Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ХРАНА ЗА УМА – 13 – Ум, характер и личност – Елена Вайт – (Елън Уайт)

13
ХРАНА ЗА УМА
РАЗУМНИЯТ НАПРЕДЪК СРЕЩУ ЗЛОУПОТРЕБАТА. Бог ни е надарил с таланти, за да постигнем мъдро усъвършенстване, а не да злоупотребяваме с тях. Възпитанието и образованието са само подготовка на физическите, умствените и моралните сили за по-добро изпълнение на всички задължения в живота. Неподходящите четива дават фалшиво възпитание и познания. Способността за издържане, силата и активността на мозъка могат да се намалят или да се увеличат според начина, по който са използвани.

ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА ЗА УМА. Чистото здравословно четиво е за ума онова, което е за тялото здравословната храна. По този начин човекът ще стане по-силен в съпротивата срещу изкушението, ще формира правилни навици и ще действа според правилните принципи.

ПАЗИ ВХОДОВЕТЕ КЪМ ДУШАТА СИ. За да се съпротивим на изкушението, имаме да извършим много работа. Тези, които не искат да станат плячка на сатанинските примки, трябва да пазят много добре входовете за душата си; да избягват четенето, гледането или слушането на неща, които внушават нечисти мисли.
Умът не бива да бъде оставян да броди напосоки върху всякакви теми, които противникът на душите може да му внуши. „Препашете се през чреслата на своите помисли – ни съветва апостол Петър. – Бъдете въздържани… Не се съобразявайте с първите страсти, които имахте по време на незнанието си, но както е свят Този, Който ви е призовал, така бивайте святи и вие в цялото си държание“ (1Петрово 1:13-15).
Ап. Павел казва: „Всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, за това мислете“ (Филип. 4:8). Това ще изисква сериозна молитва и непрекъсната бдителност. Необходимо е да бъдем подпомогнати от пребъдващото влияние на Светия Дух, което ще привлича ума нагоре и ще го привиква да се занимава с чисти и святи неща. Но трябва прилежно да изучаваме Божието слово. „Как ще очисти младежът пътя си? Като му дава внимание според Твоето Слово. В сърцето си опазих Твоето Слово – казва псалмистът, – за да не ти съгрешавам“ (Пс. 119:9, 11).

ХАРАКТЕРЪТ, РАЗКРИТ ЧРЕЗ ИЗБОРА НА ЧЕТИВАТА. Естеството на религиозните ни преживявания се разкрива чрез характера на книгите, които избираме да четем в свободното си време. За да придобие младият човек здравословен тонус на ума и здрави религиозни принципи, трябва да живее в общуване с Бога чрез Неговото Слово. Посочвайки пътя на спасението чрез Христос, Библията е нашият водач към по-висш, по-добър живот. Тя съдържа най-интересните и най-поучителните истории и биографии, написани някога. Всички, чието въображение не се е извратило чрез четенето на романи и книги с измислици, ще намират Библията за най-интересната от всички книги.

НЯКОИ КНИГИ ОБЪРКВАТ УМА. Много от книгите, които препълват големите библиотеки на този свят, по-скоро объркват ума, отколкото да го прояснят. Въпреки това хората харчат огромни суми, за да купуват такива книги и прахосват години, за да ги изучават, след като имат на разположение Книгата, съдържаща словата на Този, Който е Алфата и Омегата на всяка мъдрост. Времето, прекарано в изучаването на такива книги, би могло да се употреби много по-разумно, като се придобива познание за Този, у Когото е вечният живот. Само които получат това познание, ще чуят в края думите: „И вие имате пълнота в Него“ (Колос. 2:10).

ПОБЪРКАНО РАЗБИРАНЕ. Когато Божието Слово се пренебрегва заради книги, отклоняващи от Бога, които смущават разбирането на принципите на небесното царство, полученото образование ще е извратено. Ако учащият не получава пълноценна умствена храна, изцяло изчистена от т.нар. „висше“ възпитание и образование, примесено с мнения на невярващи, той не може истински да познае Бога. Само които сътрудничат с Небето в плана на спасението, могат да знаят какво означава истинското възпитание в неговата простота.

ДЕСПОТИЧНАТА МОЩ НА НЕВЯРВАЩИ АВТОРИ (ДУМИ НА АНГЕЛА НАСТАВНИК). Човешките умове лесно биват пленявани от сатанинските лъжи. Такива трудове са гибелни за размишляването върху Божието слово, което, прието и оценено, осигурява вечен живот на човека. Вие сте създания, които придобиват навици и трябва да помните, че правилните навици са благословение както чрез въздействието им върху собствения ви характер, така и чрез влиянието им за добро върху околните. Погрешните навици обаче, веднъж затвърдени, упражняват деспотична сила и подлагат ума на робство. Ако не бяхте прочели и една дума от тези книги [от невярващи автори], днес бихте били в състояние много повече да разбирате Книгата, която над от всички други е достойна за изучаване и която дава единствените правилни идеи по отношение на висшето възпитание и обучение.

ПОВЪРХНОСТНОТО ЧЕТЕНЕ СЪЗДАВА БОЛЕЗНЕНО ВЪОБРАЖЕНИЕ. На много младежи Бог е подарил големи и по-висши способности. Дал им е най-добрите таланти. Но силите им са били изтощавани, умовете им – обърквани и отслабвани. Години наред те не са отбелязвали никакъв растеж в благодат и в познание на основите на вярата, защото са задоволявали вкуса си с четене на истории. Те срещат такава трудност да контролират „апетита“ си към подобни повърхностни четива, каквато пияницата – да контролира страстта си към алкохола.
Днес те може да са свързани с нашите издателства и да са способни работници, като се грижат за книги, подготвят издания за печат или преглеждат коректура. Но дарбите им са вече покварени. Те са станали умствени „диспептици“ и в резултат са негодни за какъвто да било отговорен пост, където и да било. Въображението им е болно. Те живеят в нереалистичен свят. Негодни са за практическите задължения на ежедневието. А което е най-тъжното и най-обезкуражаващото – загубили са всякакво желание за здраво четиво.
Заслепени са и са увлечени от такава „храна“ за ума, каквито са силно възбудителните истории, съдържащи се в „Чичо Томовата колиба“. Тази книга е оказала навремето си своето добро влияние върху онези, които е трябвало да се събудят по отношение на фалшивите си представи за робството. Но ние стоим на границите на вечния свят, където такива истории не са нужни в подготовката ни за вечен живот.

КНИГИ, КОИТО ОТСЛАБВАТ УМА. Любовни истории и лекомислени вълнуващи разкази – това са друга група книги, които са проклятие за всеки читател. Авторът може да се придържа към добрия морал и в цялата книга да вплита религиозни идеи и въпреки това в повечето случаи Сатана е само облечен в ангелски одежди, за да може по-резултатно да мами и съблазнява. Умът до голяма степен се повлиява от онова, с което се храни. Четенето на лекомислени и вълнуващи измислици прави читателя негоден за задълженията, които лежат пред него. Той ще живее нереалистичен живот и не ще има желание да изследва Писанията, да се храни с небесната манна. Умът отслабва и губи силата си да се съсредоточава и да размисля върху великите проблеми на дълга и участта.

РОМАНИТЕ И ЧУВСТВЕНИТЕ МИСЛИ. Умствената храна, към която той [читателят на романи] е придобил вкус, има покваряващ ефект и води до нечисти и чувствени мисли. Изпитвала съм истинско съжаление към тези души, като виждам колко много губят, пренебрегвайки възможностите да спечелят познание за Христос, в Когото са съсредоточени надеждите ни за вечен живот. Колко много скъпоценно време се губи, през което те биха могли да изучават Образеца на истинското добро.

УМЪТ ОТСЛАБВА (ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ДУМИ КЪМ ЕДНА СЪПРУГА). В продължение на години умът ти е бил като бълбукащ поток, почти изпълнен с камъни и бурени, а водата се е разливала и се е похабявала. Ако твоите сили бяха управлявани от по-висши намерения и цели, нямаше да бъдеш инвалид каквато си сега. Въобразяваш си, че трябва да се отдаваш на каприза на апетита си и на злоупотребата с четене.
Видях как посреднощ лампата в твоята стая светеше, докато ти беше захласната в някаква увлекателна история и по този начин стимулираше своя вече претоварен мозък. Това поведение скъсява живота ти и те изтощава физически, умствено и морално. Нередовността е създала безредие в дома си и ако продължаваш така, ще направиш ума ти да затъне в слабоумие. Злоупотребявала си с даденото ти от Бога време. То е прахосано.

УМСТВЕНА НАРКОМАНИЯ. Читателите на лекомислени, възбуждащи истории стават негодни за задълженията на практическия живот. Те живеят в нереалистичен свят. Наблюдавала съм деца, на които е позволявано да четат такива истории. Независимо дали са вкъщи или навън, те са неспокойни, мечтателни, неспособни да разговарят за нищо, освен за най-обикновени неща. Религиозните мисли или разговори са напълно чужди за ума им. С подхранването на апетит към такива вълнуващи истории вкусът на ума се извращава и той не може да бъде задоволен, освен с такива нездравословна храна. Не мога да измисля подходящо име за споменатите хора, отдаващи се на такова четене, освен „умствени наркомани“. Навиците на невъздържание в четенето оказват същото влияние върху мозъка, каквото невъздържанието в ядене и пиене – върху тялото.

ПРЕКОМЕРНОТО УГАЖДАНЕ Е ГРЯХ. Прекомерното себеугаждане в ядене, пиене, спане или гледане е грях. Хармоничното и здравословно действие на всички телесни и интелектуални сили носи в резултат щастие… Силите на ума трябва да бъдат занимавани с теми, свързани с вечните интереси. Това ще окаже добро влияние върху здравето на тялото и на ума.

ПРЕТОВАРВАНЕ НА УМА. На учащия, желаещ да сведе до една година работата, която трябва да извърши за две, не трябва дасе позволява това. Да се предприема двойна работа – това при мнозина означава претоварване на ума и занемаряване на физическата активност. Не е разумно да се счита, че умът може да асимилира прекомерно количество умствена храна; и е грях той да бъде претоварван, както е грях да се претоварват храносмилателните органи.

ПРОВЕРЯВАЙ КАКВА ХРАНА ЗА УМА ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ РАЗГОВОРИТЕ. Най-добре е всяка душа внимателно да проверява каква умствена „храна“ му се сервира. Когато при вас дойдат хора, които живеят, за да приказват, които са целите заредени и изпълнени с желание да ви заявят: „Само кажи и ние ще ти разкажем всичко за това“, спрете и размислете дали разговорът ще ви окаже някаква духовна помощ, дали ще има духовна полза, та в общуването си да „ядете от плътта и да пиете от кръвта“ на Божия Син, „при Когото идвайте като при жив камък, от човеците отхвърлен, но от Бога избран и скъпоценен“ (1Петрово 2:4). Тези думи изразяват много.
Не трябва да бъдем бърборковци или клюкари, нито сплетници; не трябва да даваме фалшиво свидетелство. Бог ни е забранил да се ангажираме в незначителни и глупави разговори, в шеги, подигравки и пр. Ще даваме сметка пред Бога за всичко, което казваме. Той ще изведе на съд нашите прибързани думи, които не оказват добро влияние нито на говорителя, нито на слушателя. Тогава нека всички изговаряме това, което влияе назидателно. Помнете, че сте ценни пред Бога. Не позволявайте никакви евтини и глупави разговори или погрешни принципи да бъдат част от християнския ви живот.

ЖЕНА, ЧИИТО ОЧИ СА РАЗВРАТИЛИ СЪРЦЕТО. Макар да притежава отлични природни дарби, сестра …… бива отклонявана от Бога чрез своите невярващи приятели и близки, които не обичат истината и не споделят жертвата и себеотрицанието, необходими в името на истината. Сестра ….. не е почувствала важността на отделянето от света, както Божията заповед налага. Това, което очите й гледат и ушите й слушат, е развратило сърцето й.

ЗВУЦИ, ГЛЕДКИ И ВЛИЯНИЯ, КОИТО ДЕМОРАЛИЗИРАТ. Имаш причини да бъдеш дълбоко загрижена за децата си, които срещат изкушения на всяка стъпка по пътя си напред. Невъзможно е те да избегнат контакта с лоши другари… Ще виждат гледки, ще слушат звуци и ще бъдат подложени на влияния, които са деморализиращи и които, ако не бъдат напълно елиминирани, неусетно, но със сигурност ще покварят сърцата им и ще деформират характера им.

НЯКОИ ДРУГАРИ СА КАТО БАВНА ОТРОВА. Ако можеше гласът ми да достигне до всички родители в страната, щях да ги предупредя да не се поддават на желанията на децата си в избора им на другари и приятели. Малко съзнават родителите, че вредните впечатления се приемат от младежите с много по-голяма готовност, отколкото впечатленията от Бога. Затова техните другари трябва да бъдат такива, че да влияят по възможно най-благоприятния начин на растежа им в благодатта и за вграждането на разкритата от Словото Божие истина в сърцето им.
Ако децата общуват с такива, които разговарят за леки, светски и маловажни неща, умовете им ще стигнат до същото равнище. Ако виждат как религиозните принципи са обиждани и опетнявани, а вярата се омаловажава, ако до слуха им достигат насмешливи забележки по отношение на истината, тези неща ще се впият в умовете им и ще оформят характерите им.
Ако детският ум е изпълнен с истории, независимо дали верни или измислени, в тях няма да има място за полезната информация и за научното познание, което им е необходимо. Какво интелектуално опустошение предизвиква тази любов към четенето на леки четива! Как разрушава принципите на искреността и на истинското благочестие, които лежат в основата на хармоничния характер! Това е като бавна отрова, поета от организма, която рано или късно ще изяви своите горчиви последици. Когато в ума на младите се запечатат погрешни впечатления, се прави белег не върху пясък, но върху здрава скала.

ОЧИТЕ – НАСОЧЕНИ КЪМ ХРИСТОС. Когато взе на Себе Си човешко естество, Христос свърза човечеството със Себе Си чрез връзка на любов, която никога не може да бъде разкъсана от каквато да било сила, с изключение на избора на самия човек. Сатана постоянно ще представя пред нас примамливи изкушения, за да ни съблазни да нарушим тази връзка – да изберем да се отделим от Христос. Ето за какво трябва да бдим, да се борим, да се молим, та нищо да не може да ни подмами да ИЗБЕРЕМ друг господар; защото винаги ще сме свободни да направим това. Но нека държим очите си отправени към Христос и Той ще ни запази. Докато гледаме към Господа, ние сме в безопасност. Нищо не може да ни откъсне от Неговата ръка. Като гледаме постоянно към Него, ние „се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както в Духа Господен“ (2Коринтяни 3:18).