Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Храната трябва да бъде апетитна – 47 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Храната трябва да бъде апетитна – 47 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

326. Здравните реформатори повече от всички други трябва да бъдат внимателни и да избягват крайностите. Тялото трябва да бъде достатъчно добре хранено. Не можем да живеем просто от въздух, нито пък можем да си запазим здравето, ако нямаме питателна храна. Храната трябва да бъде добре приготвяна, за да е вкусна.
2 С, с. 538, 1867 г.

327. Диета, в която липсват подходящите елементи на храненето, е укор за делото на здравната реформа. Ние сме смъртни и трябва да си доставяме храна, която ще нахрани тялото по подходящ начин.
Някои от нашите хора, макар че се въздържат съзнателно от яденето на неподходящи храни, пренебрегват доставянето на елементите, необходими за поддържане на тялото. Има опасност хората с крайни възгледи за здравната реформа да приготвят безвкусни ястия, толкова блудкави, че да е невъзможно да бъдат възприемани. Тялото не бива да бъде лишавано от нужното. Аз използвам малко сол и винаги я имам до себе си, защото тя не само че не е вредна, но напротив – необходима е за кръвта. За да станат по-вкусни, зеленчуците да се подправят с малко мляко или сметана, или нещо равностойно на тях.
Макар че са давани предупреждения за опасността от болести, причинени от маслото, както и за злините, причинени от прекомерната употреба на яйца от малки деца, все пак не трябва да смятаме за нарушение на принципите употребата на яйца от кокошки, за които са се грижили добре и които са били правилно хранени. Яйцата съдържат вещества, противодействащи на някои отрови.
Има хора, които като се въздържат от мляко, яйца и масло, не успяват да дадат на тялото подходяща храна и в резултат на това стават слаби, неспособни да работят. Това злепоставя здравната реформа. Опитваме се да построим делото на здрава основа, а то се обърква поради странности, които Бог не изисква от нас, и енергията на църквата се прахосва. Но Той ще се намеси, за да предотврати последствията от крайните идеи. Евангелието трябва да води грешното човечество до хармония. Трябва да довежда и богатите, и бедните заедно при нозете на Исус.
Ще дойде време, когато може би ще трябва да се откажем от някои използвани сега храни, например мляко, сметана и яйца. Не е необходимо в момента да се объркваме с преждевременни и крайни ограничения. Чакайте, докато обстоятелствата изискат и Господ ще приготви пътя за това.
Желаещите да имат успехи в провъзгласяването на принципите на здравната реформа трябва да направят Божието слово свой водител и съветник. Само когато учителите на тези принципи постигнат това, могат да застанат на твърда почва. Нека никога не свидетелстваме срещу здравната реформа, като не успяваме да ядем здравословна, вкусна храна вместо вредната, от която сме се отказали. В никакъв случай не настройвайте апетита си към възбудителни храни. Яжте само проста, здравословна храна и благодарете на Бога непрестанно за принципите на здравната реформа. Във всичко бъдете истинни и почтени и ще спечелите ценни победи.
9 С, с. 161-163, 1909 г.

Вредното влияние на крайностите

328. Бихме искали да те предупредим да не преяждаш дори с най-добра по качество храна, а също така да предупредим и хората с крайни възгледи да не издигат фалшив образец и после да се опитват да накарат всички останали да се придържат към него.
2 С, с. 374, 375, 1870 г.

329. Беше ми показано, че Б. и С. опозоряват Божието дело. Нанесли са му петно, което никога няма да бъде изчистено напълно. Беше ми показано семейството на нашия скъп брат Д. Ако този брат бе получил подходяща и навременна помощ, днес всеки член на семейството му би бил жив. Чудно е как в този случай на лошо лечение не са били приложени законите на страната. Това семейство умираше за храна – най-проста храна. Гладуваше в земята на изобилието. Лекуваше го един новак. Младежът не умря от болест, а от глад. Храната би дала сила на тялото и би запазила “машината” в действие…
Време е да се направи нещо, за да не се допускат дилетанти да лекуват и да пропагандират здравната реформа. Можем да минем и без техните дела и думи; защото нанасят вреда, която не може да бъде поправена чрез влиянието и на най-мъдрия и интелигентен човек. И за най-добре обучените привърженици на здравната реформа е напълно невъзможно да изчистят от умовете на хората предразсъдъците, получени от погрешните действия на лекарите с крайни възгледи, както и да представят правилно въпроса за здравната реформа пред жителите на града, където те са се подвизавали. Вратата се затваря и така невярващите не могат да бъдат достигнати от познанието за съботата и за скорошното идване на нашия Спасител. И най-скъпоценните истини биват отхвърлени от хората като недостойни дори да бъдат изслушани. Тези екстремисти са смятани за представители на здравните реформатори и на съботопазителите като цяло. Голяма е отговорността на всички, оказали се камък за препъване пред невярващите.
2, С, с. 384-387, 1870 г.

Налагане на лични мнения и опит

330. Дошло е времето, когато здравната реформа ще бъде приета от много хора – и обикновени, и високопоставени. Не бива да допускаме нищо да затъмни думите, които имаме да провъзгласим – третата ангелска вест, свързана с вестите на първия и втория ангел. Не трябва да позволяваме дребни неща да ни затварят в тесен кръг, откъдето не можем да получим достъп до всички хора.
Църквата и светът се нуждаят от всяко влияние, от всеки талант, който Бог ни е дал. Всичко, което притежаваме, трябва да бъде използвано за Него. Когато представяте евангелието, не поднасяйте собствени мнения. Нашата вест е всесветска и Господ иска от Своите служители да пазят свято онова, което им е поверил.Бог е дал на всеки определена работа. Не допускайте да бъде разгласявана фалшива вест. Не ограничавайте в незначителни въпроси голямата светлина на здравната реформа. Непоследователността на един човек се отразява на всички вярващи; затова крайностите на един нанасят голяма вреда на Божието дело.
Да се стига до крайности, е нещо, от което трябва да се страхуваме. Резултатът е, че винаги съм принуждавана да говоря, за да не се допусне въпросът да бъде погрешно разбран и светът да мисли, че адвентистите от седмия ден са организация от хора с крайни възгледи. Докато от една страна се стремим да измъкнем хората от огъня, от друга страна думите, изречени с цел да се коригират злините, се използват, за да оправдаят различни прищевки. Дано Господ да ни пази от човешки опит и от крайности.
Нека никой не разпространява неумерени възгледи за това, какво да ядем и какво да пием. Господ е дал светлина. Нека нашите хора я приемат и живеят според нея. Необходимо е познанието за Бога и за Исус Христос, което е вечен живот, да се задълбочава. Засилването на благочестието, на добрата, смирена духовна религия ще направи нашия народ способен да се учи от великия Учител.
Може би ще дойде време, когато няма да сме сигурни в употребата на мляко. Но ако кравите са здрави и млякото е приготвено добре, няма нужда предварително да създаваме време на скръб. Никой да не си мисли, че е необходимо да известява на нашите хора какво да слагат на масите си при всеки отделен случай. Хората с крайни позиции ще се убедят накрая, че резултатите не са такива, каквито са очаквали. Сам Господ ще ни води със Своята десница, стига да желаем да бъдем водени. Любов и нравствена чистота – това са плодовете на доброто дърво. “Всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога.”
Бе ми поръчано да кажа на хората от …ската конференция, които са така строги по въпроса за здравната реформа и налагат идеите и възгледите си на другите, че тяхната вест не е от Бога. Казах им, че ако смекчат и овладеят наследените и придобитите наклонности, в които има голяма доза твърдоглавие, ще осъзнаят, че се нуждаят от коренна промяна. “Но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас… Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в Него.”
Човешкият разум трябва да се съедини с Божествения разум и с Божията милост. Нека егоизмът ни се претопи в Бога. Нека работим усърдно, за да достигнем високия образец, поставен ни от Господа – морално преобразяване чрез евангелието. Бог призовава да напредваме без никакви отклонения, да направим прави пътеки за нозете си, за да не би “сакатите” да се отклонят от пътя. Тогава Христос ще бъде доволен.
Писмо 39, 1901 г.

Да грешиш заедно с хората е за предпочитане пред възможността да изпаднеш в противоположната крайност

331. Брат и сестра …. доведоха въпроса за свободата в храненето до крайност и здравното заведение бе деморализирано. Сега врагът, ако може, ще ви тласне в противоположната крайност – да минете на крайно оскъдна диета. Бъдете внимателни и се придържайте към здравия разум и благоразумните идеи. Търсете мъдрост от Небето и действайте с разбиране. Ако заемете крайно радикална позиция, ще трябва да я изоставите и тогава, колкото и съвестни да сте били, ще загубите доверие в собствения си здрав разум, а братята и невярващите ще загубят доверие във вас. Направете така, че да не се движите по-бързо, отколкото позволява дадената от Бога светлина. Не приемайте човешки идеи, а действайте разумно и със страх от Господа.
Ако грешите, не допускайте това да ви отдалечава от хората, защото тогава късате нишката на вашето влияние, а това няма да им е от полза. По-добре грешете подобно на тях, отколкото да изпадате в съвсем противоположна посока. В такъв случай има надежда да ги водите със себе си. Все пак е по-добре да не се допускат грешки и от двете страни.
Не е необходимо да влизате във водата или в огъня, а да тръгнете по средния път, като избягвате крайностите. Не се проявявайте като тесногръди, непоследователни управители. Не възприемайте оскъдна, бедна диета, не допускайте някой да ви повлияе да минете на такава диета. Приготвяйте храната си така, че да е здравословна и вкусна. Приготвяйте я добре, за да представяте здравната реформа по добър начин.
Голямото отстъпление от здравната реформа е причинено от неразумни хора, довели я до такива крайности, че да отвращава, а не да променя хората. Посещавала съм места, където са били осъществявани радикални идеи – зеленчуци, приготвени само с вода, и други подобни. Този начин на готвене е здравна деформация. Има умове, настроени така, че да приемат всичко, носещо характерните черти на стриктна диета или на някакъв вид реформация.
Братя мои, бих искала да сте въздържани във всичко, но внимавайте да не стигнете до крайностите да ръководите нашите здравни заведения по толкова тясна пътека, че накрая тя да се окаже без изход. Не възприемайте идеите на всеки човек, а по-скоро бъдете умерени, спокойни, уповаващи се на Бога.
Писмо 57, 1886 г.

Трябва да бъдат избягвани и двете крайности

332. Зная, че с възгледите и навиците си много от нашите братя се противопоставят на здравната реформа. Не поддържам никакви крайности. Когато преглеждах ръкописите си, видях решителните свидетелства и предупрежденията за опасностите, на които се излагат нашите хора, като имитират обичаите и навиците на света в себеугаждане, задоволяване на апетита и суетно обличане. Сърцето ме боли и ми е тъжно, като гледам сегашното състояние на нещата. Някои казват, че има братя, поставящи прекалено напористо тези въпроси. Но защото някои действат неразумно, налагайки във всички случаи възгледите си за здравната реформа, ще дръзнем ли да се отдръпнем от истината за реформата? Светските хора са обикновено на противоположната крайност в задоволяването на апетита и в невъздържаното ядене и пиене. В резултат на това има толкова много порочни обичаи.
Сега мнозина са под сянката на смъртта, приготвили са се да работят за Господа, но не са почувствали, че имат святото задължение да спазват законите на здравето. Законите на тялото са всъщност Божии закони, но този факт като че ли е бил забравен. Някои са се ограничили с диета, неподдържаща доброто им здраве. Не са доставили питателна храна, която да замести вредната. Не са осъзнали, че е нужна сръчност и изобретателност в приготвянето на здравословна храна. Тялото трябва да бъде добре хранено, за да може да върши работата си. Против здравната реформа е да се отречем от множество нездравословни ястия и в същото време да отидем в другата крайност – да намалим количеството и качеството на храната. Това превръща здравната реформация в здравна деформация. [Важността от обучение за приготвяне на здравословна, апетитна храна – виж “Училища за готвене” в Раздел 15]

* От английската дума се разбира, че става въпрос за тестени изделия, подобни на нашите кифли, но приготвени от грубо брашно и без квас – б.пр.
* Има се предвид чист, неферментирал гроздов сок – б.ред.