Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

УПРАЖНЕНИЯ – 14 – Ум, характер и личност – Елена Вайт – (Елън Уайт)

14
УПРАЖНЕНИЯ
ЗАКОНЪТ НА ПОРОДЕНОТО ОТ ПОСЛУШАНИЕ ДЕЙСТВИЕ. Всички небесни същества са в постоянно действие. В практическата Си работа Господ Исус е дал пример за всеки човек. Установил е в небето закона за породеното от послушание действие.*(ЗАБЕЛЕЖКА ПОД ЧЕРТА: * ЗАБЕЛЕЖКА: Законът за породеното от послушание действие заслужава най-внимателно изучаване. Действието не само укрепва физическото здраве, но ни въвежда в хармония както с другите, така и с Вселената.) Мълчаливо, но безспирно поданиците на Божието творение извършват определената им работа. Океанът е в постоянно движение. Никнещата трева, „която днес я има, а утре я хвърлят в пещ“, извършва своята мисия, обличайки полята с красота. Листата трептят от вятъра, макар никаква ръка да не ги докосва. Слънцето, луната и звездите извършват определената си полезна и славна мисия. И човекът, чийто ум и тяло са сътворени по Божие подобие, трябва да изпълни определената си от Бога цел. Не бива да стои бездеен. Безделието е грях.

ОРГАНИТЕ НА ТЯЛОТО ТРЯБВА ДА ВЪРШАТ СВОЯТА РАБОТА. Изучавайте Божия план по отношение на Адам, който бе сътворен чист, свят и здрав. Той трябваше да върши нещо. Трябваше да употребява органите, които Бог му бе дал. Не биваше да живее в безделие. Мозъкът му трябваше да работи, но не по механичен начин – само като машина. През цялото време органите на тялото вършеха своята работа. Сърцето туптеше ритмично и движеше неспирно червения поток по всички части на тялото. Дейност, дейност – вижда се как действията обхващат целия жив механизъм. Всеки орган трябва да върши определената му работа. Ако физическото бездействие продължи, мозъкът ще става все по-слабо активен.

УПРАЖНЕНИЯ НА ЧИСТ ВЪЗДУХ. Целият организъм се нуждае от укрепващото влияние на физическата активност на открито. Няколко часа физически труд всеки ден ще подновят жизнената енергия и ще дадат почивка и релаксация на ума.
Въздух, въздух – скъпоценният дар на Небето, който всички могат да притежават, ще ви благослови със своето укрепващо влияние, ако не възпрете достъпа му до вас. Посрещнете го радушно, заобичайте го и той ще се окаже скъпоценен успокоител на нервите. Въздухът трябва да е в постоянно обръщение, за да се поддържа чист и свеж. Влиянието му ще накара кръвта да циркулира по най-добрия начин из целия организъм. Ще освежи тялото и ще му придаде сила и здраве, като в същото време влиянието му ще се почувства силно върху ума, придавайки му спокойствие и ведрост. Ще възбуди апетита, ще подпомогне храносмилането, и ще ви даде здрав и сладък сън.

ЛИПСАТА НА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ Е БЛАГОПРИЯТНА ПОЧВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА БОЛЕСТИ. Обездвижването е благоприятна почва за болестите. Физическата активност засилва и уравновесява циркулацията на кръвта, докато безделието затруднява свободното кръвообращение и обмяната на веществата, така значими за живота и здравето. При бездействие и кожата става неактивна. Нечистотиите не се изхвърлят, както би трябвало. Когато кръвообращението е подпомогнато чрез укрепващи упражнения, кожата се поддържа в здравословно състояние и белите дробове се „хранят“ изобилно с чист и свеж въздух. Бездействието натоварва отделителните органи двойно и резултатът е заболяване.

БЛАГОРАЗУМНО ДОЗИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ. Добре подбраните физически упражнения, изискващи сила, но не злоупотребяващи с нея, са ефективно лечебно средство.

ПРЕДПАЗВАНЕ НА УМА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ. Физическият труд не пречи на кръвообращението на мозъка. Точно обратно – предимствата, получени от физическия труд, уравновесяват личността и ще предпазват ума от претоварване. Трудът въвлича активно действие мускулите и така облекчава уморения мозък. Има много отпуснати, бездейни момичета, които считат, че не е достойно за една дама да се занимава в активен физически труд. Но характерите им са твърде прозрачни, за да може един разумен човек да бъде измамен по отношение на тяхната истинска безполезност…
Не се изисква да си крехко, безпомощно, наконтено, превзето същество, за да бъдеш дама. Изисква се здраво тяло и здрав ум. Физическото здраве и практическото познаване на всички необходими задължения в домакинството никога не ще бъдат пречка за един добре развит интелект. И двете неща са съществено необходими, за да бъде една жена дама.

БЕЗ ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ УМЪТ НЕ МОЖЕ ДА РАБОТИ НОРМАЛНО. При здравия млад човек усилените интензивни упражнения укрепват мозъка, костите и мускулите. Те са жизнено важна подготовка и за трудната работа на лекаря.
Без физическа активност умът не може да работи нормално. Не може да пусне в действие онези ярки и силни качества, които ще придадат размах на неговите сили. Такъв млад човек никога, никога няма да стане онова, което Бог е желаел той да бъде. Дал си е толкова много почивка, че е заприличал на застояло блато. Атмосферата около него е пълна с морално зловоние.

КОГАТО ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ СЕ ЗАНЕМАРЯВА, КАПАЦИТЕТЪТ НА УМА СЕ ОГРАНИЧАВА. Постоянно заетите с умствен труд хора, независимо дали с учене или с проповядване, се нуждаят от почивка и промяна. Сериозният учащ постоянно претоварва мозъка си, като твърде често занемарява физическата активност и в резултат телесните сили отслабват и капацитетът на ума намалява. Така учащият не успява да извърши всичко, което би могъл, ако действаше с мъдрост.

УРАВНОВЕСЯВАЙТЕ УМСТВЕНОТО И ФИЗИЧЕСКОТО НАТОВАРВАНЕ. Уравновесявайте натоварването на умствените и физически сили и тогава мозъкът ще бъде свеж. При болест дозираните физически упражнения често помагат на организма да възстанови нормалното си състояние. Когато учащият приключи с определено ниво на образованието си, трябва да притежава по-добро здраве и по-добро разбиране на законите на живота, отколкото при постъпването си в учебното заведение. Здравето трябва да бъде толкова свято пазено, колкото и характерът.

УПРАЖНЕНИЯТА СА ЛЕКАРСТВО. Когато времето и вниманието на болния не са заети с нищо, мислите му се съсредоточават върху самия него и той става мрачен и раздразнителен. Много пъти болните се занимават със собствените си лоши мисли, докато започнат да се чувстват много по-зле, отколкото всъщност са, и стават напълно неспособни да вършат каквото и да било.
Във всички подобни случаи добре подбраните физически упражнения ще се окажат ефективно лекарство. В някои случаи това е единственият начин за възстановяване на здравето. Волята укрепва успоредно с труда на ръцете. Ето защо онова, от което тези болни се нуждаят, е да бъде пробудена волята им. Когато волята спи, въображението става ненормално и му е невъзможно да се съпротивлява на болестта.

СИСТЕМНОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ Е МНОГО ОПАСНО. Системното бездействие е във всички случаи много опасно. Идеята, че претоварилите умствените и физическите си сили или разрушилите тялото и ума си трябва да преустановят всякаква активност, за да възстановят здравето си, е голяма заблуда. Има случаи, когато пълната почивка за известно време може да е добра при някоя сериозна болест, но в случая с установени болни това рядко е необходимо.

ЛИПСАТА НА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРОКЛЯТИЕ ЗА ПОВЕЧЕТО БОЛНИ. Липсата на физическа активност е най-голямото проклятие, което може да сполети повечето болни. Това е особено вярно за онези, чиито трудности са били причинени или утежнени от практикуването на нечисти навици.
Леките занимания с полезен труд, без да се претоварват умът и тялото, ще окажат благотворно влияние и върху двете. Ще укрепят мускулите, ще подобрят кръвообращението и ще дадат на болния чувство на удовлетворение от съзнанието, че не е безполезен в този зает свят. Може да бъде в състояние отначало да върши само малко; но скоро ще открие, че силата му нараства и количеството на извършената работа нараства пропорционално.
Лекарите често съветват пациентите си да предприемат презокеански пътувания, да ходят на минерални бани или да посещават различни места за промяна на климата, за да възстановят здравето си; докато в девет случая от десет, ако те биха се хранили умерено и с бодър дух биха правили здравословни физически упражнения, ще се подобрят и ще си спестят много време и пари.

УПРАЖНЕНИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВЯТ СИСТЕМНО (СЪВЕТ КЪМ ЕДНА МАЙКА ИНВАЛИД). Господ ти е дал да извършиш дело, което Той няма да извърши вместо теб. Необходимо е да се ръководиш от принципа в хармония с природните закони, независимо от чувствата си. Трябва да започнеш да действаш според светлината, която Господ ти е дал. Може да не си в състояние да извършиш това веднага, но можеш да направиш много, като се движиш постепенно и все повече чрез вяра, знаейки, че Бог ще бъде твой Помощник и ще ти даде сили.
Можеш да се упражняваш в ходене и в извършване на домашни задължения, изискващи лек труд, за да не бъдеш зависима от другите. Съзнанието, че можеш да вършиш нещо, ще увеличи силите ти. Ако ръцете ти бяха по-заети и мозъкът ти се занимаваше по-малко с другите, физическата и умствената ти сила щеше да нараства. Мозъкът ти не е бездеен, но на това не съответства работа от страна на другите органи на тялото. За да бъде предимство за теб, физическата активност трябва да бъде системна и да се разпределя върху немощните органи, за да могат да укрепнат чрез употреба. Масажът е голямо предимство за известна категория пациенти, които са твърде слаби, за да се движат. Но за всички болни, които разчитат само на него, ставайки едва ли независими от него, а занемаряват самостоятелното упражняване на мускулите си, той е голяма грешка.

ПОКВАРАТА, КОЯТО ЗАЛИВА СВЕТА ДНЕС, Е РЕЗУЛТАТ ОТ ЗЛОУПОТРЕБАТА С ТЕЛА И УМОВЕ. Потопът от поквара, който днес залива света, е резултат от злоупотребата и неправилната употреба на човешкия организъм. Мъже, жени и деца трябва да бъдат възпитани да работят с ръцете си. Тогава мозъкът не би се претоварва във вреда на целия организъм.

НАТОВАРВАНЕТО НА УМА И НА ТЯЛОТО ИМА СИЛАТА ДА ПРЕДОТВРАТЯВА НЕЧИСТИТЕ МИСЛИ. Пропорционалното натоварване на ума и на тялото ще предотвратява склонността към нечисти мисли и действия. Учителите трябва да разбират това. Необходимо е учащите да знаят, че чистите мисли и дела зависят от начина, по който те учат. Съзнателните действия зависят от съзнателното мислене. Упражненията във вид на земеделска работа, както и трудът в различните сфери на живота, е удивителна и чудесна защита срещу прекомерното натоварване на мозъка. Никой мъж, жена или дете, неуспяващи да употребят съразмерно всичките сили, дадени им от Бога, не могат да запазят здравето си в добро състояние. Такъв човек не може съзнателно да спазва Божиите заповеди. Не може да обича Бога над всичко, нито ближния си както себе си.

ВСЕКИ ДЕН ПО МАЛКО ФИЗИЧЕСКИ ТРУД. Светлината, която ми е дадена, е, че ако нашите проповедници не се заемат с повече физически труд, няма да пожънат благословенията на доброто здраве… За физическото здраве и за умствената чистота е абсолютно необходимо да се извършва всеки ден някаква физическа работа. По този начин кръвта бива отвличана от мозъка към другите части на тялото.

ВСЕКИ УЧАЩ ТРЯБВА ДА ПОСВЕЩАВА ДОСТАТЪЧНА ЧАСТ ОТ ДЕНЯ СИ НА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ. Всеки учащ трябва да посвещава част от деня си на активен труд. По този начин ще се формират трудови навици и ще се насърчи разчитането на себе си. Младежите ще бъдат защитени от много зли и унижаващи практики, чест резултат от безделието. Всичко това ще подпомогне главната цел на възпитанието и образованието, защото с насърчаването на активността, прилежността и чистотата човек идва в хармония с Твореца.
Физическото, както и религиозното обучение и възпитание, практикувани в еврейските училища, могат да бъде проучени и от голяма полза за нас. Стойността на такова обучение не се оценява достатъчно. Съществува изключително интимна връзка между ума и тялото. И за да постигнем по-високи морални и умствени стандарти, трябва да вземем под внимание законите, които управляват физическото ни естество. За да се постигне силен и добре уравновесен характер, трябва да се упражняват и развиват както умствените, така и физическите сили. Коя наука може да бъде по-важна за младия човек от онази, която се занимава с удивителния човешки организъм, поверен ни от Бога, и със законите, с чиято помощ здравето може да бъде запазено.

ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ ДАВА ЖИВОТ. Когато тялото не Е активно, кръвта циркулира бавно и мускулите намаляват по големина и сила. Физическата активност и изобилието от чист въздух и слънчева светлина – благословения, с които Небето ни е дарило изобилно – биха дали живот и сила на много хора.
Работата е благословение, а не проклятие. Прилежният труд държи мнозина – и млади, и стари – настрана от примките на този, който веднага „намира по някоя пакост за вършене от празните ръце“. Нека никой не се срамува от работата, защото честният труд е облагородяваща сила. Докато ръцете са ангажирани и с най-обикновените задачи, умът може да бъде изпълнен с възвишени и святи мисли.