Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Християнска ревност – 44 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Среща се една ревност, която е доста шумна, няма определена цел или предназначение, не е според познанието, действа сляпо и е с разрушителна. Това не е християнската ревност, която се ръководи от принципи и не е на моменти. Тя е сериозна, дълбока и силна, обладава душата и изостря моралната чувствителност. Спасението на душите и интересите на Божието царство са въпроси от изключителна важност. Съществува ли друг въпрос по-важен и по-сериозен от спасението и Божията слава? Има съображения, на които не може да се гледа лекомислено. Те са толкова важни, колкото и вечността. Вечната участ е поставена на карта. Мъже и жени биват определяни за благословение или смърт. Християнската ревност не се изчерпва с разговори, а е изпълнена с чувства и енергични и ползотворни действия. Не се проявява, за да бъде забелязана. Скромността характеризира всяко усилие и се забелязва във всяко дело. Тя води до сериозна молитва, до смирение и до вярност в изпълнението на настоящите задължения. В семейството цари благородство и любов, благосклонност и състрадание. Това са плодовете на християнската ревност…, които винаги са плодовете на християнската ревност…
О, колко малко хора разбират стойността на човешките души! Колко малко хора желаят да се жертват, за да ги доведат до познанието на Христос. Твърде много се говори и се изповядва любов към загиващите, но това е само суета. Основното изискване на християнската ревност е действието. Всички трябва първо да работят за себе си и когато придобият Исус в сърцето си, ще Го изповядват и пред другите. Душата, която притежава Исус, не може да не Го споделя, така, както водите на Ниагарския водопад не могат да спрат да текат.