Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Ухажване и брак – 145 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Ухажване и брак – 145 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Семейните връзки са най-тесните, най-нежните и най-светите от всички други на земята. Предназначени са да бъдат за благословение на човечеството и те са наистина за благословение, когато в брачните връзки се встъпва разумно със страх от Господа и с чувства за отговорностите, които Той възлага (“По стъпките на великия Лекар”, стр. 256,257).

ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ
Любовта е скъпоценен дар, който получаваме от Исус. Чистата и свята любов не е чувство, но принцип. Движените от истинска любов не са нито неразумни, нито слепи. Учени (Поучавани) от Светия Дух, те обичат Бога над всичко и ближния както себе си.
Нека онези, които възнамеряват да встъпят в брак да претеглят всяко чувство и да наблюдават всяко развитие на характера в ония, с който смятат да свържат съдбата на живота си. Нека всяка стъпка към брачната връзка се характеризира със скромност, простота, искреност и сериозно намерение да се угоди и почете Бога. Бракът засяга бъдещият живот както в този свят, така и в идещия. Искреният християнин няма да прави планове, които Бог не може да одобри.

Търсене на съвет
Ако сте благословени с богобоязливи (боящи се от Бога) родители, потърсете съвет от тях. Открийте им съветите и плановете си, вземете поука от опита на техния живот и ще си спестите много сърдечни болки. Над всичко – направете Христос ваш съветник. Изучавайте Словото Му с молитва.
При такова ръководство, нека младата жена да приема за другар в живота само мъж, който притежава чисти, мъжествени черти на характера, който е прилежен, предприемчив (който е човек със стремежи) и честен, който обича и се бои от Бога. Нека младият мъж търси да застана край него такава жена, която е годна да носи дела си от товарите на живота, жена, чието влияние ще го облагородява и усъвършенства и която ще го прави щастлив с любовта си.
“Благоразумната жена е от Господа.” “Сърцето на мъжа й уповава безопасно на нея… Тя ще му стори добро, а не зло през всичките дни на живота си.” “Отваря устата си с мъдрост и на езика й е законът на любезността. Грижи се добре за дома си и не яде хляб на леност. Чадата й стават и я наричат блажена; също и мъжът й, който я хвали, казвайки: Има много дъщери, които са добродетелни, но ти надминаваш всичките.” Който спечели (придобие) такава жена, “намира добро нещо и придобива благоволението на Господа” (“По стъпките на великия Лекар”, стр.358,359).

Избиране на приятели
Големи грижи трябва да бъдат полагани от християнските младежи при формирането на приятелства и избора на другари. Внимавайте онова, което сега мислите, че е чисто злато да не се окаже някакъв долен метал. Светските приятелства допринасят за поставянето на пречки на пътя на вашата служба за Бога и много души биват погубени от нещастни връзки, независимо дали в областта на деловите или брачните отношения, с онези, които никога не могат да въздигат или облагородяват. Никога Божият народ не трябва да дръзва да стъпва на забранена почва. Бракът между вярващи и невярващи е забранен от Бога. Твърде често необърнатото сърце следва собствените си желания и се образуват бракове, които не са одобрени от Бога (които Бог не одобрява) (“Основи на християнското възпитание”, стр. 500).