Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Тържествено поръчение – 115 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Тържествено поръчение – 115 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

775. Когато лекарят установи, че пациентът страда от болест, причинена от неправилно ядене и пиене, но пренебрегне задължението си да му каже това и да му посочи нуждата от реформа, той нанася вреда на своя ближен. Пияниците, ненормалните, развратниците – всички те съвсем ясно и определено показват на лекаря, че страданието им е резултат от греха. Ние сме получили голяма светлина върху здравната реформа. Защо в такъв случай не сме по-решителни в стремежа си да противодействаме на факторите, причина за болестите? Как могат лекарите да стоят спокойни, когато виждат непрекъснатата борба с болката и постоянно се трудят, за да облекчават страданието? Могат ли да се въздържат да не издигнат глас на предупреждение? Могат ли да са благоразположени и милостиви, ако не учат хората на стриктно въздържание като лек срещу болестите?
7 С, с. 74, 75, 1902 г.

Здравните реформатори се нуждаят от морална сила

776. Много добри неща могат да бъдат извършени, като просвещаваме всички, с които сме свързани, относно най-добрите средства не само за лекуване на болните, но и за предотвратяване на болестите и страданията. Лекарят, който се опитва да просвети своите пациенти и да им покаже характера и причините на заболяванията им, както и да ги научи как да избягват болестите, може да среща много трудности, но ако е съвестен реформатор, ще говори открито за пагубния ефект от задоволяването на прищевките в яденето, пиенето и обличането, а също и за претоварването на жизнените сили – неща, довели ги до сегашното им състояние. Той няма да задълбочава злините, като дава лекарства, докато накрая изтощеният организъм се откаже от борбата, а ще учи пациентите си как да формират правилни навици и да помагат на природата в нейното дело на възстановяване чрез разумна употреба на собствените й прости лечебни средства.
Съществена част от работата ни във всичките ни здравни заведения трябва да бъде даването на съвети относно здравните закони. Принципите на здравната реформа трябва да бъдат внимателно и цялостно представяни пред всички – пациенти и персонал. Това дело изисква морална сила, защото някои ще се възползват от тези усилия, други ще се засегнат. Но истинският Христов последовател, този, чийто ум е в хармония с Божия ум и който непрестанно се учи, ще поучава и другите, издигайки мислите на хората нагоре, далеч от ширещите се в света заблуди.
[ХВБХ, с. 121]; ЗС, с. 451, 452, 1890г.

Сътрудничество между санаториуми и училища

777. Дадена е ясна светлина, че където е възможно образователните ни институции трябва да бъдат свързани със санаториумите ни. Дейността на двете институции трябва да се съедини. Аз съм благодарна, че имаме училище в Лома Линда. Преподавателският талант на компетентни лекари е необходим за училищата, където медицински мисионери и евангелизатори се обучават за служба. Студентите в училището трябва да бъдат учени да бъдат стриктни здравни реформатори. Даваните напътствия относно болестите, причините за тях и начините за предотвратяването им, както и обучението в лечението на болни, ще се окажат безценно образование – точно каквото трябва да получават студентите във всичките ни училища.
Това съчетаване на дейността на училищата и санаториумите ще бъде многостранно предимство. Чрез обучението в санаториумите студентите ще научат как да отбягват небрежност и невъздържание във формирането на навици в храненето.
Писмо 82, 1908 г.

Проповядване на здравните принципи като част от нашата евангелизаторска дейност и мисия в градовете

778. Като народ ни беше възложено да провъзгласим принципите на здравната реформа. Някои мислят, че въпросът за храненето не е толкова важен, за да бъде включван в евангелизаторската им дейност. Те обаче правят голяма грешка. Божието слово заявява: “Ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава” (1Кор. 10:31). Въпросът за въздържанието във всичките му разновидности заема важно място в делото на спасението.
Що се отнася до нашите градски мисии, необходимо е да има подходящи стаи, където интересуващите се да могат да се събират за обучение. Тази важна дейност не бива да се извършва незадоволително, та хората да остават с лошо впечатление. Всичко, което се прави, трябва да свидетелства благоприятно за Автора на истината, а така също и да представя правилно светостта и важността на истините от третата ангелска вест.
9 С, с. 112, 1909 г.

779. Във всичките ни мисии интелигентни жени трябва да се грижат за домашните приготовления – жени, които знаят как да приготвят хубава и здравословна храна. Масата трябва да бъде богато снабдена с храна от най-високо качество. Просвещавайте хората, които имат извратен апетит и искат чай, кафе, подправки и нездравословни ястия. Опитвайте се да пробудите съвестта им. Представяйте им библейските принципи на хигиена.
[ХВБХ, с. 117]; ЗС, с. 449, 450

Църковните служители да проповядват принципите на реформата

780. Трябва да се учим не само да живеем в хармония със здравните закони, но и да показваме на другите по-добрия път. Много хора, дори сред онези, които твърдят, че вярват специалните истини за сегашното време, са отчайващо невежи по отношение на здравето и въздържанието. Те имат нужда да се учат “правило след правило, заповед след заповед”. Този въпрос винаги трябва да бъде поставян пред тях. Той не бива да бъде отминаван като нещо маловажно; почти всяко семейство има нужда да бъде “раздвижено”. Разумът трябва да осъзнае задължението да се практикуват принципите на здравната реформа. Бог изисква людете Му да бъдат умерени във всичко. Ако не практикуват истинско въздържание, те няма да бъдат податливи на освещаващото влияние на истината.
Нашите църковни служители трябва да са разумни по този въпрос – да не го пренебрегват, нито пък да се отдръпват от онези, които ги наричат екстремисти. Необходимо е да разберат какво означава истинска здравна реформа и да проповядват принципите й не само с думи, но и с пример, показващ спокойствие и последователност. На големите ни събирания трябва да се дават съвети по въпроса за здравето и въздържанието. Опитвайте се да събудите разума и съвестта. Използвайте всичките си дарби и завършвайте работата си с раздаване на здравна литература. “Възпитавайте, възпитавайте, възпитавайте” е вестта, която ми бе дадена.
[ХВБХ, с. 117], ЗС, с. 449

781. С наближаващия край на времената ние трябва да се усъвършенстваме все повече по въпроса за здравната реформа и християнското въздържание, представяйки го в положителна светлина и по един по-решителен начин. Непрестанно трябва да се стремим да обучаваме хората не само с думи, но и с начина си на живот. Съчетаването на предписания и практика има голямо влияние.
6 С, с. 112, 1900 г.
Апел към църковни служители, председатели на конференции и други ръководители

782. Нашите проповедници трябва да са мъдри по отношение на здравната реформа. Необходимо е да се запознаят с физиологията и хигиената. Важно е да разберат законите, управляващи физическия живот, както и значението им за умственото и духовното здраве.
Хиляди и десетки хиляди хора не знаят почти нищо за чудното тяло, дадено им от Бога, нито пък за грижите, които трябва да полагат за него. Те мислят, че е необходимо да изучават далеч по-маловажни въпроси. На проповедниците им предстои да извършат важно дело. Може да бъде постигнато много, когато заемат правилна позиция по този въпрос. В личния си живот и в домовете си трябва да спазват законите на живота, като практикуват правилните принципи и живеят здравословно. Тогава ще могат да говорят разумно и да водят хората все по-надалеч в делото на реформата. Когато самите те живеят според светлината, ще могат да занесат ценната вест на нуждаещите се от точно такова свидетелство.
Скъпоценни благословения и дълбоки духовни преживявания могат да бъдат постигнати, ако проповедниците съчетаят представянето на здравната реформа с цялата останала дейност в църквите. Хората трябва да получат светлина върху здравната реформа. Това дело е било занемарено и мнозина са на път да умрат, защото не са получили нужната светлина, която биха могли и трябва да получат, преди да се откажат от вредното себеугаждане.
Председателите на нашите конференции трябва да разберат, че е крайно време да застанат на правилна позиция по този въпрос. Необходимо е проповедници и учители да дават на други светлината, която са получили. Дейността им е нужна във всички области. Бог ще им помогне. Той ще подкрепи служителите Си, които стоят твърдо и не се отклоняват от истината и правдата, за да се отдават на себеугаждане.
Обучението в областта на медицинската мисионерска дейност е изключително важна стъпка напред в събуждането на моралната отговорност у хората. Ако проповедниците се бяха заели с тази работа в нейните различни области в съгласие с дадената от Бога светлина, би настъпила решителна промяна в яденето, в пиенето и в обличането. Но някои са препречили пътя на здравната реформа. Отблъскват хората с безразличието си или с осъдителните си думи, с подигравките и шегите си. Самите те, както и много други страдат до смърт, но все още не са се научили да бъдат разумни.
Всяка стъпка напред е била постигана с изключително голяма борба. Хората не желаят да се ограничават, не желаят да предадат ума и волята си на Божията воля. Чрез собствените си страдания и чрез влиянието си върху другите разбират какви са последиците от такъв начин на действие.
Църквата създава история. Всеки ден е една битка и един поход. Отвсякъде сме заобиколени от невидими врагове и ние или побеждаваме с дадената ни от Бога благодат, или биваме победени. Апелирам: хората с неутрална позиция по отношение на здравната реформа да се променят. Тази светлина е скъпоценна и Господ ми дава вест да призовавам всички с отговорности в която и да е област от Божието дело да се вслушат в истината и да й дадат място в сърцата и в живота си. Само така човек може да посрещне изкушенията, с които със сигурност ще се сблъска в света.
Неуспехът да се практикува здравната реформа прави човека негоден за проповедническа служба
Защо някои от нашите братя църковни служители проявяват такъв малък интерес към здравната реформа? Защото напътствията за въздържание във всичко е нещо противно на тяхното себеугаждане. Някъде това е станало голямата пречка в дейността за довеждане на хората до изучаване, практикуване и преподаване на здравната реформа. За учител на хората не бива да бъде избиран човек, чиито собствени проповеди и пример противоречат на свидетелството по въпроса за диетата, дадено от Бога да бъде разгласено от Неговите служители; това би довело само до объркване. Пренебрегвайки здравната реформа, такъв човек става неспособен за Господен вестител.
Светлината, дадена от Бога в Словото Му по този въпрос, е съвсем ясна и хората ще бъдат изпитани по много начини, за да се види дали ще я зачетат. Всяка църква, всяко семейство трябва да бъдат обучавани в християнско въздържание. Всички трябва да знаят как да ядат и да пият, за да запазят здравето си. Ние сме във вихъра на последните сцени от световната история и в редиците на съботопазителите трябва да има съгласуваност в действията. Онези, които стоят настрана от великото дело за възпитаване на хората по този въпрос, не следват пътя на великия Лекар. Христос каза: “Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си и така нека Ме последва” (Матей 16:24).
6 С, с. 376-378, 1900 г.