Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Физическа енергия – 58 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

За почти всяка друга квалификация, която допринася за успеха му, учителят е до голяма степен зависим от физическата си сила. Колкото по-добро е здравето му, толкова по-добра ще бъде и работата му.
Отговорностите му са тъй изморителни, че от него се изисква специално усилие да запазва силата и бодростта си. Често сърцето и мозъкът се уморяват така, че го завладява една почти непреодолима склонност към студенина, безразличие или раздразнителност. Негов дълг е не само да се противопоставя на такива душевни настроения, но и да избягва тяхната причина. Трябва да пази сърцето си чисто, благоразположено, вярно и състрадаващо. За да бъде винаги твърд, спокоен и весел, той трябва да запази силата на мозъка и нервите си.
Тъй като в неговата работа качеството е много по-важно от количеството, той трябва са се пази от претоварване – да не се опитва да предприема твърде много неща в своя кръг от задължения; да не приема други отговорности, които биха го направили негоден за неговата работа; да не участва в забавления и социални срещи, които по-скоро изчерпват, отколкото ободряват силите.

Труд на открито

Упражненията на чист въздух, особено изразяващи се в някакъв полезен труд, е едно от най-добрите средства за възстановяване на тялото и ума; а примерът на учителя ще събуди у учениците интерес и уважение към ръчния труд.
Учителят трябва да съблюдава съвестно здравните принципи във всяко направление. Да върши това не само за своя полза, но и заради влиянието, което ще упражни над учениците си. Трябва да бъде умерен във всичко; в храна, в облекло, в работа, в развлечения той трябва да бъде пример.

Умствени постижения

Физическото здраве и правдивостта на характера трябва да бъдат съчетани с интелектуални постижения. Колкото повече истински познания има учителят, толкова по-добра ще бъде работата му. Училищната стая не е място за повърхностна работа. Учител, който се задоволява с незадълбочени познания, не ще постигне много в работата си.

Висок образец

Но полезността на учителя не зависи толкова от действителното количество на неговите постижения, колкото от образеца, към който той се стреми. Истинският учител не се задоволява с бавна мисъл, ленив ум или слаба памет. Той постоянно се стреми към по-високи завоевания и по-добри методи. Животът му представлява постоянен растеж. Работата на такъв учител е пропита от свежест и животворна сила, която пробужда и въодушевява учениците му.
Учителят трябва да е подходящ за своята работа. Трябва да притежава онази мъдрост и онзи такт, необходими в работата с души. Колкото и обширни да са неговите научни познания, колкото и превъзходни качества да има в други направления, ако не успее да спечели уважението и доверието на учениците си, усилията му ще бъдат напразни.

Умението да ръководи

Нужни са учители, които бързо могат да различават и използват всеки случай за вършене на добро; които съчетават вдъхновението с истинското достойнство; които са в състояние да ръководят и “способни да поучават”; които подтикват към мислене, будят енергия и вдъхват смелост и живот.
Възможностите на един учител може да са ограничени, да не притежава желаното основно научно образование, но ако той познава добре човешкото естество, ако има истинска любов към работата си, цени нейното значение и се стреми да се усъвършенства; ако е готов да работи сериозно и постоянно, ще разбере нуждите на учениците си и с благия си дух ще ги подбуди да го следват, когато се старае да ги води напред и нагоре.

Трудности

Децата и младежите, поверени на грижите на учителя, са твърде различни едно от друго по наклонности, навици и подготовка. Някои нямат определени цели или установени принципи. Нуждаят се да съзнаят своите отговорности и възможности. Малко деца са добре обучени в дома, повечето са разглезени и имат повърхностно възпитание. Понеже са били оставени да следват наклонността си и да избягват отговорности и грижи, те са лишени от твърдост, постоянство и себеотрицание. Такива деца смятат често пъти дисциплината като ненужно ограничение. Други са били мъмрени и обезсърчавани. Произволните ограничения, които им се налагат и грубото държание към тях ги правят упорити и дръзки.

Съчувствие и прозорливост

Ако деформираните характери трябва да бъдат преобразени, в повечето случаи това трябва да извърши учителят. Но за тази цел той трябва да притежава съчувствие и прозорливост, които ще му помагат да открива причините за грешките и заблудите на неговите ученици. Трябва да притежава също така такт и умение, търпение и твърдост, за да може да даде на всекиго нужната помощ – да окуражава и да подкрепя нерешителните и ленивите, да ги активизира към дейност, а на обезсърчените да съчувства, да бъде благоразположен към тях, което ще създаде доверие и по този начин ще ги вдъхнови за работа.