Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Твърденията на Исус-7-Христос възкресе

Твърденията на Исус
Смелостта на тези твърдения удивлява тълпите и скандализира свещениците по онова време:
– “Аз Съм Светлината на света” (Йоан 8:12).
– “Аз Съм Възкресението и Животът” (Йоан 11:25).
– “Аз Съм Хлябът на живота” (Йоан 6:35).
– “Аз Съм добрият Пастир” (Йоан 10:11).
– “Аз Съм Пътят, Истината и Животът” (Йоан 14:6)
– “Думите, които ви говоря, дух са и живот са” (6:63)
– “Всеки,който е от истината,слуша Моя глас” (18:37)
– “Който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот” (Йоан 5:24)
– “Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат” (Марко 13:31)
– “Човешкият Син… дойде… да даде живота Си откуп за мнозина” ( Мат.20:28)
Никога човек, пророк или философ, не е живял така тотално това, което е проповядвал.