Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Храм на изключително великолепие – 20 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Храм на изключително великолепие

Просторната сграда, която Соломон и неговите помощници издигнаха за Бога и за поклонение пред Него, бе безподобна по красота и ненадмината по великолепие. Украсен със скъпоценни камъни, заобиколен от просторни дворове с величествени порти, обкован с резбован кедър и позлатен, храмът бе подходящ символ на живата Божия църква на земята. Тя се е строила съобразно Божия план през вековете с материали оприличени на “злато, сребро, скъпоценни камъни”, “издялани за украшение на дворци”. 1 Кор. 3:12; Пс. 144:12. “Царе и пророци” стр. 35,36.

Една много великолепната скиния бе построена според образеца, показан на Мойсей на планината и след това представен от Господа на Давид. От двете страни на ковчега Соломон направи още два ангела, големи, които представяха небесните ангели, които пазят закона Божий. Невъзможно е да се опише красотата и великолепието на този храм. На това място беше положен светия ковчег с официална церемония на свещениците и бе поставен под крилата на двата изправени херувима.

Бог дава знак на одобрение

Свещеният хор издигна гласове във възхвала на Бога и пеенето им беше придружено с акомпанимента на всички видове музикални инструменти. И докато залите на храма се изпълваха с хвала, облакът на Божията слава застана на дома, така както преди беше изпълнил скинията в пустинята. “А щом излязоха свещениците от светилището, облакът изпълни Господния дом, така щото поради облака свещениците не можаха да застанат, за да служат,защото Господната слава изпълни Господния дом.” 3Царе 8:10,11.

Като земното светилище, построено от Мойсей по образа показан му на планината, Соломоновият храм, с всичките служби, беше “образ на онова време, когато се принасяха дарове и жертви”; двете му свети отделения бяха “образ на нещата в небето”; Христос , нашият велик Първосвещеник е “служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек”. Евр. 8:2. “Ревю енд хералд” 9 ноември 1905 год.

Цялата система от образи и символи беше компактно пророчество за благовести ето, едно представяне, в което бяха свързани обещанията за спасението. “Деяния на апостолите” стр.14.