Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Упражняване на волята – 39 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Упражняване на волята – 39 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Истинската религия трябва да направи нещо с волята. Волята е управляващата сила в човешкото естество, която владее всички други способности. Тя не е вкусът или наклонността, но силата, с помощта на която човешките чада решават да бъдат ли послушни на Бога или не.

Нестабилност и съмнение
Ти си интелигентен млад човек. Желаеш да направиш живота си такъв, че накрая да бъдеш годен за небето. Често си обезкуражен, като откриваш колко е слаба моралната ти сила, колко лесно ставаш роб на съмнението и колко често си под контрола на обичаите и навиците на стария си греховен живот. Откриваш, че емоционалното ти естество ти изневерява, изневерява на най-добрите ти решения, на най-тържествените ти обещания. Нищо не изглежда реално. Нестабилността ти те кара да се съмняваш в искреността на хората, които ти желаят доброто. Колкото повече се бориш със съмнението, толкова по-нереално ти изглежда всичко, докато накрая ти се струва, че около тебе няма здрава почва, на която да стъпиш. Обещанията ти са като въжета от пясък и в същата нереална светлина виждаш думите и делата на онези, на които трябва да имаш доверие.

Сила чрез подчиняване на волята
Ти ще бъдеш в постоянна опасност, докато не разбереш истинската сила на волята. Може да вярваш и да обещаваш всичко, но обещанията или вярата ти нямат стойност, докато не свържеш волята с вярата и постъпките. Ако водиш борбата на вярата с всичката сила на волята си, ще победиш. Не трябва да се доверяваш на чувствата, впечатленията, емоциите си, защото на тях не може да се разчита, особено при твоите изопачени възгледи; а и съзнанието за нарушените ти обещания и неизпълнени клетви отслабва доверието ти и това на другите в тебе.
Но не се отчайвай. Трябва да решиш да вярваш, въпреки че нищо не ти изглежда истинско и реално. Казвам ти, че сам си стигнал до това незавидно състояние. Трябва да спечелиш отново доверието си в Бога и в братята си. От теб зависи да подчиниш волята си на волята на Исус Христос; и когато направиш това, Бог незабавно ще те завладее и ще действа в теб да желаеш и да вършиш Неговата добра воля. Тогава цялото ти естество ще бъде под контрола на Духа на Христос; и дори мислите ти ще бъдат подчинени на Него.
Не можеш по желание да контролираш импулсите и чувствата си, но можеш да контролираш своята воля и да извършиш цялостна промяна в живота си. Като подчиниш волята си на Христос, животът ти ще бъде скрит с Христос в Бога и свързан със силата, която е над всички началства и власти. Ще имаш сила от Бога, която ще те държи здраво за Неговата сила; и нова светлина, светлината на живата вяра, ще бъде достъпна за тебе. Но трябва да сътрудничиш на Божията воля, а не на волята на твоите приятели, чрез които Сатана постоянно действа, за да те впримчи и погуби.
Не искаш ли без отлагане да влезеш в добри отношения с Бога? Няма ли да кажеш: “Ще предам волята си на Исус и ще направя това още сега”, и от този момент да бъдеш напълно на Божия страна? Не обръщай внимание на обичаите, както и на силния шум, който вдигат апетитът и страстите. Не давай на Сатана възможност да казва: “Ти си един окаян лицемер.” Затвори вратата, за да не може Сатана да те обвинява и обезсърчава така. Кажи: “Аз ще вярвам, аз вярвам, че Бог е мой помощник”, и ще откриеш, че ще триумфираш в Бога. Когато определиш волята си на страната на Господа всяко твое чувство ще бъде подчинено на Неговата воля. Тогава ще откриеш, че си стъпил на солидна скала. Понякога ще е необходимо да напрягаш всяка частица на волята, си, но Бог е, Който действа за теб и ти ще излезеш от този процес на оформяне съд за почест.

Божията воля и човешката воля обединени
Говори за вяра. Застани на Божия страна. Не стъпвай на неприятелска почва и Господ ще бъде твой Помощник. Той ще направи за тебе това, което ти не можеш да направиш за себе си. В резултат ще станеш като “ливански кедър”. Животът ти ще бъде благороден и ще вършиш делата си в името на Бога. В тебе ще има сила, сериозност и простота, които ще те направят възобновен инструмент в ръцете на Бога.
Трябва да пиеш ежедневно от извора на истината, за да можеш да разбереш тайната на радостта и доволството в Господа. Но помни, че волята ти е изворът на всички твои действия. Волята, която е толкова важен фактор при формирането на човешкия характер, при грехопадението беше предадена под контрола на Сатана. И от тогава той постоянно действа, така че, човекът да желае да върши неговата воля, но само за да го доведе до пълна гибел и нещастие.
Но безкрайната жертва на Бога, изразена с даването на Исус, Неговия любим Син, като жертва на греха, Му дава възможност да каже, без да наруши нито един принцип от Своето управление: “Предай се на Мене; дай Ми волята си; вземи я от контрола на Сатана и Аз ще я завладея; след това мога да работя в теб да желаеш и да вършиш Моята добра воля.” Когато Бог ти даде Христовия ум, волята ти става като Неговата воля и характерът ти се преобразява като Христовия характер. Дали намерението ти е да вършиш Божията воля? Желаеш ли да бъдеш послушен на Писанията? “Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме последва.”
Не е възможно да следваш Христос, освен ако откажеш да удовлетворяваш наклонностите си и решиш да бъдеш послушен на Бога. Нито чувствата, нито емоциите те правят Божие чадо, но вършенето на Божията воля. Пред тебе се простира цял живот на ползотворност, ако твоята воля съвпадне с Божията. Тогава с даденото ти от Бога мъжество ще бъдеш пример на добри дела. Тогава ще помагаш да се поддържат, а не да помагаш се премахват правилата на дисциплината. Ще помагаш да се поддържа реда, вместо да го презираш и чрез собствените си действия да насърчаваш нередовен живот.
Казвам ти със страх от Бога, зная какво можеш да бъдеш, ако свържеш волята си с Божията.
“Вие сте съработници на Бога.” Ти можеш да вършиш работата си за този временен живот и за вечността така, че тя да устои на изпита в съда. Искаш ли да опиташ? Искаш ли да промениш радикално отношението си? Ти си обект на Христовата любов и на Неговото ходатайство. Ще се предадеш ли сега на Бога и ще помогнеш ли на онези, които са стражи на интересите на Неговото дело, вместо да им причиняваш скръб и обезсърчение? (“Свидетелства”, т. V, стр. 513-516).

Необходими са специални усилия
Бог е определил средства, които, ако използваме прилежно и с молитва, нито един кораб няма да претърпи корабокрушение, а ще издържи на бурите и ураганите накрая ще хвърли котва в блаженото пристанище. Но ако ние презираме и не зачитаме тези средства и привилегии, Бог няма да извърши чудо, за да спаси който и да било от нас, и ще загинем както Юда и Сатана.
Не мислете, че Бог ще извърши чудо, за да спаси слабите души, които подхранват злото и практикуват грях. Не мислете, че някакъв свръхестествен елемент ще бъде въведен в живота им, който да ги откъсне от тяхното собствено “аз” и да ги издигне в по-висша сфера, където ще бъде сравнително лесно без каквито и да било специални усилия или някаква специална борба, без разпъване на личното “аз” да се води християнски живот. Защото всички, които хранят някаква надежда това да стане с тях, а в същото време си губят времето на сатанинска почва, ще загинат заедно със злосторниците. Ще бъдат погубени внезапно, без да бъдат излекувани (“Свидетелства за проповедници”, стр. 453).