Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Трагичният резултат – 51 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Трагичният резултат от отхвърляне Божията предупредителна вест

Хората не могат безнаказано да отхвърлят милостивите предупреждения на Бога. Една вест бе изпратена от небето на земята по времето на Ной и спасението на земните жители зависеше от начина, по който те се отнесоха към нея. Понеже отхвърлиха предупреждението, Божият Дух се оттегли и жителите на земята загинаха във водите на потопа. По времето на Авраам милостта спря да умолява престъпните жители на Содом и всички, освен Лот, съпругата му и двете му дъщери бяха погълнати от огъня, изпратен от небето. Така бе и в дните на Христос. Божият Син заяви на невярващите евреи от онова поколение: “Ето, вашият дом се оставя пуст”. Мат. 23:38. Поглеждайки назад към миналите дни, същата безпределна Сила заявява за онези, които “не приеха да обичат истината, за да се спасят”; “и затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата”. 2Сол. 2:10-12. Когато отхвърлят ученията на Неговото Слово, Бог оттегля Духа Си и ги оставя на измамите, които обичат.

Но Христос все още се застъпва за човека и ще се дава светлина на тези, които я търсят. Отначало адвентистите не разбираха това, но после, когато текстовете, определящи истинското им положение, започнаха да разкриват смисъла си, всичко им стана ясно.

Времето през 1844 г. бе период на голямо изпитание за онези, които все още поддържаха адвентната вяра. Единствената им утеха, що се отнася до обяснението на истинското положение, бе светлината, насочваща мислите им към небесното светилище. Някои се отрекоха от вярата си в предишното изчисляване на пророческите периоди и приписваха мощното влияние на Светия Дух, придружавало адвентното движение, на Сатана. Друга група пък твърдо поддържаше, че наистина Господ ги е водил в изминалия духовен път. И като чакаха, бдяха и се молеха, за да разберат Божията воля, видяха, че техния велик Първосвещеник е започнал друга служба. Следвайки Го чрез вяра, те видяха също и заключителното дело на църквата. Придобиха по-ясно разбиране за първите две ангелски вести и бяха подготвени да приемат и да предадат на света тържественото предупреждение на третата ангелска вест от Откровение 14 глава.