Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

УМЪТ, КРЕПОСТТА И СТОЛИЦАТА НА ТЯЛОТО – 09 – Ум, характер и личност – Елена Вайт – (Елън Уайт)

9
УМЪТ, КРЕПОСТТА И
СТОЛИЦАТА НА ТЯЛОТО. Всеки орган на тялото е създаден да служи на ума. Умът е „столицата“ на тялото.

Умът управлява целия човек. Всички наши действия – добри или лоши, имат източника си в ума. Умът е, който се прекланя пред Бога и ни свързва с небесните същества. И въпреки това мнозина прахосват целия си живот, без познание за това съкровище.

МОЗЪКЪТ УПРАВЛЯВА ТЯЛОТО. Днес има много болни, които винаги ще си останат такива, понеже не могат да бъдат убедени, че не бива да разчитат на собствените си усещания. Мозъкът е „столицата“ на тялото, седалището на всички нервни сили и умствени действия. Нервите, изхождащи от мозъка, контролират тялото. Чрез мозъчните енергии възприятията на ума се предават на всички нерви на тялото като по телеграфна жица и управляват жизнено важните действия на всяка част от организма. Всички двигателни органи са ръководени от „командите“, получавани от мозъка.
Мозъчните нерви, съобщаващи се с целия организъм, са единственото средство, чрез което Небето може да общува с човека и да влияе на вътрешния му живот.

САТАНА СЕ „ПРИЦЕЛВА“ В СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ(РАЗЛИЧАВАНЕ)* (ЗАБЕЛЕЖКА ПОД ЧЕРТА: * Виж глава 35 „Влиянието на възприемането (схващането, различаването)) Сатана идва при човека със своите изкушения като ангел на светлината, както дойде и при Христос. Старае се да доведе човека до състояние на физическа и умствена слабост, за да може да го победи с изкушенията си, а след това да тържествува над неговата гибел. Той е имал успех, като е изкушавал на хората да робуват на апетита, независимо от резултатите. Добре знае, че е невъзможно човек да отхвърли задълженията си спрямо Бога и спрямо ближния си, докато не бъдат увредени способностите, дадени му от Бога. Мозъкът е „столицата“ на тялото. Ако способностите за схващане се притъпяват чрез невъздържание от всякакъв вид, вечните стойности губят своята привлекателност.

ТИРАНИЯТА НА ОБИЧАИТЕ. Силата или слабостта на ума имат много общо с полезността ни в този свят и с окончателното ни спасение. Повсеместното невежество по отношение на Божиите закони за физическото здраве на човека, е за окайване. Невъздържанието от какъвто и да е вид е нарушение на законите на организма. Слабоумието се шири в ужасяващи размери. Грехът е станал привлекателен чрез покриването му със светлина, която Сатана хвърля върху Него. Той е много доволен, когато може да държи християнския свят в постоянните му лоши навици и под тиранията на обичаите, подобно на езичниците, позволяващи на апетита да ги управлява.

ПАЗЕНЕ НА КРЕПОСТТА. Всеки трябва да чувства необходимостта да поддържа моралното си естество будно чрез постоянно бдене. Като верни стражи трябва да пазим крепостта на душата си и никога да не си позволяваме да прекратим бдението си и за миг.

ПРАВИЛНО ОБУЧЕНИЯТ УМ НЕ СЕ ПОКЛАЩА. Умът трябва да бъде трениран чрез ежедневни проби в навиците ни на вярност, докато развием усет за изискванията на правото и дълга, въпреки склонността и удоволствието. Обученият по този начин ум не се поклаща като тръстика, разлюлявана от вятъра, когато трябва да избира между право и погрешно; но веднага щом изпитанието застане пред него, разпознава принципа и характера на нещата и инстинктивно избира правото, без дълги разисквания по въпроса. Такъв ум е верен, защото е обучен в навици на вярност и истина.

НЕПАЗЕНАТА КРЕПОСТ. Чрез гледане ние се променяме. Макар и създаден по образа на своя Творец, човекът може така да привикне ума си, че грехът, от който някога се е отвращавал, да му стане приятен. Когато спре да бди и да се моли, той престава да пази крепостта; сърцето се ангажира в грях и престъпление. Умът е принизен и е невъзможно да се въздигне от покварата, докато е възпитаван да поробва и да подчинява моралните и умствените си сили на ниските страсти. Необходимо е да се обяви постоянна война на плътския ум; трябва да бъдем подпомогнати от пречистващото влияние на Божията благодат, която ще привлича ума нагоре и ще го привиква да размишлява върху чисти и святи неща.

ИЗТОЧНИК НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ЖИВОТА И СМЪРТТА. „Мислете за горното, а не за земното“ (Кол. 3:2). Сърцето е крепостта на човека. От него са изворите на живота и смъртта. Докато то не бъде пречистено, личността е негодна да участва в общението на светиите. Великият Познавач на сърцето не знае ли кои флиртуват с греха, без да мислят за душите си? Не е ли имало свидетел и на най-тайните неща в живота на всекиго?
Бях принудена да чуя думи, изговорени от някои мъже на жени и момичета – думи на ласкателство, които измамват и омайват. Сатана използва всички тези средства, за да погубва. Някои от вас може би са се проявявали по този начин като негови инструменти; и ако е така, вие ще трябва да се срещнете с тези неща в съда. За споменатата категория хора ангелът каза: „Сърцата им никога не са били отдадени на Бога. Христос не е в тях. Те нямат истината. Мястото й е заето от грях, измама и фалш. Божието слово не е било повярвано и не е живяно в съгласие с него.

КОМФОРТЪТ, УГАЖДАНЕТО НА СЕБЕ СИ И СИГУРНОСТТА – ПРЕДАТЕЛИ ВЪТРЕ В КРЕПОСТТА. Точно когато бяха в състояние на външно, видимо удобство и сигурност, израилтяните бяха подведени в грях. Не успяваха да държат Бога непрекъснато пред погледа си, занемариха молитвата и подхранваха дух на самоувереност.
Удобството и себеугаждането оставят крепостта на душата незащитена и низките мисли намират достъп до нея. Именно предателите „отвътре стените“ са, които разрушиха крепостта на принципа и предадоха Израил на силата на Сатана.
Точно по този начин лукавият се стреми да постигне гибелта на душата. Преди християнинът да извърши греха, в сърцето му назрява дълъг подготвителен процес, неизвестен за света. Умът не слиза изведнъж от чистотата и светостта до греховността, покварата и престъплението. Изисква се време, за да деградира човекът, създаден по образ Божи, до бруталното и животинското. Чрез подхранване на нечисти мисли ние се променяме. Така човек може да повлияе на ума си дотолкова, че грехът, от който някога се е отвращавал, да му стане приятен.

ТЮТЮНЪТ ПРИТЪПЯВА УСЕТА. Под каквато и форма да се използва, тютюнът влияе на организма. Той е бавна отрова. Засяга мозъка и притъпява чувствителността му до такава степен, че умът не успява ясно да схване духовните неща, особено онези истини, които изобличават отдаването на този отвратителен навик.
Хора, които употребяват тютюн под кквато и да е форма, не са чисти пред Бога. Практикуването на такъв мръсен навик прави за тях невъзможно да Го прославят с тялото и духа си, които са Негови. И докато с бавни и сигурни отрови погубват здравето и унижават способностите на ума си, те нямат Неговото одобрение. Бог може да е милостив към тях, докато от незнание за неговата вредност се отдават на този гибелен навик. Но когато въпросът бъде поставен пред тях в истинската му светлина, тогава те се провиняват пред Бога, ако продължават да се поддават на тази отвратителна страст.

РОБИ НА АЛКОХОЛА И НАРКОТИЦИТЕ. Сатана се стреми отвсякъде да омае младежите, за да ги накара да тръгнат по пътя на гибелта. И успее ли веднъж да въведе нозете им в този път, бързо ги тласка надолу, смъквайки ги от една степен разпуснатост към друга, докато жертвите му изгубят чувствителността на своята съвест и страха Божи от очите си. Те все по-трудно ще се самоконтролират и обуздават. Ще привикнат към вино и алкохол, тютюн и наркотици, слизайки от една степен на унижение към друга. Те са роби на страстта. Съвета и разума, които някога са почитали, сега свикват да презират. Хвалят се и се перчат със свободата си, докато всъщност са роби на покварата. Под „свобода“ те разбират робството на егоизма, долния апетит и разпуснатостта.

ОРЪЖИЯТА НА САТАНА. Отдаването на плътските страсти воюва срещу душата. Апостол Павел се обръща към християните по най-впечатляващ начин: „Затова умолявам ви, братя, чрез Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята и приета от Бога“ (Римл. 12:1). Ако тялото е напоено със спиртно питие и осквернено от тютюн, то не е свято, нито е прието от Бога. Сатана добре знае това. И по тази причина отправя изкушенията си към хората чрез апетита, за да успее да ги впримчи в робство чрез тази им склонност и по този начин да действа за тяхна гибел.

РЕШАВАЩИЯТ ФАКТОР ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТРАСТТА И АПЕТИТА. Ако интелигентни мъже и жени имат притъпени чрез невъздържание от всякакъв вид морални сили, те може да са много издигнати в очите на хората, но това е само малко повече от нивото на езичниците. Сатана постоянно отвлича хората от спасителната светлина към обичаите и модите, без оглед на физическото, умственото и моралното им здраве. Великият ни Приятел знае, че ако апетитът и страстите доминират, здравето на тялото и силата на интелекта ще бъдат пожертвани на олтара на себеугаждането и човекът бързо ще стигне до гибел. Ако просветленият ум държи юздите и контролира животинския нагон, ако държи страстите си в подчинение на моралните сили, Сатана добре знае, че възможността да го победи чрез изкушенията си е много малка.

КАКВО БИ МОГЛО ДА БЪДЕ. Ако родителите от миналите поколения с твърдост бяха третирали тялото като слуга на ума и не бяха позволявали интелектът да бъде поробван от животинските страсти, днес би имало съвършено различни хора на земята.

ИЗБИРАНЕ КОЙ ДА УПРАВЛЯВА – УМЪТ ИЛИ ПЛЪТТА. Всеки учащ трябва да разбира връзката между обикновения живот и възвишеното мислене. От нас като отделни личности зависи дали животът ни ще бъде контролиран от ума или от плътта. Всеки младеж трябва лично за себе си да направи избора, който ще оформи живота му. Никакви усилия не трябва да бъдат щадени, за да може човек да разбере силите, с които има работа, и влиянията, които ще оформят характера и съдбата.

УЧЕТЕ ХОРАТА. Представяйте пред хората нуждата сърцето да се противопоставя изкушението за угаждане на апетита. Ето къде мнозина пропадат. Обяснявайте колко тясно са свързани умът и тялото и показвайте необходимостта от поддържане и на двете в най-добро състояние.