме сега за това, дали не ще ви разкрия небесните отвори да излея благословения върху вас.'“ „Добре, пасторе – каза той, – искам да ви покажа бюджета си.“ Той бръкна в един плик и ми каза: „Това е моята кредитна сметка – 450 долара на месец. Това е моята сметка за отопление – 58 долара за месец. Това е сметката ми за електроенергия – 42 долара на месец.“ Той продължи да изсипва всичко навън. Натрупа се купчина от сметки върху моето бюро. Той каза: „Пасторе, би ли сумирал всичко това.“ Аз му отвърнах: „Сумирай го ти, братко.“ „Вече съм направил това – отвърнал той, – сметките ми възлизат на 2300 долара на месец, а аз печеля само 1800. Кажи ми, как да плащам десятък при това положение?“ Той каза: „Това е математически невъзможно.“ Аз му отвърнах: „Братко, не желая да споря с теб. Твоите сметки наистина възлизат на 2300 долара и твоите доходи наистина са само 1800. Имам само един въпрос. Успял ли си с досегашния си метод на действие да просперираш финансово? Това е единствения ми въпрос към теб, братко. Освободил ли те е този метод от дълговете и ако не, защо не опиташ Божия.“ Казах му: „Ще ти задам един тест. Бог казва: ‘Донесете всички десятъци във влагалището, за да има храна в дома Ми и опитайте Ме сега за това.’ Опитвай Бог в продължение на шест месеца, братко. Не изпитвай Бог, като плащаш десятък, но в същото време натрупваш дългове в размер на 500 долара. Делата и вярата вървят заедно. Ти може би трябва да оправиш своите кредитни карти. Това са делата, а вярата е даването на десятък на Бог.“ Ако имате някакви въпроси относно десятъка, предлагам ви да коленичите и да кажете на Господа, че признавате това, че Той ви е дал таланти и способности да практикувате професия. Предлагам ви да коленичите и да кажете: „Исусе, аз не бях верен в десятъка, но виждам, че това е библейски принцип и от сега желая да бъда верен. Господи, аз не съм достатъчно мъдър и не знам, как да се разпореждам с парите си, затова аз се нуждая от Теб, за да се разпореждаш Ти вместо мен. Аз не съм достатъчно мъдър, за да преценя, какви разходи да правя, затова се нуждая от Теб.“ Това са духовни въпроси. Това са въпроси за разрешаване на колене, въпроси на сърцето. Това е въпрос на деклариране. „Господи, отдавам това на Теб.“ Принципът на десятъка умъртвява егоизма, защото в центъра на греха стои „аз“-а. Сърцето е измамливо относно всички неща и е отчайващо нечестиво. Колкото повече имаме, толкова повече желаем да имаме. Виждали ли сте деца, дори когато са още много малки, да играят с някаква играчка на пода и едното да каже на другото: „Вземи моята топка, можеш да я вземеш.“ Така ли казват повечето деца? Може да има изключение, но повечето казват: „Дай ми, дай ми.“ Това е нашата природа. Приятелю, понеже Бог те обича и желае ти да развиеш принципите на любовта, Той ти казва: „Ела и върни този десятък. Това ще умъртви егоизма ти.“ В цялата Библия принципа на десятъка е твърде ясен. Библията казва в Левит 27:30: „Всеки десятък от земята е свят Господу.“ Чий е десятъкът? Той е свят Господу. Много велики и богати мъже са разбирали този принцип. Уйлям Колгейт, собственикът на компанията Колгейт плащаше десятък. Джон Рокфелер също. Хенри Джон Хайс също е плащал десятък. Джеймс Кеш Пени също. Има една интересна история за този човек. Той започнал да дава десятък, дори когато не е имал дребни пари. Здравето му било разрушено и той се намирал в малък санаториум. Един ден той отишъл в малък параклис и в своята молитва той казал: „Господи, аз нямам нищо, аз банкрутирах, но посвещавам живота си на теб, посвещавам всичките си средства на теб. Господи, разбирам от Библията, че Ти желаеш да върна десятъка, аз ще направя това, Господи.“ Той започнал да дава десятък и Бог го благословил. Има още много други богати хора, които дават десятък. Приятелю, аз не искам да кажа, че ще станеш богат колкото някой от тях, но това, което имам предвид е че Бог ще те благослови изобилно. Бог ще ти подари радост в сърцето. Ще ти даде весел дух. Аз съм убеден, че когато ние даваме десятък, Бог ни подарява умствени, физически и духовни благословения. В Малахия 3:11 се казва: „Заради вас ще смъмря поглъщателя, та няма вече да поврежда рожбите на земята ви и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно, казва Господ на силите.“ Бог наистина казва, че Той ще бъде нашия Закрилник. Прочетохте ли историята за тази ужасна птича язва, която премина през Средния изток и засегна много ферми, но една ферма не била засегната. Бог казва: „Ще смъмря поглъщателя.“ Всички ферми наоколо били засегнати, но една не била. Нейният собственик вярно давал своя десятък. А какво да кажем за тази язва от скакалци, които преминаха през Средния запад. По същия начин бяха засегнати много ферми. Там имало една ферма, за която се знаело, че нейния притежател е християнин и дава десятък. Но скакалците дошли и напълно унищожили неговата ферма. Всичко било унищожено. На следващия ден той отишъл в града, за да купи семена. Присмивачите го наобиколили и му казали: „Нали ти плащаше десятък, нали ти беше верен на Бог? Какво стана сега с твоя Бог, приятелю? Твоята реколта също беше унищожена. Бог не смъмри твоя поглъщател.“ Стария фермер отговорил по следния начин: „Момчета, позволете ми да ви разкажа една история. Преди много години аз посветих тази ферма на Бог. Така че това е Божия ферма, не е моя. Аз съм просто един управител. Момчета, тези скакалци са Божии скакалци. След като Бог желае да изпрати Своите скакалци в Своята ферма всичко е наред с мен, момчета.“ Разбирате ли приятели? Не искам да ви кажа, че ако давате десятък на Бога, всичко ще бъде наред. Но това, което казвам е – ако нещо не е наред, върви напред, всичко е наред. Когато губиш в бизнеса си, приятелю, когато загубиш работата си, когато тези неща се случат в твоя живот, когато реколтата ти е унищожена, Бог ще ти помогне да купиш нови семена, ще ти помогне да го засадиш и в тази нова ситуация ще се погрижи за твоите нужди. Когато ти си верен на Бог в десятъка. Той няма да те остави в беда. Давид казва: „Бях млад, но сега съм стар, но не съм видял праведния изоставен или да проси хляб.“ Фил. 4:19: „А моя Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.“ Бих предпочел да рискувам професията си, но да остана с Бог, отколкото да имам професия без Бог. Бих предпочел да нямам достатъчно пари, но да давам десятъка на Бога, отколкото да имам достатъчно, защото аз се нуждая от Божиите благословения, приятелю. Аз се нуждая да чувствам, че не крада Бог, че не вземам от Неговите пари, защото десятъка са Божии пари и дори ако реколтата е унищожена, Бог може да възстанови всичко и това може да е просто изпит на твоята вяра. В Пр. 3:9,10 има едно обещание: „Почитай Господа от имота си и от първите плодове на всичкия доход.“ Почакайте малко, кога плащате своя десятък? След като платите сметките, тогава ли? Десет процента от останалото. Ако ти изчакаш, за да платиш първо всички свои сметки, ти никога няма да дадеш десятък. Но това е Божия десятък, това са Негови пари. Ти не даваш своя десятък, а връщаш Неговия десятък. Библията казва: „Почитай Господа от имота си и от първите плодове на всичкия доход.“ Първото нещо, което трябва да направиш, е да отделиш десятъка на Бога. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовите ти ще се преливат с ново вино, в живота ти ще има изобилие, радост и щастие. В живота ти ще имаш пламък, ти ще имаш чувството, че удовлетворяваш Бог. Когато ние даваме, тогава отваряме вратата за Божиите материални и духовни благословения. Когато ние не върнем Божия десятък, ние затваряме вратата за духовните благословения, затваряме я и за материалните благословения, но когато сме верни и връщаме десятъка, който е Божий, ние отваряме вратата за тези благословения. Бог обещава да разкрие небесните отвори. Библията казва в Матей 23:23 (там Исус говори за важността на десятъка). Много хора си мислят, че десятъка е старозаветна идея и се отнася само за тези, които са живели преди Христос, но чуйте, какво казва Исус: „Горко вам книжници, фарисеи, лицемери, защото давате десятъка от гьозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и верността. Но тия трябваше да правите, а ония да не пренебрегвате.“ Обърнете внимание! Казва ли Исус на фарисеите: „Вие трябваше да плащате десятък, но това бе само в Стария завет“? Той казва: „Тия трябваше да правите, после добавя, а другите да не пренебрегвате.“ С други думи ти трябва да плащаш десятък, но не ставай небрежен към любовта и милостта. Не ставай груб. Ти можеш да плащаш десятък, но да използваш критичен език към другите. Ти може да не си добросърдечен, щедър, милостив, любящ. И така, Исус казва: „Ти трябва да даваш десятък“. И по този начин ти задушаваш своя егоизъм. Това е една духовна материя, приятелю. Дяволът казва, че за да придобиваш, ти трябва да грабиш. Той казва, че за да имаш, ти трябва егоистично да трупаш притежания. Но Исус ни представя един парадокс. Той казва: „Ако искаш да имаш, ти трябва да даваш.“ Защото Той казва: „Когато ти даваш с твоята дясна ръка, Аз ще слагам в твоята лява ръка.“ Някой питат, как се използва десятъка. Според Библията десятъка, който връщаме на Бог, винаги се е използвал за напредъка на Неговото дело, за разпространение на евангелието, за издържането на Божиите служители. Десятъка е посветен преди всичко за проповядване на евангелието и затова служи за осигуряване на евангелието. Така десятъка е различен от даренията. Библията говори за тях, като за две различни неща. Библията казва, че десятъка е 10% от нашите доходи. Това са пари посветени на Господа и те се отделят за проповядване на евангелието. Като доброволни дарения ние можем да дадем толкова, колкото желаем и тези пари се използват за построяването на църкви, но в Стария завет десятъка се използваше за поддръжка на левитите, а в Новия завет за апостолите, които трябваше да разпространяват евангелието по света. Приятелю, вълнуващо е, че когато даваш своя десятък на Бога, ти имаш чувството, че си част от едно световно съдбоносно движение, което носи библейската вест на всеки народ, люде, език и племе. Ти чувстваш радост всеки път, когато даваш своя десятък, чувстваш удовлетворение, че ти като личност допринасяш за напредъка на Божието царство. Твоите пари биха подпомогнали евангелието в Африка, в Южна Америка. Биха подпомогнали напредването на евангелието в Русия, на островите. Тези пари преминават от един континент на друг, от море на море, от бряг на бряг, от една езикова група на друга. Чрез тези пари се разпространява евангелието на Исус Христос. Каква радост и удовлетворение можеш да чувстваш, когато даваш тези пари и да имаш чувството, че тези пари ще напуснат твоята местна църква и ще бъдат изпратени до края на света за проповядване на евангелието на Исус Христос. Божия план за финансиране на църквата не е чрез лотарията или чрез бинго. Горко на всяка църква, която би използвала лотарията или бинго, за да се снабди с пари. Горко на всяка църква, която би използвала сатанинските методи. Бог казва: „Ела и отдели 10% от твоите доходи и така Моето дело ще бъде финансирано и евангелието ще се разпространява до края на земята.“ Наистина това е Божия час, наистина това са последните дни. Бог пита теб и мен, приятелю: „Искаш ли да имаш финансова сигурност?“ Деян. 17:25,25: „Бог, Който е направил света и всичко що е в него дава на всички и живот и дишане и всичко.“ Бог те пита: „Искаш ли финансова сигурност? Искаш ли да знаеш, че Аз мога да те задоволя с всичко.“ Бог казва: „Аз съм направил света и всичко, което е в него. Довери Ми се и аз ще ти дам живот, дихание и всичко.“ Нека предположим, че аз кажа: „Няма да давам на Бог обратно Неговия десятък.“ Да предположим, че кажа: „Имам твърде много сметки да плащам.“ Какво в действителност казвам? Моите думи означават: „Господи, в този момент от своя живот аз Ти нямам доверие. В този момент от живота си смятам, че мога по-добре сам да се справя с финансите си. Господи, бих желал да контролирам сам своите финанси.“ Приятелю, като зная нестабилната икономика в днешно време, аз не бих искал сам да се грижа за финансите си. Защото, когато икономиката се разклати, бих искал да имам чувството, че съм инвестирал във Божието царство; чувството, че един любящ Бог сляга ръка на моето рамо и ме подкрепя в това време на криза. Защото златото и среброто са Негови, полските зверове са Негови, полетата с жито се Негови. Той дава живот на всяко същество. Бог, този мощен Създател е способен да те крепи, приятелю. Този, Който кара дърветата да раждат плодове, може да храни и теб, когато отдадеш живота си на Него. Този, Който украсява земята с великолепни цветя, с прекрасни червени лалета, може да украси и теб и да те награди. Ако този Бог се грижи за полските кремове, ако Той се грижи за цветята, същия Този Бог може да се грижи и за теб, приятелю. Небето не даде 10%. То даде 100%. Небето не даде 10%, но Исус слезе на земята, увисна на кръста на Голгота. Той понесе гвоздеите в Своите ръце и раната от копие в ребрата Си, Той понесе трънения венец на главата Си. Неговото окървавено, наранено и измъчено тяло ни казва, че небето не е могло да задържи нищо. Аз не мога да задържа нищо от Него и в знак на признателност, че Той ме е създал; в знак на признателност, че Той ме е изкупил и ме е направил способен да дишам. В знак на признателност, че цялото ми време е Негово аз спазвам съботния ден. В знак на признателност, че всички мои материални притежания са Негови, аз Му давам десятък. Библията казва, че това е най-голямата финансова инвестиция. Това е Божият план за финансова сигурност. Матей 6:33: „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави.“ Когато фондовата борса претърпява крах, първо търси Неговото царство и Неговата правда. Когато икономиката се разклаща, първо търси Неговото царство и Неговата правда. Когато дълговете ти стават все повече и повече, първо търси Неговото царство и Неговата правда. Когато икономистите не дават отговор на икономическите проблеми, първо търси Неговото царство и Неговата правда. Ти можеш да Му се довериш, приятелю. Можеш да имаш вяра в Него. Той никога няма да те разочарова.
Преди много години великият проповедник Муди проповядвал в Чикаго и когато проповедта свършила, една майка довела своя седемгодишен син, за да се срещне с него. И така, Дуайт Муди излязъл отпред, застанал на едното си коляно е протегнал ръка, за да хване ръката на това седем годишно момче. Но когато Муди направил това, малкото момче стиснало юмрук и го ударило в лицето. Майката била объркана. Момчето скрило ръката зад гърба си, а майката казала: „Синко, това е д-р Муди, един от най-големите евангелизатори на нашето време. Сине, стисни му ръката. Сине, отвори си ръката. Момчето не искало, но тя насила отворила пръстите му и там в неговата ръка имало малко мраморно топче. Момчето помислило, че Дуайт Муди иска да вземе топчето му, затова не искало да протегне ръката си и да хване неговата. Държите ли и вие своето топче, приятели? Материалните притежания са като това мраморно топче. Казал ли си наистина: „Господи, всички мои пари са Твои. Аз не желая да има нищо между моята душа и Исус. Аз не бих искал материалните притежания да отклонят погледа ми от Христос. Аз не искам да насочвам вниманието си върху коли, апартаменти, и обзавеждане, стерео системи. Аз не искам да насочвам вниманието си към удоволствието. Господи, аз държа всичко това, като мраморни топчета, но аз не искам да има нищо между мен и моя Спасител. Бих искал да отворя сърцето си за Исус, за Този, Който умря за мен. Господи, за да покажа своята любов към Теб, аз искам да ти дам обратно това, което Си дал на мен. Господи, аз отварям ръката си и те моля да вземеш мраморните топчета. Поставям ги пред теб, Исусе. Не искам нищо са стои между мен и моя Спасител. Не желая измамливите мечти на този свят. Толкова се объркваме от измамата на този свят.“
Слушайте, когато Джуви пее. Да няма нищо между душата ми и моя Спасител, нито измамливите мечти на този свят. Отказах се от всички грешни удоволствия. Исус е мой и няма нищо между мен и Него. Няма нищо между моята душа и Спасителя, за да мога да виждам Неговото благословено лице. Нека нищо не спира Неговото благоволение. Помни, че не трябва да има нищо между теб и Него. Най-голямата радост в живота е да имаш чиста съвест и когато си лягаш вечер да кажеш, че няма нищо между твоята душа и Спасителя. Най-голямата радост в живота е да знаеш, че твоето сърце е едно с Божието, че си отворил твоите ръце и не задържаш нищо, че мраморните топчета са отминали. Когато тази вечер наведем глави, за да се помолим, би ли желал да кажеш: „Господи, не искам да има нищо между моята душа и теб. Бих искал да отворя сърцето си, да отворя ума си за Теб. Желая да изоставя всичко, което заставя на пътя между мен и Бог. Исус е по-скъпоценен за мен от нещата, които стоят помежду нас. Той е по-скъпоценен от бариерата между нас. Татко наш, тази вечер ние чухме думите на песента, която казва: ‘Няма нищо между моята душа и Спасителя.’ Господи, в сърцето си ние не искаме да има нещо между нашата душа и Спасителя. Господи, ние не сме знаели за тези принципи, като десятъка, но сега отваряме сърцето си за Теб и желаем да бъдем чувствителни към Твоето ръководство. Господи, точно сега ние отваряме сърцето си за Теб и Те молим да отнемеш всичко, което не е в хармония с Твоята воля, за да няма нищо между нашите души и Спасителя. В името на Христа. Амин.“