Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Това не е краят, това е само началото – Семинар върху пророчествата – Лекция 1 – Сега това е ясно – Ясно представяне на пророческите истини – Лио Скривън

Винаги, когато пристъпваме към тази тема, се вълнуваме. Тъй като от пророчествата ни става съвсем ясно, че наистина живеем в последните дни на земната история.
В днешния свят виждаме да се оформят две групи. – “Фаталистите” – негативно настроените хора, които могат да говорят единствено за Божия гняв и за края на земята и “безгрижните” – пълни оптимисти, които не ги е грижа за времената. Някъде между тези две групи, по един балансиран начин, Бог говори на нашите сърца.
Достигнали сме до времена, когато самото четене на вестникарските заглавия ни притеснява. Телевизионните новини са шокиращи! Като нация ние все повече свикваме с ужаса, терора и кръвопролитията. Статистиките показват, че Съединените щати днес са най-насилническата измежду развитите държави. Броят на убийствата между американските младежи е 20 пъти по-висок от този в Западна Европа и 40 пъти от този в Япония. Младите момчета в Харлем, Ню Йорк имат по-малък шанс да доживеят 40 години от техните връстници в Бангладеш. Бог никога не е предвиждал за нас да живеем по този начин – в преумора и стрес! Повече от 40 милиарда аспирина се консумират годишно в Съединените щати, тъй като хората се опитват да се справят с главоболията на живота! 86 000 фунта марихуана се изпушват ежедневно в Америка и още безброй други наркотици, защото хората се опитват да избягат от действителността и живота в този свят. Инфарктите се срещаха рядко в началото на ХХ век, а сега са убиец №1! Както пророкува Библията: “Човеците ще примират от страх…” (Лука 21:26)
Опасността от ядрена война все още съществува. Съществуват 50 000 бомби, които могат да унищожат всеки живот, но да оставят материалните неща. Живеем в епоха, в която хората усъвършенстват начините за умиране!
Жвеем, също така, в ера на морална лудост. Един от всеки седем американци е бил насилван сексуално като дете, а един от всеки шест – е бил малтретиран. Една трета от семейните мъже и жени признават, че са имали най-малко по една извънбрачна връзка. Едно от всеки пет деца загубва девствеността си преди да навърши 13 години. И 9% от американките са били изнасилвани най-малко веднъж.
Историята ни е научила, че нито една цивилизация не може да оцелее при такива условия и ние бързо се приближаваме към края. Тези, които са осъзнали това, се разделят отново на две групи. От едната страна са вярващите в Библията християни. Те са щастливи, оптимистично настроени и казват: “Това е чудесно, всичко това е пророкувано, пророчествата се изпълняват. Това не е всъщност краят, това е само началото. Исус идва!” Другата група се присмиват на това: “Това го слушам през целия си живот! Светът щял да свърши, Исус щял да дойде… Ще повярвам като го видя!”
За такива хора Библията казва във 2Петр. 3:3,4: “Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: Где е обещаното Му пришествие? Защото откак са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието.”
Иска ми се да вярвам, че Библията е интелигентна книга, която говори на интелигентни хора. За всеки непредубеден ум има добри основания, безспорни истини, солидни доказателства и ясни факти, които потвърждават, че Библията е книга, на която може да се има доверие!
Бог дълго време се отнася търпеливо към Своя народ. 2Петр.3:9 – “Господ не забавя това, което е обещал – според както някои смятат бавенето – но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.” Единственото разрешение на дилемата на нашия свят е у Бога. Докато хората напразно търсят мир, Принцът на мира стои на вратата на човешките сърца. Скоро Бог ще каже: “Свърши се!” На нашето поколение Той е изпратил предупредително послание, но също и послание на надеждата – Йоан 14:1-3 “Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца ми има много обиталища; ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си; тъй щото гдето съм Аз, да бъдете и вие.”
Ето го отговорът на световните проблеми! Блажената надежда за Христовото завръщане! Христос ще се завърне и това ще сложи край на земните проблеми. Тези стихове съдържат темата на Библията. Първо виждаме Христос като един прощаващ греха Спасител и второ – като възкръснал Спасител, Който се завръща! Блажената надежда на Новия Завет – Тит 2:13 “… ожидайки блажената надежда – славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос”. Блажената надежда на Стария завет – Йов 19:25-27 “Защото зная, че е жив Изкупителят ми и, че в последно време ще застане на земята. И като изтлее след кожата ми това тяло, пак вън от плътта си ще видя Бога, Когото сам аз ще видя; и очите ми ще гледат, и то не като чужденец. За тая гледка дробовете ми се топят дълбоко в мене.”
Сега, може би, ще кажете: Откъде можем да знаем, че Той идва и светът ще свърши? Истина ли е това или християните живеят в някакъв измислен свят на нереалистични очаквания?”
В Мат. 24:3 учениците зададоха същия въпрос: “И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни кога ще бъде това? И какъв ще бъде БЕЛЕГЪТ НА ТВОЕТО ПРИШЕСТВИЕ и за СВЪРШЕКА НА ВЕКА?” В стих 36 Исус им отговори: “А за оня ден и час никой не знае – нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.” Не можем да определяме времена и дати. Въпреки това, в Мат. 24 глава Исус отговори на Своите ученици и им даде 20 ясни знамения и пророчества, които имат за задача да ни помогнат да разберем, когато пришествието наближи. Ще откриете, за ваше учудване, че почти всички от тези знамения са се изпълнили – много от тях в последните няколко години. Библейските пророчества сочат на един велик факт – Исус идва скоро! Стихове 32,33 илюстрират това: “А научете притчата от смоковницата – Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.”
Причината, поради която Христос даде тези разпознавателни знаци се намира в Лука 21:34-36 “ Но внимавайте на себе си – да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи – и ви постигне оня ден внезапно като примка; защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане; и да стоите пред Човешкия Син.” Направете така, че да не ви постигне изненадващо! Повечето хора ще бъдат напълно неподготвени – ето защо е толкова важно да изучавате и познавате истината!
Чрез Своето Слово Бог повдига завесата и позволява на Своя народ да види онова, което предстои. Тези знамения ще станат по цялата земя. Нека видим тяхното изпълнение. –

Знамения в религиозния свят

Мат. 24:5,11 – “Мнозина ще дойдат в Мое има, казвайки: Аз съм Христос. И ще заблудят мнозина… И много лъжепророци ще се появят и ще заблудат мнозина.” В религиозния свят ще има объркване и ще се издигнат фалшиви религии, фалшиви Христосовци и фалшиви пророци. Днес сме свидетели на това повече, от когато и да било през човешката история. Нека сега погледнем стих 24 – “защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно и избраните.” След това, във 2Тим. 3:1,5 четем за още едно знамение – на религия с форма, но без сила – А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена… имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Тоже от такива страни.”
Статистиките доказват, че тези стихове казват истината. Един радио коментатор направи следното изявление: “На църква ходят повече от 116 милиона американци – повече от когато и да било. Църквите имат повече членове, от който е да е момент в американската история. През последните десет години са нараснали с 30%… Но престъпността е нараснала с 300%! Порнографията се е превърнала в бизнес, който печели по 5 милиарда долара годишно. Венерическите заболявания нарастват с по 72% годишно. Престъпният свят разполага с милиарди долари и престъпността нараства 5 пъти по-бързо, отколкото нараства населението. За всеки похарчен за църква долар, се харчат по 20 долара за престъпления. Днес нашата нация разполага с 5 милиона алкохолици и 3,5 милиона души, имащи сериозни проблеми с алкохола. Съберете всичките ни църкви, всичките ни синагоги и храмове и те пак ще бъдат по-малко от ресторантите с 213 955!
Според Бюрото за преброяване на населението към правителството на САЩ, в Америка има 193 000 бармани и 167 000 свещенослужители. Ако съберете всички пари, давани за религия, образование, медицина и автомобили в едно, те пак ще са по-малко от парите, харчени за хазарт. Ние сме най-цивилизованата, най-християнизираната нация и въпреки това, 37 милиона от нашите деца не получават аблсолютно никакви религиозни напътствия.”
При последната анкета, проведена всред протестантски пастори, социологът Джефри Хадън, разпитал 10 000 пастори, от които отговори дали 7 441. Задал им четири въпроса. Ето какви отговори били дадени:

1. Приемате ли физическото възкресение на Христос като факт?
51% от методистите казват “Да”
35% от презвитерианците казват “Не”.
30% от епископалистите казват “Не”.
33% от баптистите казват “Не”.
13% от американските лютерани казват “Не”.
7% от мисурийските синодални лютерани казват “Не”.
2. Вярвате ли в непорочното зачатие на Христос?
60% от методистите казват “Не”.
44% от епископалистите казват “Не”.
49% от презвитерианците казват “Не”.
34% от баптистите казват “Не”.
19% от американските лютерани казват “Не”.
5% от мисурийските синодални лютерани казват “Не”.
3. Вярвате ли, че има зли демонски сили в днешния свят?
62% от методистите казват “Не”.
37% от епископалистите казват “Не”.
47% от презвитерианците казват “Не”.
33% от баптистите казват “Не”.
14% от американските лютерани казват “Не”.
9% от мисурийските синодални лютерани казват “Не”.
4. Вярвате ли, че Писанията са вдъхновено от Бога Слово, което е единствен авторитет по въпросите на вярата, историята и ежедневието?
87% от методистите казват “Не”.
95% от епископалистите казват “Не”.
82% от презвитерианците казват “Не”.
67% от баптистите казват “Не”.
77% от американските лютерани казват “Не”.
24% от мисурийските синодални лютерани казват “Не”.

Наистина, ние живеем в епоха на религия без сила – точно, както беше пророкувано!

Знамения в света

Мат. 24:6,7 – “И ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да не се смущавате, понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.”
Тук Исус се обръща от знаменията в религиозния свят към пророчества за политическия и природния свят. Около себе си виждаме войни и размирици. Народите по света се намират в непрекъснати битки без изгледи за приключване. Телевизията и останалите медии всекидневно ни показват ужасите на войната навсякъде. Америка харчи милиарди долари годишно за въоръжаване и отбрана и досега преживяхме две световни войни. ООН проведе 81 заседания за 18 месеца, за да разрешава военни конфликти, но не стигна до разрешението на нито един проблем. Никога тези Христови думи не са били така буквално изпълнени, както сега. Фактически, за десет години Амрика е похарчила 4 билиона долара за оръжия и отбрана. Тези пари са достатъчни да се построят къщи, да се облекат и нахранят всички хора по света за една година! От края на Втората световна война насам е имало 112 големи войни по цялата земя. На всеки няколко седмици избухва по една нова. Такова масово разрушение не е било наблюдавано никога досега в земната история.

Сега, стих 7 – “Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.” Гладът е факт. Бангладеш – една страна с територията на щата Флорида – има население от 100 милиона души и няма храна. Индия има население от 638 милиона – 618 от тях не се дохранват и гладуват. 90% от световното население произвежда по-малко храна, отколкото му е нужна, за да се изхрани. Ежеседмично – по телевизията или в списанията – виждаме графики и снимки, илюстриращи изпълнението на това пророчество.

“На разни места трусове”. Обърнете внимание на следните удивителни статистики за валидността на това пророчество!
Големи земетресения (над 7 степен) от ІХв. насам.
ІХв. – едно
Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV и ХVв. – НИТО ЕДНО!
ХVІв. – едно
ХVІІв. – НИТО ЕДНО!
ХVІІІв. – две
ХІХв. – едно
ХХв.:
1900-1975 – девет
1975-1978 – десет

През ХХвек е имало четири пъти повече големи земетресения (над 7 степен), отколкото през предишните десет века, взети заедно!
Ако вземем всички земетресения през ХХвек, те са над 30 000 – повече отколкото през последните 5000 години на историята!
Те се случват по цялата земя – от Калифорния до Гватемала; от Аляска до Турция, Китай и Русия – все по-често чуваме за още едно някъде по света. Никога не е било така в човешката история!
Исус отиде още по-нататък, като каза в стихове 37-39: “И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, до когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички. Така ще бъде и прешествието на Човешкия Син.” Какво означава това Не усетиха? Те имаха възможност да усетят в продължение на 120 години! Само че, хората от онези времена така бяха привикнали към знаменията на времето, че не усетиха.
Възможно ли е днес знаменията на лъжехристите, войните, земетресенията, епидемиите и глада да са навсякъде около нас, а ние да не усетим? Нека бъдем готови и да усетим! Исус каза “както бяха Ноевите дни”. Какви бяха Ноевите дни? Бит. 6:5,11 – “…видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло… И земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с насилие.” Ноевите дни се характеризираха с насилие, престъпност и беззаконие. Точно както нашият свят днес. Престъпността бързо нараства. През 1960г. е имало 3 400 000 сериозни престъпления годишно в САЩ. През 1974 те са вече над 10 милиона! И днес 60% от американците са ставали жертва на престъпление; 58% от тези хора са били обект на престъпление два пъти; 30 хиляди души годишно се самоубиват; 60% крадат разни неща от местоработата си; 29% крадат от магазините; на 35% са им открадвали колата; и 27% са си имали работа с наркотици. Днес е както в Ноевите дни и поради още една причина – избавиха се само осем души! Невероятно е колко много хора твърдо са решили да отидат в ада, когато спасението е безплатно!
В Лука 17:28 Бог казва още: “Така също, както стана в Лотовите дни – ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха.” Основните грехове на Лотовите градове – Содом и Гомор – бяха неморалност, хомосексуализъм и лесбийство. В нашия свят днес наблюдаваме същото. Почти 1/3 от семейните американци (31%) са имали или в момента имат извънбрачна връзка. Милиони американци са заразени от СПИН. Милиони други признават, че поведението им е във висока степен рисково за заразяване със СПИН. Болшинството от хората, които са сигурни, че са заразени и от тези с рисково поведение, са хетеросексуални. Над Содом и Гомор Бог произнесе присъда. И днес Той няма да търпи още дълго тези извращения. Нашият свят трябва да разбере това. Не е правилно да заместваме ясните Божии думи с приятни клишета.
Бог го нарича “содомия”, а ние – “хомосексуализъм”.
Бог го нарича “пиянство”, а ние – “алкохолизъм”.
Бог го нарича “извращение”, а ние – “забавление за възрастни”.
Бог го нарича “гнусота”, а ние – “алтернативен начин на живот”.
Когато по световните гей-паради и в ток-шоу програмите хомосексуалистите парадират със своята перверзност, размахвайки нежните си юмручета пред лицето на Бога, те не осъзнават, че изпълняват пророчеството дума по дума.
Страшно е да видиш Америка – една нация, съградена от вярващи хора; нация, която на всяка своя банкнота и монета изписва “На Бога се надяваме” – не само да толерира греховете на Содом, но и да ги усъвършенства.
Време е да накараме света да си спомни, че Бог ги е направил мъж и жена, съпруг и съпруга, Адам и Ева! Не Адам и Стефан! Време е да разберем, че сме създадени по Божий образ и Бог иска ние да имаме щастливи домове и чудесни семейства.
Ето още едно пророчество за това какви ще бъдат хората в последните дни – 2Тим. 3:1-4 “А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви.” Нека се спрем на стих 2 – “непокорни на родителите”. Тук Павел предупреждава, че ще има пропаст между поколенията. Стих 3 – “без семейна обич”. Един от всеки два брака завършва с развод. През 1918г. съотношението в САЩ е било 1 от всеки 33! А в Тълса, щата Оклахома през последната година е имало повече подадени молби за развод, отколкото за сключване на брак! Стих 4 – “повече сластолюбиви, а не боголюбиви”. В последните дни театрите са пълни. Стадионите са пълни. Днес можете да намерите 150 000 души да платят по $50, за да гледат футболен мач в сняг или дъжд, а тези, които каните в отоплени зали, на тапицирани столове да слушат Божието Слово безплатно, се държат, сякаш ви правят услуга, ако дойдат! От любов към удоволствието американците харчат годишно по 36 милиарда долара за алкохол! Това е повече от 1000 долара на секунда през цялата година! 134 литра на човек! Наистина ще видим изпълнението на всяко от тези пророчества приживе.

Знамения в научния свят

Библията предсказва и това! Дан. 12:4 – “А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието ще се умножава.” Последните статистики документират, че за 70 години ние сме създали повече технически постижения, отколкото за предишните 5000 години! Сигурен съм, че има между вас някои, които си спомнят първата електрическа крушка или първия автомобил във вашия град! А вече сте свидетели на компютрите, телевизията, телекомуникациите и самолетите. “Конкорд” лети от Европа до Америка за 2 часа. Космическите совалки летят с 40 000 км/ч. Днес тези думи на Писанието се изпълняват пред самите ви очи!
Знаменията на времето се изпълняват и Христовото завръщане е близо, пред вратата. Освен това, обаче, има и много – чисто практични причини – поради които Христос трябва да дойде. Нека разгледаме някои от тях. –
1. Има складирани огромно количество атомни бомби. Забележете какво казват водещите световни учени , които ги разработват:
Сър Чарлз Сноу: “Осланяйки се на статистическите данни, можем да кажем със сигурност, че ако има достатъчно бомби, в достатъчно страни, то някоя от тях със сигурност ще бъде взривена поради грешка, глупост или лудост.”
Д-р Харълд Юрей (лично занимаващ се със разработването на атомната бомба): “Огненият край изглежда неизбежен. Някой ден начело на правителството ще застане един човек – достатъчно луд, за да използва тази бомба.“
2. Вторият проблем сп. Нюзуик нарича “най-големия световен проблем” и това е демографският взрив.
5000 години са били нужни на човечеството, за да достигне население от 1 милиард. Вторият милиард е достигнат само за 100 години; третият – за 35, а четвъртият – само за 15. Според сегашните темпове на нарастване, към 2020 година се очаква да станем 16 милиарда души! Земята не е достатъчно голяма, за да издържа повече от 7 милиарда, а ние ще сме толкова съвсем скоро!… Христос просто трябва да дойде!
3. Съществува и проблемът с глада. Учените казват, че ще е невъзможно през 2020г. всички хора да бъдат изхранвани. А и още днес милиони гладуват.
4. Накрая, съществува и проблемът със замърсяването. 40 милиона души в Латинска Америка не могат да ползват водата си заради замърсяването и тя трябва да им се доставя ежедневно отвън. Водата ни в повечето големи градове отива в канализационнатта система, от където след внимателно пречистване, се връща обратно в домовете ни. Имаме си киселинни дъждове, смог, нефтени разливи, опасни загуби и стотици други проблеми – твърде големи, за да може човекът да се справи с тях! Но!… Щастлив съм да ви кажа, че Христовото пришествие ще се погрижи за всичко! Това е добрата вест на книгата Откровение. Нека я прочетем!

Разрешение на проблем №1 – Откр. 11:18 “Народите се разгневиха; но дойде Твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на слугите си пророците, и на светиите, и на ония, които се боят от Твоето име – малки и големи; и да погубиш губителите на земята.” Не бива да се притеснявате от атомното унищожение! Христос ще дойде, когато хората притежават потенциалната възможност да унищожат земята и ще ги възпре!
Разрешение на проблем №2 – Откр. 21:16 “Градът беше четвъртит – с дължина, равна на широчината му. И като измери града с тръстта, излезе 12 000 стадии. Дължината, широчината и височината му са еднакви.” Святият град, в който Исус е приготвил резиденция за вас е приблизително 375 квадратни мили. Там няма да има затвори, театри, погребални агенции или болници. Ще има много място за всеки!
Разрешение на проблеми №3 и №4 – Не бива да се притеснявате за храната и глада. Откр. 7:16,17 “Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек. Защото Агнето, което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им.” Никога няма да има край на храната и водата. Божието завръщане ще има грижата за това! А днес е време да вземете решение да прекарате вечността с Бога.

Ето как стоят нещата – Бог е на твоя страна. Той те обича безусловно. Неговото желание е ти да имаш изобилен живот тук и вечен живот след това. Той иска да ти даде мир, радост, цел в живота и блестящо бъдеще. Бог гласува в твоя полза.
Но от другата страна е Сатана. Той те мрази. Неговото желание е да разруши живота ти, здравето ти и разума ти тук на земята и да те унищожи завинаги в края. Той иска да ти даде вина, нещастие, безнадеждност и да те лиши от бъдеще. Сатана гласува срещу теб.
Нещата са “един на един” – равен резултат.
Ти си този, който трябва да гласува и да избере единия или другия. Твоят глас ще наруши равенството. Избери с мъдрост.
Когато Исус каже “Свърши се!”, Той ще захвърли свещеническата дреха и ще облече кралската мантия на Цар на царете и ще се завърне. Тогава на земята ще живеят две групи хора. Едната е описана в Откр. 6:14-16 “Небето биде преместено като свитък, когато се свива; и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето.” Нека не бъдем в тази група!
Но, ще има и хора, които ще са щастливи, когато Исус дойде. Ето тяхната изповед: Исая 25:9 “И в оня ден ще рекат: Ето, тоя е нашият Бог. Чакахме Го и Той ще ни спаси! Тоя е Господ, чакахме Го! Ще се възрадваме и развеселим в спасението Му!” Аз искам да съм в тази група – а вие? Христос каза: “Бдете, защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.”
Поколението на Ной не вярваше, че би могло да се случи нещо подобно. Содом също не мислеше, че би могло да стане нещо такова. И днес нашия свят не мисли, че това ще стане. Но това приближава! Който е мъдър, ще внимава в пророческите знаци. Той ще бъде готов. Приканвам ви да вземете решение днес, за да бъдете готови при Христовото завръщане. Повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.