Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Тлъстина и кръв – 102 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Тлъстина и кръв – 102 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

696. Като семейство вие сте много далеч от доброто здраве. Използвате тлъстината от животни – нещо, което Бог е забранил категорично в Своето Слово: “Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения, във всичките ви жилища, да не ядете нито тлъстина, нито кръв”. “И в никое от жилищата си да не ядете никаква кръв, било от птица или животно. Всеки човек, който би ял каква да е кръв, тоя човек ще се изтреби измежду людете си.”
2 С, с. 61, 1868 г.

697. Месото се сервира плуващо в мазнина, защото така се харесва на извратения апетит. Животинската кръв и мазнина се ядат като деликатеси. Господ обаче е дал ясни указания, че те не трябва да се ядат. Защо? Защото кръвта в човешкия организъм би се заразила. Пренебрегването на Божиите специални наставления е донесло на човешките същества много страдания и болести… Ако вкарват в организма си онова, което не може да се превърне в качествена плът и кръв, трябва да понесат последиците от пренебрегването на Божието слово.
Писмо 102, 1896 г.