Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Християните отричат хомеопатията – Част 5 – Горчивите методи на лечение – Пътищата на заблудата в алтернативните методи на лечение – Манфред Хайде

Следните изказвания показват, че наистина има християнски лечители, които отричат хомеопатията поради научни и християнски причини:
„Защо аз и другите християни отричаме хомеопатията, защото именно скритите причини и „философията“ на този лечебен метод, както при другите алтернативни методи са не божествени, съответно окултни… при повечето така наречени „природни методи“ съществува връзка с окултизма и с това опасност за християните да бъдат обвързани с него… Аз отричам акупунктурата, точковия масаж, хомеопатията, биохимията според Шюслер, хипнозата и диагностициращите методи като ирисовата диагностика и др… Ако християнските лечители отричат определени лечебни методи, хомеопатите правят точно обратното, те ги прилагат и даже говорят за тях като за „християнски методи на лечение“, и в това можем да открием една ужасяваща непоследователност и заслепление, които ни показват колко вредна може да бъде хомеопатията“ /24/.
„…всички теоретици на хомеопатията, с чиито книги се сблъсквам, приписват отговорността за лечебното действие на един „духовен“ принцип, макар и описанията за това да са в най-различни вариации: „фина сила на веществото“, „космическа сила“, „елементарна субстанция или информация“. Последното описание е особено измамно, защото човек веднага мисли за съответстващата дума от информационната теория. Хомеопатите обаче я използват в съвсем друг смисъл!
Като християнин знам, че този „духовен“ принцип не може да дойде от Бога… Ако аз в моята практика искам да приложа духовен принцип, ще се оставя по-скоро на молитвата, защото по този начин няма да причиня вреда…“ /25/.
„Лично аз не бих предписал на нито един пациент хомеопатично лекарство. Който прави това, не осъзнава в повечето случаи, кои са скритите причини на това учение. Специално искам да предупредя за последиците, които произлизат от потенцията Д6 нататък, от тази граница нататък съществува само окултно обяснение за въздействието на всеки хомеопатичен медикамент“ /12/.
Вярващият християнин е призован в I Йоаново 4:1 „да изпитва духовете…, защото много лъжливи пророци ще излязат в света“. Така също „християнското убеждение на лечителя или лекаря, самото то дава малко гаранция, че онова, което той казва и върши се явява недвусмислено и научно“ /26/. Затова всеки уповаващ на Библията християнин трябва да бъде наясно, че методите на хомеопатията, насочват към учения, практики и сили, които противоречат на християнската вяра и не са приемливи. Хомеопатията съдържа езотерични и магически мисловни модели /всъщност „езотерика“ означава „учение за тайнственото“, защото не на всеки му е позволено да научи, онова, което става, има процеси, които са достъпни само за определено посветени личности/.

Скрити в Божиите ръце
В заключение можем да констатираме, че
„алопатията или традиционната медицина във всички случаи е медицина, която произлиза от модерната естествена наука… Хомеопатията е открита от един окултист, Самуел Ханеман, който твърди, че неговите методи са получени чрез спиритически откровения. Към Господ Исус Христос той е враждебно настроен, и Го нарича фантазьор“ /27/.
Погледнато научно хомеопатията се разглежда като съмнителна, нейните корени трябва да се търсят в окултното и в магическите представи от 18 век.
Да се предпазим от тъмните сили това беше целта! Нашето време предлага една непозната до този момент оферта на чужди религии. Колко много хора, при това християни, търсят изцелението в неща, чиито зла скрита първооснова те не виждат. Така според мен за пациента и за практикуващия лекар не може да важи единствено и само фактът: „Който изцелява, той има право!“, както пише един хомеопат /11/.
Нека да не се оставяме да бъдем заслепени от външните неща и евентуалния успех !
Нека да не посягаме към забранените средства, когато става въпрос за лекуване на телесни болести! Нека да помислим, че нашето тяло трябва да бъде храм на Святия Дух! Един вярващ човек знае, че е скрит в Божиите ръце. Бог е нашият лекар!