Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Хранене по време на бременността – 48 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Хранене по време на бременността – 48 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

333. Много родители смятат, че въпросът за влиянията по време на бременност не е толкова важен. Но за Небето бременността е нещо важно. Изпратената от Божи ангел и дадена два пъти по-най-тържествен начин вест показва, че заслужава да й обърнем сериозно внимание.
Чрез изречените пред майката еврейка думи Господ говори на майките от всички векове. “Нека се пази жената от всичко, за което й говорих”, каза ангелът. Доброто състояние на детето зависи от навиците на майката. Нейните апетити и страсти трябва да бъдат под контрола на принципите. Има неща, които трябва да избягва, а срещу други да се бори, ако иска да изпълни Божието намерение за нея в даряването й с дете. Ако преди раждането има лоши навици и е егоистична, неспокойна и свадлива, тези черти на характера ще се отпечатат върху нрава на детето. Така много деца получават като наследство почти непреодолими наклонности за вършене на зло.
Но ако майката се придържа неотклонно към добрите принципи, ако е въздържана и себеотрицателна, любезна, внимателна и себеотдайна, може да предаде на детето ценните черти на характера си. Много ясна бе заповедта към майката, забраняваща й да употребява вино. Всяка изпита капка алкохол, задоволяваща апетита й, е заплаха за физическото, умственото и духовното здраве на детето и явен грях срещу Твореца.
Много съветници настояват да бъде удовлетворявано всяко желание на майката и ако поиска каквото и да е ястие, независимо колко е вредно, свободно да задоволи апетита си. Такива съвети са лоши и нанасят вреда. Физическите нужди на майката в никакъв случай не бива да се пренебрегват. Два живота зависят от нея и към желанията й трябва да се отнасяме с нежност, а нуждите й да бъдат щедро задоволявани. Но в същото време повече от всякога тя трябва да се ограничава в храна и във всичко останало, което би могло да намали физическите и умствените сили. По заповед от самия Бог й е дадено най-важното задължение – да упражнява самоконтрол.
СВЛ, с. 372, 373, 1905 г.

334. Когато Бог пожела да издигне Самсон като избавител на Своя народ, още преди да се роди наложи на майка му разумни житейски навици. Същите ограничения още от самото начало предстоеше да бъдат предписани и на детето, защото се изискваше да бъде посветено на Бога като назирей.
Божи ангел се яви пред жената на Маное и й каза, че ще има син; после й даде важни указания: “… пази се сега да не пиеш вино или спиртно питие и да не ядеш нищо нечисто”.
Бог имаше важно дело за обещаното дете на Маное. Навиците и на майката, и на сина трябваше да бъдат внимателно култивирани, за да бъде детето осигурено с необходимите за делото качества. “… пази се сега да не пиеш вино или спиртно питие – бе наставлението на ангела към съпругата на Маное – и да не ядеш нищо нечисто”. Детето ще получи добро или лошо влияние от навиците на своята майка. Тя трябва да се ръководи от принципи и да практикува въздържание и себеотрицание, ако наистина мисли за доброто на детето си.
ХВБХ, с. 37, 38, 1890 г.

“Нека се пази”

335. Изречените за съпругата на Маное думи съдържат истина, която съвременните майки ще бъде добре да изучат. Говорейки на тази майка, Господ се обръща към всички неспокойни и тъгуващи майки от нашето време и към всички майки от бъдещите поколения. Да, всяка майка може да осъзнае своите задължения. Може да разбере, че характерът на децата й зависи повече от личните й навици, проявявани преди раждането, и от усилията й след това, отколкото от външни благоприятни или неблагоприятни обстоятелства.
“Нека се пази”, каза ангелът. Нека бъде готова да посреща изкушенията. Апетитът и страстите й трябва да бъдат контролирани от принципите. На всяка майка може да се каже: “Нека се пази”. Има неща, които трябва да отбягва, а срещу други да се бори, ако иска да изпълни Божието намерение за нея, след като й е дарил дете…
Майката, която е добър учител за своите деца, трябва още преди раждането да формира навици на себеотрицание и самоконтрол, тъй като собствените си качества – силни или слаби черти на характера, предава на децата. Врагът на душите разбира този въпрос много по-добре, отколкото повечето родители. Той ще поднася на майката изкушения, защото знае, че ако тя не му устои, чрез нея ще може да повлияе на детето. Единствената надежда на майката е в Бога. Тя може да отива при Него за благодат и сила. Търсенето на помощ няма да е напразно. Бог ще й даде сили да предаде на децата си качества, които ще им помогнат да имат успех в този живот и да спечелят вечността.
ЗВ, 26 февруари 1902 г.

Да не се разпалва апетитът

336. Обикновено се прави грешка, като не се отдава голямо внимание на живота на жената, преди да роди деца. В този важен период трудът й трябва да бъде облекчен. В тялото й стават големи промени. То се нуждае от повече кръв и следователно от увеличаване на превръщащата се в кръв храна с най-добро качество. Ако няма достатъчно количество питателна храна, жената не може да запази физическите си сили и потомството й се лишава от жизненост. На облеклото също трябва да се отделя внимание. Необходимо е тялото да се предпазва от простуда. Не е нужно към повърхността на тялото да се извикат на помощ жизнени сили, за да се компенсира липсата на достатъчно облекло. Ако майката е лишена от изобилна здравословна и питателна храна, кръвта й няма да е с добро качество и количество, кръвообращението й ще бъде слабо. Същите неща ще липсват и на детето й. За него ще бъде невъзможно да асимилира храна, която да се превръща в доброкачествена кръв и да подхранва тялото. Доброто състояние на майката и на детето зависи до голяма степен от хубавото топло облекло и от приемането на питателна храна. Допълнителното натоварване на жизнените сили на майката трябва да се взема предвид и да се полагат грижи в това отношение.
Но от друга страна, представата, че поради особеното си състояние жените могат да разпалват апетита си, е погрешно основана на обичая, а не на здравия разум. Апетитът им може да бъде променлив, непостоянен и труден за задоволяване. Обичаят й позволява да яде всичко, което въображението й поиска, без да се посъветва с разума, дали храната може да задоволи нуждите на тялото и на растежа на детето. Тя трябва да е достатъчна, но не и възбуждаща. Обичаят казва: “Ако тя иска месо, туршии, храни с подправки или пироги с кълцано месо, нека ги получи; апетитът е единственият съветник”. Това е голяма грешка, причиняваща много злини. Вредата не може да бъде преценена. Ако има нужда от проста диета и от специална грижа за качеството на храната, то това се отнася преди всичко за този важен период.
Принципните и добре обучените жени не биха се отклонили от простата диета най-вече в този период. Биха размислили, че и друг живот зависи от тях и биха били внимателни във всичките си навици, но най-много в храненето. Не трябва да ядат вредното и възбуждащото само защото е вкусно. Има прекалено много съветници, готови да ги убедят в неща, за които разумът подсказва, че не бива да се правят.
Раждат се болни деца поради лакомията на родителите им. Тялото не се е нуждаело от разнообразието на храни, които умът е искал. Умът е поискал и следователно яденето трябва да влезе в стомаха – това е голяма грешка, която всяка християнка трябва да избягва. Не бива де се допуска въображението да контролира нуждите на тялото. Онези, които позволяват вкусът да ръководи, ще понесат наказанието за нарушаването на законите на тялото. Въпросът обаче на свършва тук; невинните им деца също ще страдат.
Кръвотворните органи не могат да превърнат подправките, пирогите, туршиите и месото от болни животни в качествена кръв. Ако допуска в стомаха й да влезе толкова много храна, че храносмилателните органи да се принудят да работят изтощително, за да се отърват от нея и да освободят тялото от дразнещите субстанции, майката вреди на себе си и слага началото на болестите у децата си. Ако иска да яде както си пожелае и каквото въображението й поиска, без да мисли за последиците, ще понесе наказанието, но не сама. Невинното й дете също ще страда поради неблагоразумието й.
2 С, с. 381-383, 1870 г.

Последиците от изнурителния труд и оскъдното хранене

337. В много случаи, преди да роди, на майката се позволява да работи рано сутрин и късно вечер, като по този начин кръвта й се разгорещява… Силите й трябва да бъдат внимателно пазени… Задълженията и грижите й рядко намаляват, и то в периода, който трябва да бъде за нея повече от всякога период на почивка. Напротив, той се превръща във време на умора, мъка и лошо настроение. С извършвания прекомерен труд тя лишава потомството от осигуреното от природата хранене, а като разгорещява кръвта си, дава лоша кръв на плода. Детето бива ограбено от жизненост и от физически и умствени сили.
КЖ, гл. 2, с. 33, 34, 1865 г.

338. Беше ми показано поведението на Б. в семейството му. Той е строг и арогантен. Приел е здравната реформа така, както я разгласява брат С., и подобно на него е заел крайно становище. Тъй като умът му не е уравновесен, направил е ужасни грешки, чиито последици времето няма да заличи. Под влияние на прочетеното в книгите, той е започнал да привежда в изпълнение чутата от брат С. теория и също като него е решил да подчини всички на издигнатия от него стандарт. Подчинил е семейството си на своите строги правила, но не е успял да постави под контрол собствените си животински наклонности. Не е в състояние да стигне до образеца и да държи тялото си в подчинение. Ако познаваше добре системата на здравната реформа, щеше да знае, че жена му не е в състояние да роди здрави деца. Неконтролираните му страсти го завладяха и той не си дава сметка за причина и следствие.
Преди раждането на децата не се отнасяше към съпругата си, както би трябвало да се отнася към жена в нейното състояние… Не й даваше достатъчна по качество и количество храна, необходима за поддържане на два, а не на един живот. Още един живот зависеше от нея, но тялото й не получи нужната питателна, здравословна храна за поддържане на силите й. Тя не бе нито с добро качество, нито в достатъчно количество. Тялото имаше нужда от промяна, разнообразие и добро качество на храната. Децата й се родиха с увредени храносмилателни органи и с лоша кръв. С храната, която беше принуждавана да приема, майката не получи добър състав на кръвта и затова роди деца с лош нрав.
2 С, с. 378, 379, 1870 г.