Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ХИПНОЗАТА И ОПАСНОСТТА ОТ НЕЯ – 79 – Ум, характер и личност Том 3 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

79
ХИПНОЗАТА И ОПАСНОСТТА ОТ НЕЯ

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ. В тези дни, когато скептицизъм и неверие толкова често се появяват под мантията на научни постановки, необходимо е да бъдем предпазливи във всяко отношение. Чрез подобни средства големият противник успява да измами хиляди и ги прави пленници на своята воля. Той се възползва в най-голяма степен от научните познания, които принадлежат на човешкия ум. Тук подобно на змия той незабележимо пропълзява, за да поквари Божиите действия.
Това навлизане на Сатана чрез науките е добре планирано. Чрез каналите на френологията, психологията*(Забележка под черта: ЗАБЕЛЕЖКА:При безпристрастното оценяване на тази употреба на думата (в курсив) психология(край на курсив), употребявана от авторката, читателят трябва да има предвид допълнителните значения и връзките й с други думи през 50-те до 80-те години на XIX век, тъй като често пъти тя е била свързвана с месмеризма(хипнозата) и френологията. Виж обяснителната забележка по-нататък в тази глава. Виж също глава 2, „Християнство и психология“ и глава 3, „Опасности при психологията“) и месмеризма, той идва пряко при хората от това поколение и действа с онази сила, с която ще се характеризират усилията му почти в края на благодатното време. Умовете на хиляди са били отровени по този начин и доведени до неверие.
Макар да се смята, че умът на един човек засяга по такъв удивителен начин ума на друг, Сатана, който е готов да използва всеки случай и предимство, се вмъква и действа наляво и надясно. И макар онези, които са посветени на тези науки, да се хвалят до небесата поради великите и добри дела, които те твърдят, че са извършили, малко знаят каква сила за зло подхранват. Това е силата, която ще работи „с всички знамения и лъжливи чудеса, с всяка измама на неправдата“. Забележи влиянието на тези науки, скъпи читателю, защото конфликтът между Христос и Сатана все още не е завършил… Занемаряването на молитвата кара хората да разчитат на собствената си сила и отваря вратата пред изкушението. В много случаи въображението става пленник на научните изследвания и човекът се ласкае от съзнанието за собствената си сила. Науките, които се занимават с човешкия ум, се превъзнасят много. Те са добри на своето място*(Забележка под черта:Виж обяснителната забележка към края на тази глава), но не и когато са узурпирани от Сатана като негови мощни средства да мамят и унищожават души. Неговите хитрини се приемат като от небето и по този начин получават поклонението, което му се нрави особено. Светът, за който се предполага, че е облагодетелстван толкова много от френологията и от хипнозата, никога не е бил толкова покварен, колкото сега. Чрез тези науки добродетелта бива унищожавана и се полагат основите на спиритизма.

ВЛАДЕЕНЕТО НА УМ НАД УМ ВОДИ ПРОИЗХОДА СИ ОТ САТАНА. Теорията за ума, владеещ друг ум, води произхода си от Сатана, който иска да направи себе си главното действащо лице и да постави човешката философия на мястото на Божията. От всички заблуди, които намират прием сред изповядващите се за християни, няма по-опасна измама, нито такава, която по-сигурно да отделя човека от Бога, отколкото тази. Колкото и невинна да изглежда, ако се упражнява върху пациенти, тя ще доведе до тяхното унищожение, а не до оздравяване. Тя отваря врата, през която ще влезе Сатана, за да завладее както ума, който се поддава на властта на друг ум, така и ума на този, който се опитва да владее.

САТАНА ХИПНОТИЗИРА АДАМ И ЕВА. Сатана изкуси Адам в рая и човекът започна да разисква с неприятеля, като по този начин му даде предимство. Сатана упражни своята сила на хипноза над Адам и Ева и тази сила той се опита да приложи и на Христос. Но след като бяха цитирани думи от Писанието, Сатана разбра, че няма шанс да тържествува.

НЕ СИ ИГРАЙТЕ С ХИПНОЗАТА. Хората не бива да изучават науката как да правят пленници на своя ум онези, които се свързват с тях. Това е „науката“, която Сатана преподава. Трябва да се съпротивляваме на всичко от подобен род. Не бива да си играем с месмеризма и с хипнозата – науката на този, който загуби своето първоначално положение и бе изхвърлен от небесните дворове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ ЛЕКАР, КОЙТО СЕ ОТНАСЯ БЛАГОСКЛОННО КЪМ ХИПНОЗАТА. Толкова ми е тежко от твоя случай, че трябва да продължа да пиша, да не би в слепотата си да не видиш в какво имаш нужда да се реформираш. Открито ми е, че ти гледаш благосклонно на идеи, с които Бог е забранил да се занимаваме. Ще спомена например случаи на умствено лечение. Предполагаш, че можеш да използваш този род „умствено лечение“ в твоята професионална практика като лекар. Бяха изговорени думи с тон на най-сериозно предупреждение. „Пазете се, пазете се, пазете се къде поставяте нозете си и къде броди умът ви.“ Бог не те е определил за тази работа. Теорията за управляването на ума от друг ум води началото си от Сатана, за да може той да се представи като главен работник, за да постави човешката философия там, където трябва да бъде Божията.
Никой мъж или жена не бива чрез волята си да владее чувствата или разума на друг, така че умът му да стане пасивен поданик на волята на властващия. Тази „наука“ може да изглежда полезна, но това са неща, с които в никакъв случай не трябва да боравиш… За теб има по-добри неща, на които да се посветиш.
Подавам сигнал за опасност! Единствената безопасност и истинското лечение на ума е нещо много дълбоко и обхватно. Лекарят трябва да възпитава хората да отвърнат погледа си от човешкото и да го насочат към Бога. Този, Който е създал човешкия мозък, знае най-точно от какво се нуждае той.

ИЗГЛЕЖДА ЦЕННА И УДИВИТЕЛНА. Ангажирайки се с „науката“, която си започнал да защитаваш, ти разпространяваш влияние, което не е безопасно нито за теб, нито за онези, на които преподаваш. Опасно е да се помрачават умове с „науката“ за умственото лечение.
Тази „наука“ може да изглежда много ценна за теб и за други, но за всички ви тя е нещастие, катастрофа и бедствие, приготвено от Сатана. Това е омайването на змията, чието ужилване води до духовна смърт. Съдържа много неща, които изглеждат удивителни, но е чужда на естеството и Духа на Христос. Подобна „наука“ не води до Този, Който е живот и спасение…
В началото на моята работа аз трябваше да посрещам проблема, идещ с т.нар. наука за умствено лечение (хипноза – б.р.). Бях изпращана от място на място, за да изявя фалшивостта й, в която затъваха мнозина. В умственото лечение се навлиза много невинно и то с цел само да се облекчи напрежението върху умовете на нещастните болни. Но, о, колко тъжни бяха резултатите! Бог ме изпращаше от място на място, за да изобличавам всичко, свързано с тази наука.

УНИЩОЖАВА, А НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА. Желая да ти заявя ясно. Навлязъл си в дело, което няма място в практиката на един християнски лекар, нито в нашите здравни институти! Колкото и невинно да изглежда, това умствено „лечение“, ако се прилага на пациенти, в своето развитите ще бъде за тяхна гибел, а не за добро. Второто послание на Тимотей, трета глава, описва личности, които приемат заблуди, подобни на упражняването на пълна власт от страна на един ум върху друг. Бог забранява всяко такова нещо. Умственото лечение е една от най-опасните сатанински „науки“ и важно е нашите лекари ясно да видят истинския му характер, защото чрез него до тях ще стигнат големи изкушения. Не бива да се позволява на тази псевдонаука да бъде практикувана по никакъв начин в нашите санаториуми.
Бог не е дал нито един лъч светлина, нито насърчение за нашите лекари да се заемат с делото на пълното властване на един ум върху друг, така че единият човек да действа по волята на другия. Нека научим пътищата и намеренията на Бога. Нека неприятелят не печели ни най-малко предимство над теб! Нека не те кара да дръзваш да контролираш ума на друг човек, докато той стане машина в твоите ръце! Това е „науката“ на сатанинския начин на действие.

СКЪСАЙ С ХИПНОЗАТА (ВТОРА ВЕСТ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДО ЛЕКАРЯ, ИЗПОЛЗВАЩ ХИПНОТИЧНИ СРЕДСТВА). Брат и сестра Н., в името на Господа ви моля да помните, че ако вашите чувства по отношение на науката за т.нар. „умствено лечение“ не се промени, ако и двамата не разберете, че имате належаща нужда собствените ви умове да бъдат обърнати към Бога и преобразени, ще се окажете камъни за препъване – жалка гледка за ангели и за човеци.
Истината е имала малко влияние над вас. Опасно е за когото и да било, без значение колко добър може да е такъв човек, да се опитва да влияе на друг човешки ум, за да го въведе под контрола на своя ум. Трябва да ви кажа, че лечението чрез хипноза е сатанинска наука. Вече сте отишли твърде далеч, за да си позволявате още да поставяте в сериозна опасност бъдещата си опитност. Още от първото си навлизане във вашия ум, до настоящото време тази „наука“ го е довела до крайно вредно развитие.
Ако не видите, че Сатана е вдъхновителят, изобретил тази „наука“, няма да ви бъде лесно, както си мислите вие, да се отделите от нея. Цялата теория на тази наука е един шедьовър на сатанинската измама. Заради самите себе си скъсайте с всичко от подобно естество. Всеки път, когато поставяте в ума на човек идеи относно тази наука, за да можете да управлявате неговия ум, вие сте на сатанинска почва и решително сътрудничите с лукавия. Заради собствената си душа, скъсайте с тази примка на неприятеля.

БОГ ДА НЕ ДОПУСНЕ ДА ИЗУЧАВАТЕ И ДА ПРОПОВЯДВАТЕ ХИПНОЗАТА. Нито един от вас не трябва да изучава „науката“, от която се интересувате. Да се изучава тази „наука“ означава да се берат плодове от Дървото за познаване доброто и злото. Господ забранява на вас и на когото и да било да учи или да преподава такава „наука“. Фактът, че имате нещо общо с това, би трябвало достатъчно да ви покаже, братко Н., несъстоятелността на това да сте главен лекар в санаториума…
Като боравиш с „науката“ на умственото лечение, ти ядеш от Дървото на познаване добро и зло, което Господ ти е забранил да докосваш. Крайно време е да погледнеш към Исус, и като внимаваш на Неговия характер, да се промениш по Божие подобие.
Скъсай с всичко, което има отношение към хипнозата „наука“ чрез която действат сатанински инструменти.

САТАНА ИМА ГОЛЯМА СИЛА (ПО-НАТАТЪШЕН СЪВЕТ ДО ЛЕКАРЯ И НЕГОВАТА СЪПРУГА). Помни, че Сатана е слязъл с голяма сила да завладява умове и да ги държи като свои пленници. Никой от вас не може да извърши нещо, прието от Бога, ако не следва Спасителя, Който казва: „Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си и нека вземе кръста си и така нека Ме следва“ (Матей 16:24). Христос е нашият пример във всичко.

„НАУКА“, ПРЕИЗПЪЛНЕНА С ОПАСНОСТИ И ПРИМКИ. Не искам да поставяте себе си под властта на който да било човешки ум. Умственото лечение (хипнозата – б.р.) е най-опасната т.нар. „наука“, която някога е била практикувана. Всеки нечестив човек може да я използва, за да прокарва чрез нея собствените си намерения. Нямаме нищо общо с подобна „наука“. Трябва да се страхуваме от нея. Никога нейните принципи не бива да бъдат въвеждани в който и да е било институт.

ВЪЗПОЛЗВАНЕ ОТ СЛАБОСТТА. Ужасна е силата, която се дава по този начин на мъже и жени със зли умове. И какви възможности дава тя на онези, които се възползват от слабостта и глупостта на другите! Колко много хора ще намерят средство за задоволяване на похотливите си страсти или алчността към печалба чрез завладяване умовете на немощните и болните!

СЪВЕТ, СВЪРЗАН С ПУБЛИКУВАНЕТО НА КНИГИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ХИПНОЗА. Трябва ли мениджърите му [на издателската асоциация „Ривю енд Херълд“] *(Забележка под черта:*ЗАБЕЛЕЖКА: В продължение на години в „Ривю енд Херълд“ се извършвала търговска дейност, за да се поддържа работата на машините. Мениджърите на издателството са се съгласявали да бъдат инструменти на Сатана, публикувайки книги за хипнозата?) да въвеждат тази проказа в издателството?…
Сатана и неговите инструменти са действали и действат много прилежно. Ще даде ли Бог благословението Си на хора, които приемат измамите на неприятеля? Трябва ли институти, святи на Господа, да стават училища, в които работниците ядат от плода на забраненото познание? Трябва ли да съдействаме на Сатана в неговото промъкване в крепостта на истината, за да внесе и там своята пъклена наука, както направи някога в рая?
Дали хората, които са в сърцето на делото, не умеят да разграничават истина от заблуда? Дали не могат да видят ужасните последици от поддаването на влиянието на злото? Дори да спечелите милиони долари чрез работа от този вид, от каква стойност ще е тази печалба, сравнена с ужасната загуба, нанесена от разпространяването на сатанинските лъжи?
(Липсва краят на забележката под черта??????)

СМЪРТОНОСНА ЗАБЛУДА. Сатанинските инструменти обличат фалшиви теории в привлекателни одежди – точно както Сатана в райската градина прикри своята самоличност от нашите първи родители, говорейки чрез змията. Тези хора насаждат в човешкия ум неща, които са всъщност смъртоносна заблуда. Хипнотичното влияние на Сатана ще почива върху всички, които обръщат гръб на ясното Божие слово и се обръщат към приятни басни

ОПАСНОСТ ОТ ПРОУЧВАНЕТО. Достигнали сме до опасностите на последните дни, когато някои (да, мнозина!) „ще отстъпят от вярата, обръщайки внимание на измамни духове и бесовски учения“. Бъдете предпазливи по отношение на онова, което четете и слушате. Не проявявайте никакъв интерес към спиритични теории. Сатана дебне да впримчи всеки, който си позволява да бъде мамен от хипнозата. Той упражнява своята власт над такива хора веднага след като те започнат да проучват неговите теории.

НЕ ДАВАЙТЕ СЛОВЕСЕН ИЗРАЗ НА САТАНИНСКИТЕ ТЕОРИИ. Беше ми показано, че не бива да навлизаме в спор върху тези спиритически теории, защото подобни спорове само ще смущават умовете на хората. Тези неща не трябва да бъдат внасяни в нашите събрания. Не бива и да се стараем да ги отхвърляме. Ако нашите проповедници и учители започнат да проучват тези погрешни теории, някои ще отстъпят от вярата, обръщайки внимание на измамни духове и бесовски учения. Не е работа на проповедника на евангелието да дава словесен израз на сатанинските теории. Вървете твърдо напред, съграждайте старите запустели места и възстановявайте основите на много поколения. Представяйте истината – свещената и освещаваща истина – и оставете настрана заблуждаващите теории на измамника. Не му давайте възможност и почва, върху която да посади семената на тези теории. Бях предупредена да не навлизам в спор по подобни въпроси. Нека нашите проповедници, учители и ученици не употребяват устните си, за да повтарят софистиките на неприятеля.

ПРОПОВЕДНИЦИ И ЛЕКАРИ, ХВАНАТИ В ПРИМКАТА. Има лекари и проповедници, които са били повлияни от хипнозата, упражнявана от бащата на лъжата. Въпреки дадените предупреждения, сатанинските софистики се приемат и сега – точно както са били приети и в небесните дворове. Науката, чрез която нашите първи родители са били измамени, мами хората и днес. И проповедници, и лекари се хващат в примката.

МИНАЛОТО ПОД НОВИ ФОРМИ. Опитността на миналото ще се повтори. В бъдеще сатанинските суеверия ще възприемат нови форми. Заблудите ще бъдат представяни по приятен и забавен начин. Фалшивите теории, облечени в одежди на светлина, ще бъдат представяни на Божия народ. По този начин Сатана ще се опитва да измами, ако е възможно, и самите избрани. Ще бъдат упражнявани изключително съблазнителни влияния; умове ще бъдат хипнотизирани.

ОПИТНОСТТА НА АВТОРКАТА С ХИПНОЗАТА. Навсякъде се съобщаваше [през 1845 год.], че виденията са били резултат от месмеризъм; и мнозина адвентисти [част от адвентистите, които не приели седмия ден, съботата], бяха готови да вярват и да разпространяват този слух. Един лекар, който бе прочут хипнотизатор, ми каза, че моите видения били хипноза, че аз съм била много податлив на хипноза обект и че той би могъл да ме хипнотизира и да ми даде видения.
Казах му: Господ ми е показал във видение, че месмеризмът е от дявола, от бездната и че скоро ще отиде там с онези, които продължават да го използват.
Тогава му позволих да ме хипнотизира – ако може. Той се опитваше в продължение на половин час, прибягвайки до различни действия, но в края се отказа. Чрез вяра в Бога аз бях в състояние да се съпротивя на неговото влияние, така че той не можа да ми повлияе ни най-малко.

ДУХОВЕН МАГНЕТИЗЪМ. В Ню Хемпшиър [през 1848 година] трябваше да се противопоставяме на различни видове духовен магнетизъм, явление, подобно на хипнозата. Това беше нашата първа опитност от този вид.

НИКОЙ НЕ БИВА ДА БЪДЕ ПАСИВЕН ИНСТРУМЕНТ. Не е Божието намерение което и да било човешко същество да предава ума и волята си под властта на друг човек, ставайки пасивен инструмент в неговите ръце.

ТРЯБВА ДА БЪДЕМ СВОБОДНИ ОТ ЧОВЕШКО ОБАЯНИЕ. Умственото лечение трябва да бъде свободно от всякакво човешко обаяние. Не бива да сме зависими пред човешкото, но да се извисим до духовното, хващайки се за вечността.*(Забележка под черта:*ОБЯСНИТЕЛНА ЗАБЕЛЕЖКА ВЪРХУ „ФРЕНОЛОГИЯ И МЕСМЕРИЗЪМ“ – „ДОБРИ НА СВОЕТО МЯСТО“: През 1862 година Елън Уайт публикувала в „Ривю енд Херълд“ дълга статия, озаглавена „Философия и празна измама“. „Публикувана отново в „Свидетелства за църквата“ том1, страница 290-302 (ориг.), тя обхваща тринадесет страници, включващи предупреждения срещу измамите и фалшивите чудеса. В тази вест тя заявява, че някои науки ще бъдат използвани от Сатана, за да мами души и да ги впримчва в своята мрежа, която е разпрострял чрез спиритичните явления.
От самия контекст, както и от авторската статия „Тъй наречената фалшива наука“, публикувана в „Знамения на времето“ от 6 ноември 1884 година, изглежда ясно, че когато тя използва термините „френология“, „месмеризъм“ и „животински магнетизъм“ през 1862 година, прави това по-скоро в свободен, изключващ всичко начин, като нарича онези науки, „принадлежащи на човешкия ум“, за каквито те били считани по онова време.
Изявлението в „Знамения“ през 1884 година е построено върху статията в „Ривю“ от 1862 година. Използвани са много от нейните изрази, но перифразирани, както и по-прецизни термини. Това се отнася особено за изразите от 1862 година, в които са използвани думите „френология“ и „месмеризъм“.
През 1862 година тя пише: „Френологията и месмеризмът са възхвалявани твърде много. Те са добри на своето място, (обикновен шрифт), но са завладени от Сатана като негови най-мощни средства за измамване и погубване на души. Демонските хитрини и похвати се приемат като идващи от небето, а вярата в детектора на истината – Библията – се унищожава в умовете на хиляди“ („Свидетелства“, т. 1, с. 296).
През 1864 година тя пише: „Науките, които се занимават с човешкия ум, се възвишават твърде много. Те са добри на своето място. Но са завладени от Сатана като негово мощно средство за измама и погубване на души. Сатанинските хитрости и похвати са приемани като идващи от небето и по този начин той приема поклонението, което му е нужно“ („Знамения на времето“, 6 ноември 1844 г.). Понеже по-правилно представя намерението на авторката, това изявление е използвано в настоящата глава.
По-ранното изявление от „Свидетелства“ трябва да бъде оценявано в светлината на други изявления, като се имат предвид всички такива – както по-ранни, така и по-късни – по въпроса за месмеризма, излезли изпод перото й.
За да се покаже как термините „френология“, „месмеризъм“ и „животински магнетизъм“ са били използвани в средата на XIX столетие, тук представяме списък от някои трудове, рекламирани в края на популярен медицински труд, разпространяван в Съединените щати през 1852 година:
(курсив) Американско френологично списание и сборник. (Обикновен шрифт) Посветено на френологията, психологията и самоусъвършенстването. За една година(отстрани да бъде, като таблица) 1 долар.
„Как да се записваме на различни стадии на развитие.“ Предназначена за френолози. С многобройни гравюри(отново отстрани така) 0,06 цяло и една четвърт (това е дроби) долар.
(курсив) „Защита на френологията“(обикновен шрифт) Като доктор Ендрю Бортман. Добра за скептици и невярващи. 0,50 долара.
(курсив) „Елементи на животинския магнетизъм или Предписание и практическо приложение за облекчаване на човешките страдания“. 0,12 една втора(дроб) долар.
(курсив) „Познати уроци върху френологията.“ (обикновен шрифт) Предназначени за деца и младежи, илюстрирана, 0,50 долара.
(курсив) „Вълшебство или философия на чародейството“(магнетизъм) (обикновен шрифт). Илюстрира принципите на живота. Илюстрована, 0,40 долара.
(курсив) „Лекции върху философията на магнетизма и ясновидството. Ръководство за неговото практическо приложение и предписание“
(курсив) „Брак; неговата философия и история,(обикновен шрифт) с френологично изложение на търсенията за щастлив брак“, 0,37 и една втора(дроби) долара.
(курсив) „Месмеризмът в Индия.“ (обикновен шрифт) Превъзходен труд, от прочутия доктор Есдейл. Високо препоръчвана от професионалисти.
(курсив) Брачен живот или Френологията и психологията във връзка с избора на брачен партньор в живота, 0,25 долара
(курсив) „Психологията или науката за душата.“ (обикновен шрифт) С гравюри, изобразяващи нервната система. От д-р Джоузеф Хадок 0, 25 долара
(курсив) „Френологично ръководство.“ (обикновен шрифт) Предназначено за студенти за изучаване на собствения им характер. С множество гравюри 0,12 и една втора (дроби) долара
Френологичен алманах: илюстрован с множество гравюри, съдържащи картинно описание на характера 0,6 и една четвърт (дроби)долара.
(курсив) „Френологията и писанията.“ (обикновен шрифт) Показва тяхното съгласие. От Преподобния Джон Пиерпонт 0,12 и една втора(дроби).
(курсив) „Философия на електрическата психология.“ (обикновен шрифт) От Джон Боби Дотс, 0,50 долара
(Курсив) „Религията – природна даденост или откровение; или Природна теология и морални аспекти на френологията, 0,50 долара
(курсив) Илюстриран самоучител по френология и психология, (обикновен шрифт) със сто гравюри и карта.