Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Хранене в детската възраст – 49 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Хранене в детската възраст – 49 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Съвет, основаващ се на Божествено наставление

339. Въпросът на майките и бащите би трябвало да бъде: “Какво да направя за детето, което ще ни се роди?” Споменахме на читателя какво Бог е казал за поведението на майката преди раждането на децата. Но това не е всичко. Ангел Гавриил бе изпратен от небесните дворове да даде наставления за грижата за децата след раждането, за да могат родителите изцяло да разберат своите задължения.
Приблизително по времето на първото Христово идване ангел Гавриил дойде при Захария с вест, подобна на дадената на Маное. На възрастния свещеник бе казано, че жена му ще роди син, който ще се нарече Йоан. “Той ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото рождение. Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Светия Дух още от зачатието си.” Обещаното дете трябваше да бъде възпитано в строги въздържателни навици. Щеше да му бъде поверено важно реформаторско дело – да приготви пътя за Христос.
Сред народа се ширеше невъздържаност във всичките й форми. Задоволяването на апетита с вино и изискани храни намаляваше физическите сили и опорочаваше морала до такава степен, че и най-отвратителните престъпления не се смятаха за грях. Гласът на Йоан трябваше да прозвучи от пустинята като строго порицание срещу греховните прищевки на народа, а собствените му въздържателни навици също щяха да бъдат укор към характерните за времето разточителства.
Истинско начало на реформата

Усилията на нашите проповедници на въздържанието не са достатъчно всеобхватни, за да премахнат от страната ни проклятието на невъздържаността. Веднъж създадените навици трудно могат да бъдат победени. Реформата трябва да започне от майката още преди раждането на децата. Ако Божиите наставления бяха спазвани, нямаше да има невъздържание.
Всяка майка би трябвало непрестанно да полага усилия да съгласува навиците си с Божията воля, за да може в хармония с Него да работи за опазването на децата си от съвременните пороци, разрушаващи здравето и живота. Нека майките без никакво бавене постигнат правилни отношения със своя Творец, та да могат с Неговата подкрепяща благодат да издигнат около децата защитна стена срещу покварата и невъздържанието. Ако майките тръгнат по този път, ще видят как децата им, подобно на Даниил, стигат до висок морал и високи интелектуални придобивки.
ЗВ, 13 септември 1910 г.