Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Тайната на духовния Вавилон – 18 (1-ва част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Както всеки друг ден слънцето се издигна над езерото Мичигън, Чикаго. Но в това утро се разигра една драма, която щеше да потресе цяла Америка. Всичко започна, когато в това утро едно момиче на име Мери усеща, че има треска. Неговите родители отишли до лекарския кабинет и донесли от там Тилонол. Те мислили, че това лекарство ще понижи температурата и тя скоро ще може да отиде на училище отново. Но за тяхна голяма изненада, за техен ужас Мери се свива в конвулсии – тя умира в ръцете на баща си. Това става само за няколко минути.
Родителите сигнализират на властите. Започва разследване. Открива се, че още няколко човека от околността на Чикаго, които взели от това лекарство, починали. Навсякъде в Америка започнаха да предупреждават за опасността от употребата на това лекарство. Много родители бяха разтревожени. Те се питаха, дали няма и техните деца да умрат, понеже са взели Тилонол. Скоро бе разкрито, че известен брой тилонолови капсули съдържат цианидна отрова. Някакъв психопат извършил това престъпление – маниак си играел с живота на хората. Той смесвал лекарството с отрова и това била причината за скандала около Тилонола през 80-те години. Хората мислели, че приемат едно безобидно лекарство, надявали се, че ще им помогне, но в действителност капсулите съдържали цианидна отрова.
Аз се питам: „Може ли нещо подобно да се случи в християнската църква? Възможно ли е Сатана да се опита да подправи Божията истина? Възможно ли е той да се опита да примеси доктрините на църквата с отрова, за да измами хиляди? Възможно ли е скандала около Тилонола да бъде една илюстрация за опита на Сатана да те накара да вземеш нещо, което изглежда добро, но всъщност е покварено?“ Когато погледнем в книгата „Откровение“, ние намираме отговор на най-дълбоките проблеми на днешното време. В тази книга ние намираме Божието откровение за последната измама на Сатана. В нея Бог сваля маската на Лукавия и на злите демони. Когато една вечер пророк Йоан си ляга да спи на остров Патмос, той получава видение. В него се разкрива бъдещето на света. Пред пророка се разкрива историята на християнството. В едно от тези видения Бог показва на Своя народ, как да се предпази от измамата на последния ден. Книгата „Откровение“ е Божието лекарство, тя е Божията противоотрова и предпазно средство за последната измама. В книгата „Откровение“ Бог описва две жени. Едната представя истинската религиозна система, а другата фалшивата. За всяка религиозна система може да се направи обобщение въз основа на символизма на тези две жени. В Откр. 12:1 четем: „Голямо знамение се яви на небето – жена облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от дванадесет звезди.“ Обърнете внимание на тази жена – тя има корона от звезди на главата си. Короната е символ на дванадесетте апостола. Жената е облечена в апостолска чистота или бели дрехи, които се символ на истината. Кого представя жената в библейските пророчества? Коя е тази жена с корона, която е облечена в славата на истината? Апостол Павел изяснява това в 2 Кор. 11:2: „Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа.“ Тук той говори за църквата и казва: „Сгодих ви за един съпруг – Христос.“ Христос е Младоженецът, а църквата е невястата. Девицата представлява един символ. Тя е чиста и непорочна жена, защото не е изоставила своя съпруг. Книгата „Откровение“ ни представя и една блудница, която е изоставила своя съпруг – Христос. Тя е отишла в света и се е развратила. Жената от Откр. 12 гл. е чиста девица, която има на главата си корона от дванадесет звезди, т.е. апостолските учения и е облечена в бяло, което означава чистота. Тя представя истинската църква или Христовата невеста, но поглеждаме към Откр.17:3 и там виждаме една друга жена. Тя е съвсем различна, няма чистота. Моля, четете с мен – Откр.17:3: „…Видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена…“ В библейските пророчества жената представя църквата. Църквата е омъжена за Христос. Когато тя изостави Христос, извършва духовно прелюбодейство. Съгласно Дан. 7:17,23 звярът представя цар или царство; представя политическа сила. Лъвът с орлови крила представя политическата сила Вавилон; мечката с три ребра представя политическата сила Мидо-Персия; леопарда с четирите глави – политическата сила Гърция; а змея представя силата Рим. Тук също звяра представя политическа сила. Жената седи на звяра. Фалшивата църква е седнала върху политическата сила на държавата. И така, в Откр. 17 глава църквата, която е описана като жена облечена в багреница и червено, се обединява с държавата, за да получи сила. С кого се обединява истинската църква, за да получи сила? С Исус Христос. Но когато църквата загуби силата на Исус, тя трябва да отиде и да вземе политическа сила от държавата. Всяка църква, която се нуждае от подкрепата на държавата, би трябвало да е слаба църква, защото църквата трябва да има само Един, Който я обича и това не е държавата, а Исус Христос, приятелю. Библията казва, че държавата и църквата трябва винаги да бъдат разделени. „Видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена“. Откр. 17:5 продължава: „И на челото й имаше написано име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята“. Това е голямата църква-майка, която получава своята сила от държавата. Тя е майка на блудниците, така че от нея произлизат много други църкви. Нейните цветове са багреница и червено, така че църквата-майка, която стои в град със седем хълма според Откр. 17 глава, дава началото на много други църкви и тук тя се обединява с държавата според пророк Йоан. Приятелю, тези пророчества са се изпълнили твърде точно, но какво да кажем за това име: Тайна; великий Вавилон. Древният град Вавилон отдавна бил разрушен когато пророк Йоан пише тези думи. Вавилон съществувал от 605 г.пр.Хр. до 539 г.пр.Хр. Пророк Йоан пише тези думи в първи век. Вавилон бил разрушен от петнадесет века, но какво означават тези думи: „Тайна; великий Вавилон.“ Тази фалшива религиозна система щеше в действителност да заработи отново, щеше да поучава отново и да въведе в своите учения някой от доктрините на езическия Вавилон. Те щяха да бъдат осветени от църквата и да се проповядват на християните. Библията в действителност казва, че тази паднала жена стои в град със седем хълма, облечена е в червено и багреница, държи в ръката си чаша с вино, която дава на много други църкви, за да пият. Виното засяга главния мозък. То е символ на фалшивите учения. Църквата-майка предлага своето вино, т.е. своите фалшиви учения и хиляди пият от него и биват измамени. „Тайна; великий Вавилон.“ Какво означава думата „Вавилон“? Какво означават първите четири букви от тази дума? На английски език означават „бебе“. А защо бебето се нарича „бебе“? Защото неговата реч е объркана. Какъв е произхода на Вавилон? Кога е бил построен Вавилон? Това станало, когато Бог объркал езиците по време на строежа на Вавилонската кула след потопа. Думата „Вавилон“ в „Откровение“ не ни говори за стария град Вавилон, но за една религиозна система, която представлява религиозно объркване в последните дни. Тази религиозна система подава чаша с виното на своите фалшиви учения. Много хора пият от него и също се объркват. Този религиозен Вавилон разпространява учения, които са облечени в идеите на древния Вавилон и те се вмъкват в Християнската църква, противно на ученията на Библията. Какво в действителност представя Вавилон? Нека се върнем в Стария завет, за да видим, какво представлява думата Вавилон. Ще разберем, как тези учения са навлезли в много християнски църкви днес. Разбирате, защо Бог желае да ни предупреди за тях. В Стария завет Вавилон е символ на човешка власт, която била върховна. Когато Навуходоносор, царят на Вавилон заповядал нещо, то ставало закон. Вавилон е символ на човешките думи и на човешките дела; той е символ на човешките закони и традиции; Вавилон е символ на човешката религиозна система. Божествената религиозна система не е основана на човешки авторитети, но на Божия авторитет, не е основана на човешки думи, но на Божието Слово; не на човешки дела, но на Божията любов. Божествената религиозна система не е основана върху човешки, но върху Божиите закони; не е основана върху човешки традиции, но на Божиите учения. Виждате ли разликата между двете системи? Те не могат да се объркат, защото са две съвсем различни религиозни системи. Библията учи, че в края на времето тези две системи ще се сблъскат. В края на времето чистите учения на жената от Откр. 12 гл. ще се сблъскат с ученията на жената от Откр. 17 гл. Точно преди Второто идване на Исус всяка жена, всеки мъж и всяко дете ще трябва да направи своя избор: „Да приема чистите учения на църквата от Откр. 12 гл. или да приема великата църква-майка от Откр. 17 гл.? Да пия ли от нейното вино? Да стана ли част от тази църква-майка или нейните дъщери?“ Този въпрос стои пред нас. Този конфликтен въпрос стои между двете системи. Това е въпрос на конфликт между две идеологии – човешки думи или Божието слово, човешки или Божиите закони, човешки традиции или Божиите принципи? Приятелю, ето това е кризата, към която се движи света; ето, в този конфликт навлиза света сега. Това са две съвсем различни религиозни системи. Едната е изградена от хора, тя има човешки произход, а другата е Божествена. Исус кани теб и мен да я приемем в сърцето си; да изоставим човешките учения, човешките философии и традиции. Ранното християнство било основано изцяло върху Божието слово. Тогава не е имало смесване между Божиите и човешки учения, не е имало смесване на Божието слово с човешки традиции. В ранната християнска църква не е имало компромиси. Вярата на ранните християни била основана на Божието слово, но по времето на тези ранни векове в църквата започнали да навлизат компромиси. В началото християните се съпротивлявали, но с нарастването на църквата идвали компромисите. Един от тях бил, че човек може да се спаси чрез дела. Системата на Вавилон греши в самата сърцевина на спасението. Всяка религиозна система, която казва, че чрез индулгенции, чрез пост и добри дела можеш да се спасиш, е пропита от философията на Вавилон. Тя гласи, че хората могат да се спасят чрез собствени дела, но в действителност не това, което правиш, те спасява. Спазването на библейската събота не те спасява, единствено Исус Христос може да те спаси. Ние спазваме съботната заповед, не за да си спечелим спасение, а защото Исус Христос казва в Йоан 14:15: „Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди“. Ние не я спазваме, за да бъдем спасени, а защото сме спасени. Библията казва в Римл. 3:24: „Спасяват се даром“. Думата, която следва „спасяват“ е „даром“. „А с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса“. Новозаветните вярващи се подчинявали на Бог, защото техните сърца и умове били преобразени от Неговата благодат. Приятелю, когато дойда в подножието на кръста и разбера, че Исус е висял там със забити в ръцете Си гвоздеи и кръвта се стичала по Неговите китки; на главата Му имало трънен венец; когато видя, че Исус е висял там и е бил отхвърлен заради мен, понасял подигравки заради мен, бил готов да отиде в гроба завинаги заради мен, да бъде отделен завинаги от Отца. Когато видя, че Исус е отдал живота Си за мен, най-малкото, което мога да направя е да отдам своя живот на Него. Причината, поради която Му се покорявам с любов, е защото даром съм оправдан чрез Неговата благодат. Той ме е спасил, за да се покорявам, а не за да нарушавам Неговия закон. В ранната църква се появил друг метод за спасение – навлезли индулгенциите, паленето на свещи. Човешките дела били определени като съществени за спасението. В сърцето на всяка фалшива религиозна система стои спасението чрез дела. Но моята Библия казва: „Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от сами вас, това е дар от Бога“. Приятелю, колкото повече се опитваш да си изработиш спасението, колкото повече се опитваш да бъдеш добър и да живееш съвършен живот, толкова повече ще пропадаш, когато си без Исус. Напразно ще се опитваш със собствените си сили. Все повече ще чувстваш болката от осъждението и вината, но когато дойдеш при Исус, Той пленява твоето сърце и преобразява живота ти. Исус те променя отвътре. Тогава задълженията стават радост, жертвата – удоволствие и ти обичаш да Му служиш, защото е направил толкова много за теб. Библията казва във 2 Тим. 4:3,4: „И като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните“. Библията казва, че чистата жена от Откр. 12 гл. ще види истината извратена. Блудницата от Откр. 17 гл. ще изврати истината. Вниманието ще бъде прехвърлено от истината към басните и когато тази истина бъде затъмнена, жената от Откр. 12 гл. ще бъде засенчена от жената от 17 гл. В Откр. 17:4 Библията казва: „Жената бе облечена в багреница и червено.“ Това е една фалшива църква. Тя е украсена със злато, със скъпоценни камъни и бисери, и държи в ръката си златна чаша пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудстване. Тя подава своята чаша с виното на Вавилон, милиони християни пият от нея и биват измамени. Библията казва: „Ела и ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води“. На какво е символ водата? Откр. 17:15 казва: „Водите, които си видял, са люде и множества, народи и езици“. Тази църква в багреница и червено, която е майка, стои при много води. Това означава, че тя има власт над много хора. Земните царе, т.е. държавните власти, прелюбодействат с нея. Църквата изоставя своя съпруг – Исус и се обединява със света. Земните жители се опиват със виното от нейното блудстване. Така на християните се предлага виното на Вавилон. Те пият и биват измамени. Знаете ли, какъв е проблема? Обикновено, когато някой е пиян, той отрича това. Такъв човек сигурно би ви отговорил: „Въобще не съм пиян, аз мога да вървя по правя линия.“ Хората, които са пияни, не осъзнават това. Милиони християни пиели вино от чашата на Вавилон и се опивали, но те не знаели, че това е така. Те приемали фалшиви учения, които не се основани на Библията и когато фалшиви учения навлизали в църквата, те били до толкова хипнотизирани и парализирани от традициите и от виното на Вавилон, че не съзнавали своето състояние. В „История на църквата“ на стр. 54 се говори ясно за извращенията в християнството: „Християнството стана популярно, но голяма част от тези, които го приеха, възприеха единствено името и сега са езичници толкова, колкото и преди. Заблуда и поквара заля църквата, като потоп.“ Така в тези ранни векове навлизат човешки учения и традиции като потоп.