Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Удивителната промяна на Савел-1-Христос възкресе


Савел (Павел) тръгва за Дамаск с намерението да изкорени от лицето на земята всички християни. Но когато влиза в града, вече е напълно променен човек.
Ослепен от видението, потресен от току-що получените откровения, той се нуждае от близо три години размишление в самотните местности на Арабия, последвани от девет години изследване на Свещените писания и търпеливо изчакване в Тарс, неговия роден град. След това като апостол на Христос той прекосява морета, преминава Сирия, Турция и Гърция, с неуморимо усърдие основава християнски църкви, посреща най-свирепите преследвания, без никога да промени новата си ориентация.
Ето един наистина изключителен свидетел! Когато Павел се убеждава, че е видял възкръсналия Христос, всички спомени за преживени събития от оная забележителна Пасха насам нахлуват в душата му: празният гроб, куражът на учениците, тяхната необяснима радост, непоклатимата им увереност, славната мъченическа смърт на Стефан. Всичко това не може да се дължи на някаква банална история с открадването на труп. “Подобно на голямото парче скала, поставено пред входа на Исусовия гроб, това съмнение бе отхвърлено като от някакъв гигантски катапулт.”