Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

УМ И ЗДРАВЕ – 42 – Ум, характер и личност Том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

42
УМ И ЗДРАВЕ

УМЪТ УПРАВЛЯВА ЦЕЛИЯ ЧОВЕК. Умът контролира целия човек. Всички наши действия – добри или зли – имат произхода си в ума. Умът е, който се покланя на Бога и ни свързва с небесните реалности… Всички физически органи са слуги на ума, а нервите са пратениците, които предават неговите заповеди до всяка част на тялото…
Хармоничното развитие на всички части – мозък, тъкани, кости и мускули – е необходимо за пълното и здравословно развитие и функциониране на целия организъм.

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СИЛА ОЖИВОТВОРЯВА ЦЕЛИЯ ОРГАНИЗЪМ. Електрическата енергия на мозъка, поддържана от умствената активност, оживотворява целия организъм и по този начин представлява неоценима помощ в съпротивата срещу болестите.

МАЛЦИНА РАЗБИРАТ СИЛАТА НА УМА НАД ТЯЛОТО. Малцина разбират силата, с която умът въздейства върху тялото. Голяма част от болестите, които засягат човечеството, имат произхода си в ума и могат да бъдат излекувани единствено чрез възстановяването му до неговото здравословно състояние. Има много повече болни умствено хора, отколкото можем да си представим. Дефектите на емоционалността правят от много от тях диспептици, защото душевните смущения оказват парализиращо влияние…

ЖЕРТВИ НА БОЛНО ВЪОБРАЖЕНИЕ. Умът се нуждае от контрол, защото оказва мощно влияние върху здравето. Въображението често подвежда, когато му се поддадем, и нанася тежки форми на заболявания…
Сезонът, от който тези болни най-много се боят, е зимата. Зима е наистина, и то не само навън, но и в душите на хората, принудени да живеят в същата къща и да спят в същата стая заедно с тях. Тези жертви на болното въображение затварят себе си вътре, здраво залостват и прозорците, защото въздухът влияел зле на техните дробове и на техните глави. Въображението е нещо активно. Те очакват да настинат и наистина настиват. Никакви основания не могат да ги накарат да повярват, че не разбират правилно нещата. Не си ли е доказано вече, спорят те.
Вярно е, че са доказали едната страна на въпроса – чрез упорито налагане на собственото си вярване и поведение те наистина настиват и от най-малкото нещо. Нежни като бебета, те не могат да понесат нищо. И въпреки това продължават да живеят по този начин и да затварят прозорците и вратите, да висят над печката и да се наслаждават на своето окаянство. Те със сигурност не са доказали, че поведението им ги прави по-здрави! То увеличава техните трудности. Защо такива хора не позволят на разума да повлияе на тяхната преценка и да установи контрол над въображението им? Защо сега не опитат и обратното и по разсъдлив начин да започнат да правят упражнения на открито извън дома?

УМЪТ МОЖЕ ДА ПРЕЧИ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО (СЪВЕТ КЪМ ЕДНА БОЯЗЛИВА ДУША). Ако в ума ти е останало впечатлението (и трайно е заседнало в него), че една баня ще ти навреди, това впечатление се предава на всички нерви на тялото. Нервите контролират кръвообращението. Затова чрез впечатленията на ума достъпът на кръв до кръвоносните ти съдове бива ограничен и добрите резултати от банята са изгубени. Всичко това става, защото на кръвта се пречи от ума и волята да потече свободно и да стигне до повърхността, за да стимулира, да възбужда и да подпомага кръвообращението.
Например ти имаш впечатлението, че едно къпане ще те простуди. Мозъкът изпраща това съобщение по нервите в тялото и кръвоносните съдове, държани в подчинение на волята, не могат да извършат своята работа и да причинят необходимата реакция след банята.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ БОЛНОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ (СЪВЕТ ДО ЕДНА МЛАДА ЖЕНА). Ти имаш болно въображение. Смяташ, че си болна, но това е повече въображение, отколкото реалност. Не си честна към себе си… Изглеждаш като личност без гръбнак. Ти се осланяш на другите, но е погрешно една жена да заема такава позиция в присъствието на другите. Ако само би могла да помислиш така, ти би могла да ходиш, да седиш изправена както мнозина други.
Състоянието на ума ти води до леност и до страх от физическа активност, докато именно упражненията биха се оказали едно от най-големите средства за твоето оздравяване. Ти никога няма да се възстановиш, ако не отстраниш това отпуснато, мечтателно състояние на ума и не се пробудиш, за да НАПРАВИШ НЕЩО: да работиш, докато трае денят. Върши, както и проявявай въображение и планирай. Отклони ума си от романтични проекти. Смесваш с религията си романтичната и любовната сантименталност, която не възвишава, но само унижава. И засегнатата си не само ти. Твоят пример вреди с влиянието си и на околните.

ЗДРАВЕТО ПОЖЕРТВАНО ПРЕД ЧУВСТВАТА. (СЪВЕТ КЪМ ЖЕНА СЪС СИЛНА ВОЛЯ). Мила ___, ти имаш болно въображение. Ти обезславяш Бога, като позволяваш на чувствата си да имат пълен контрол над твоя разум и преценка. Имаш силна воля, която кара ума ти да въздейства върху тялото ти, да дезорганизира кръвообращението и да създава натрупване на кръв в някои органи. Жертваш здравето пред чувствата.

УМСТВЕНА БОЛЕСТ – РЕЗУЛТАТ НА НЕОСВЕТЕН ЕЗИК (СЪВЕТИ КЪМ СЪПРУГАТА НА ОТГОВОРЕН АДМИНИСТРАТОР). Сестра ___ бе така обременена от скръб, че загуби разума си. Аз питам кой в деня на съда ще бъде държан отговорен за отклоняването от този ум на светлината, която би трябвало да свети днес? Кой ще бъде отговорен в Божия ден за причинения й дистрес и за психичното й изтощение, довело до болест? Тя страда месеци наред и съпругът й – заедно с нея. А сега бедната жена е вече мъртва, оставила две сирачета. И всичко това – поради делото, извършено от неосветени езици.

ПРЕТОВАРВАНЕТО НА УМА УВРЕЖДА ЗДРАВЕТО. Братята са вложили средства в патентни права и в други предприятия; и са подбудили интереса на други хора, които не биха понесли трудностите и грижите на такъв бизнес. Техните смутени и объркани умове сериозно въздействат на вече болните им тела. И ето, те се поддават на униние, което нараства до отчаяние. Губят цялото доверие в себе си и смятат, че Бог ги е изоставил; не смеят да вярват, че Той ще бъде милостив към тях.

УМСТВЕНАТА АКТИВНОСТ СЪЗДАВА ЗДРАВЕ. Бог иска Неговите упълномощени служители да бъдат добри проповедници, а за да стане това, трябва да бъдат прилежни ученици… Навиците на прилежност, на твърда подкрепа отгоре – това ще ги квалифицира за техния пост като проповедници на Христовото евангелие. Умствената активност ще им даде здраве и това е по-добро от един муден, безреден, необучен ум. Мнозина стават безполезни като проповедници с напредването на възрастта… Ако бяха разработвали и развивали своя ум, щяха да бъдат плодоносни и в късна възраст.

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СИЛА НА МОЗЪКА СЕ СЪПРОТИВЛЯВА НА БОЛЕСТТА. Мозъкът на човек, който мисли, работи твърде усилено. Често умствените сили се използват доста разточително. А има и друга категория хора, чиято най-висша цел в живота е физическият труд. Хората от втората категория не упражняват ума си. Техните мускули действат активно, но мозъкът им е ограбван от интелектуална сила – точно както мозъкът на хората на умствения труд работи усилено, докато тялото е ограбвано от сила и енергия поради занемареното упражняване на мускулите…
Тяхното влияние за добро е малко в сравнение с онова, което биха могли да постигнат, ако използваха мозъка си, колкото мускулите си. Тази група хора много по-лесно бива атакувана от болести: организмът се витализира чрез електрическата сила на мозъка, за да се съпротивлява на болестта.

НЕДОВОЛСТВОТО И РОПТАНИЕТО ПРОВОКИРАТ ЗАБОЛЯВАНЕ. Нещо, което докарва болест и на тялото, и на ума при почти всички, е чувството на недоволство и роптанията. Такива хора нямат Бога, нямат надеждата, която стига чак „отвътре завесата“ и която е котва за душата – сигурна и здрава. Всички, които изповядват тази надежда, ще очистват себе си, както е Бог чист. Такива хора са защитени от неспокойни копнежи, оплаквания и недоволства. Те не се взират постоянно в злото, нито се занимават с „взети назаем“ трудности. Виждаме мнозина обаче, които преживяват предварително време на трудности. Цялото им бъдеще е маркирано с безпокойство. Сякаш за тях няма утеха, но постоянен страх и очакване на някакво ужасно зло.

БЕЗПОКОЙСТВОТО КАТО ДУШЕВНА НАГЛАСА Е ГИБЕЛНО ЗА ЗДРАВЕТО (СЪВЕТ КЪМ ЕДНА ПРИТЕСНЕНА ЖЕНА). Господ те обича и се грижи за тебе и макар съпругът ти да не е винаги до теб, все пак ти имаш отлична среда точно там, където е домът ти. Не поддържай ума си в неспокойно състояние, защото това е гибелно за твоето здраве. Трябва да разбереш, че никой не е в състояние да успокои ума ти, освен лично ти.
Веднага си готова да гледаш на обезкуражителната страна на нещата. Това е слабост в характера ти. Ощетява живота ти и придава тъжен оттенък на живота и на твоя съпруг. Размишляваш твърде много. Каквото можеш да направиш, за да отклониш ума си от собственото „аз“, в каквото и да било направление или занимание, направи го. Трябва да оцениш великия Дар за нашия свят – Исус Христос – и можеш да очакваш много мир, утеха и любов. Упражнявай се в това, за да бъде умът ти в съвършен мир. Всеки вярващ трябва да бъде облечен в праведността на Христос и тази праведност говори по-добри неща от кръвта на Авел.

НЕСПОСОБНОСТ ДА СЕ РАЗСЪЖДАВА РАЗУМНО. Един учащ може да посвети всичките си сили за придобиване на знания. Но ако няма знание за Бога, ако не е послушен на законите, които управляват собственото му тяло, ще погуби себе си. Лошите навици погубват силата на собственото достойнство; унищожават самоконтрола. Човекът Не може да разсъждава правилно дори върху въпроси, които го засягат най-дълбоко. Той е неспокоен и безразсъден в начина, по който третира ума и тялото си. Чрез небрежността си да култивира у себе си правилни принципи той се погубва както за този живот, така и за бъдещия.

ЕГОЦЕНТРИЧНОСТТА – ПРЕЧКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО. Една от най-сигурните пречки за възстановяването на болните е да съсредоточават вниманието си върху самите себе си. Много болни смятат, че всеки трябва да им предлага внимание и помощ, докато онова, от което действително се нуждаят, е да отклонят своето внимание от себе си и да се грижат за другите.

ОТКЛОНЯВАНЕ НА УМА ОТ СОБСТВЕНОТО „АЗ“. Физическата активност подпомага храносмилането. Да се излезе на открито след ядене, като се държи главата изправена, раменете – опънати назад, и да се направят леки упражнения, това ще бъде от голяма полза. Умът ще бъде отклонен от собственото „аз“ към красотата на природата. Колкото по-малко се привлича вниманието към стомаха след ядене, толкова по-добре. Ако сте в постоянен страх, че храната ще ви навреди, най-сигурно е, че тя наистина ще ви навреди. Забравете собственото „аз“ и мислете за нещо насърчително и радостно…

ВЪРШЕНЕТО НА ДОБРО ОСВОБОЖДАВА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ СИЛИ. Удоволствието от вършенето на добро съживява ума и вибрира по цялото тяло. Докато лицата на благотворителните хора сияят от радост и изражението им говори за моралната им извисеност, себелюбивите и стиснатите са потиснати, депресивни и мрачни личности. Моралните им дефекти се виждат по лицата им.

ЧУВСТВОТО ЗА СИГУРНОСТ ПОДОБРЯВА ЗДРАВЕТО. Когато хората, отдавали се някога на погрешни навици и на греховни практики, се покорят на силата на Божията истина и започнат да я прилагат от сърце, тя ще съживи моралните им сили, които са били сякаш парализирани. Получателят придобива по-силно и по-ясно разбиране за нещата от времето, преди да закрепи душата си върху Вечната канара. Даже и физическото му здраве се подобрява от съзнанието за неговата сигурност в Христос. Специалното Божие благословение, почиващо над получателя, е само по себе си здраве и сила.

УСПОКОЯВАЩИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ПОДХОДЯЩИ РАБОТНИ УСЛОВИЯ(СЪВЕТ КЪМ ЕДИН ПРЕТОВАРЕН АДМИНИСТРАТОР). Не е моя работа да ти излагам определен модел на работа. Но ти трябва да работиш, ако е възможно, на място, където умът ти ще бъде в равновесие, където ще можеш да бъдеш спокоен и в мир, където няма да бъдеш питан постоянно за много неща. Не е добре за тебе да носиш толкова много отговорности. Умът ти не бива да бъде претоварван. Това ще ти нанесе голяма вреда. Когато върху тебе бъдат поставени твърде много затруднения, кръвта нахлува в главата ти и дава път на интензивността на чувствата. Това поставя в опасност здравето ти.
Ако е възможно, намери си място, където ще имаш малко причини да се безпокоиш за работата на другите… Ако носиш върху себе си отговорности, в които са включени големи интереси, притеснението, което идва в резултат от планирането на много неща, няма да лежи върху тебе и това ще бъде само за твоя полза и за най-голямо добро по отношение на интересите на Божието дело.
Онези, които поставят върху себе си отговорността за най-разнообразни задължения, изискващи крайно внимателно управление, допускат грешка. Умът има нужда от спокойствие. Трябва да извършваш работа, която няма да въвежда стрес в нервната ти система. Необходимо е да поддържаш в съзнанието си страха Божи според библейския стандарт и да напредваш постоянно, да не би да се окажеш по какъвто да било начин негоден за делото, което Бог ти е поверил.

СПОКОЙНИЯТ УМ Е ПЪТ КЪМ ЗДРАВЕ. Съзнанието за вършене на правото е най-доброто лекарство за болните тяло и ум. Специалното Божие благословение, почиващо на получателя, е здраве и сила. Личност, чийто ум е спокоен и удовлетворен в Бога, върви в пътя на здравето. Да имаш съзнанието, че окото на Господа е над теб и че ушите Му чуват твоите молитви, е наистина удовлетворяващо. Да знаем, че имаме един неотлъчен и винаги верен Приятел, на Когото можем да поверим всичките тайни на душата си, е привилегия, която думи не могат да изразят.
ЛЮБОВТА, НАДЕЖДАТА И РАДОСТТА СА ЖИЗНЕНО ВАЖНИ ЗА ЗДРАВЕТО. За да има човек съвършено здраве, сърцето му трябва да е изпълнено с надежда, любов и радост.

ХРИСТОС Е ОТГОВОРЪТ. Мнозина страдат далеч повече от болести на душата, отколкото от болести на тялото, и не ще намерят облекчение, докато не дойдат при Христос – Извора на живота. Тогава оплакванията от безпокойство, самота и неудовлетворение скоро ще престанат. Удовлетворяващата радост ще предаде жизнена сила на ума и здраве и витална енергия на тялото.