Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ХРИСТИЯНСТВОТО И ПСИХОЛОГИЯТА – 02 – Ум, характер и личност – Елена Вайт – (Елън Уайт)

2
ХРИСТИЯНСТВОТО И ПСИХОЛОГИЯТА
ЗАКОНИТЕ НА УМА СА ПОСТАНОВЕНИ ОТ БОГА. Този, Който е сътворил ума и е промислил неговите закони, се е погрижил и за развитието му в съответствие с тях* /Забележка под черта!! *ЗАБЕЛЕЖКА: съществува съвършена хармония между Библията и истинската наука. Психологията е науката, която изучава ума и човешкото поведение.
Съставителите/

ИСТИНСКИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПСИХОЛОГИЯТА СА ПРЕДСТАВЕНИ В СВЕЩЕНИТЕ ПИСАНИЯ. Истинските принципи на психологията могат да се намерят в Свещените писания. Човек не познава собствената си стойност и ценност и действа според покварения темперамент на характера си, понеже не гледа към Исус, „Автора и Усъвършителя“ на своята вяра. Който дойде при Господа, който вярва в Него и Го направи свой Пример, ще осъзнае значението на думите: „Даде им власт да станат Божии синове“…
Който преживее истинското обръщане към Бога, ще осъзнае с остротата на новата си проницателност своята отговорност към Него и ще изработва собственото си спасение със страх и трепет; ще се стреми към пълно възстановяване от проказата на греха. Всичко това ще го кара смирено и с доверие да поставя зависимостта си в Бога.

УМЪТ, ПОСВЕТЕН НА БОГА, СЕ РАЗВИВА ХАРМОНИЧНО. Бог взема хората такива, каквито са, и ги възпитава за Своя служба, ако Му се поддават. Божият Дух, приет в душата, съживява всички нейни способности. Под ръководството Му посветеният безрезервно на Бога ум се развива хармонично и бива укрепен така, че да разбира и да изпълнява изискванията Му. Слабият и колеблив характер се променя и става силен и постоянен. Перманентното посвещение на Бога установява такава здрава връзка между Исус и Неговите ученици, че християнинът става по характер подобен на своя Учител. Добива по-ясни и по-широки възгледи. Проницателността му се увеличава, преценката му става по-уравновесена. Толкова е оживотворен чрез даващата живот сила на Слънцето на правдата, че е в състояние да принася много плод за прослава на Бога.

НАУКАТА ЗА ЧИСТ ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ. Науката за чистия, пълноценен и последователен християнски живот се постига чрез изучаване на Словото на Господа. Това е най-висшето възпитание и образование, което човешко същество може да получи. Това са уроците, на които младите хора в нашите училища трябва да бъдат научени, за да могат да излязат от тях с чисти мисли и умове и със сърца, подготвени за изкачване по стълбата на прогреса и за практикуване на християнските добродетели. Ето защо желаем нашите училища да са свързани със санаториумите ни и санаториумите – с училищата ни. Тези институции трябва да бъдат ръководени с евангелската простота, видна в Стария и в Новия завет.

ОБКРЪЖЕНИ ОТ АТМОСФЕРА НА МИР. Всички, които се намират под Божието обучение, имат нужда от спокойно време за общуване със собственото си сърце, с природата и с Бога… Трябва лично да слушаме как Той говори на душата ни. Когато всеки друг глас замлъкне и в спокойствие и тишина ние очакваме пред Него, Божият глас се различава още по-лесно. Той ни казва: „Млъкнете и познайте, че Аз съм Бог“… Посред забързаните тълпи и в напрежението на живота, човекът, който се освежава по този начин, ще бъде обкръжен с атмосфера на светлина и мир. Ще получава все нови и нови физически и умствени сили.

РЕЛИГИЯТА НА ХРИСТОС Е ДЕЙСТВЕНО ЛЕКАРСТВО. Сатана е причинителят на болестите; а лекарят воюва срещу неговото действие и сила. Умствените (душевните) болести са навсякъде… Безбожните са причинили повечето от тези нещастни случаи [в които домашни проблеми, угризения на съвестта за грехове, страх от вечно горящ пъкъл са разстроили ума], но често приписват лудостта на въздействието на религията; … Религията на Христос не само не е причина за психично заболяване, но е едно от най-ефективните лекарства срещу това, защото е потенциален успокоител на нервната система.

В ЦАРСТВОТО НА МИРА И СПОКОЙСТВИЕТО. Когато изкушенията ви нападнат, когато грижи, притеснения и мрак сякаш са обкръжили душата ви, погледнете към онова място, където за последен път сте видели светлината. Почивайте си в Христовата любов и под Неговата закриляща грижа… Влизайки в общение със Спасителя, навлизаме в царството на мира и спокойствието.

ПРОПЪЖДАНЕ НА НЕОПРАВДАНИ БЕЗПОКОЙСТВА. Когато хората тръгват да вършат ежедневната си работа, както и когато са в молитва; когато лежат през нощта и когато стават сутрин; когато богаташът пирува в палата си или когато бедният събира децата си около оскъдната си трапеза, всеки един е наблюдаван нежно от небесния Баща. Нито една-единствена сълза не се пролива, без Бог да я забележи. Няма усмивка, която Той да не види.
Ако бихме искали напълно да повярваме в това, всякакви неоправдани безпокойства биха се разпръснали. Животът ни не би бил толкова изпълнен с разочарования, както сега; всичко, независимо дали е много важно или много дребно, ще бъде поверено в ръцете на Бога, Който никога не се уморява от многото грижи, нито ще се претовари от многото ни проблеми. Тогава ще се радваме на такова душевно спокойствие, каквото е непознато за много хора.

ОБУЧЕНИЕ НА ДУШАТА ЧРЕЗ ДИСЦИПЛИНА. Християни, разкриваме ли на другите, че Христос е в нас? Трябва да се потрудим, за да имаме здрави тела и силни умове, които не отслабват лесно; умове, които умеят да виждат отвъд тесните рамки на своето „его“, за могат да проследяват нещата от причина до следствие във всяко нещо. Тогава ще бъдем в благоприятното положение на хора, способни да понасяме трудностите като добри войници. Нуждаем се от ум, който ясно вижда трудностите и преминава през тях с онази мъдрост, която идва от Бога, който може да се бори с трудните проблеми и да ги побеждава. Най-трудният проблем – това е да можеш да разпънеш собственото „аз“, да понасяш трудности в духовния живот, да обучаваш душата си чрез строга дисциплина. Това може би няма да донесе отначало възможното най-голямо задоволство и удовлетворение, но впоследствие ще доведе спокойствието и щастието.

ХРИСТОС ИМА СИЛА ДА УКРЕПВА И ДА ВЪЗСТАНОВЯВА. Докато Христос разтваря небето пред човека, животът, всаждан от Него, отваря сърцето за вечността. Грехът не само ни отклонява от Бога, но и унищожава в човешката душа желанието и възможността да Го опознаем. Христовата мисия е да разруши това дело на дявола. Способностите на душата, парализирани от греха, помраченият ум, извратената воля – всичко това Христос има силата да възстанови и укрепи. Той ни отваря богатствата на Вселената и ни придава сила да различаваме и оценяваме тези съкровища.

ВЛАДЕЕ ИЛИ БОГ, ИЛИ САТАНА. Сатана поема управлението над всеки ум, който не се намира твърдо под контрола на Божия Дух.

ВСЕКИ ПОДХРАНВАН ГРЯХ ОТСЛАБВА ХАРАКТЕРА. Нека никой не се ласкае, че подхранваните за известно време грехове могат лесно да бъдат победени и отхвърлени, щом човек пожелае. Това не е така. Всеки подхранван грях отслабва характера и засилва лошия навик. В резултат се стига до физическа, умствена и морална поквара. Разбира се, вие можете да се покаете за грешката, която сте допуснали и да тръгнете по правия път; но мисленето ви вече е деформирано и фамилиарниченето ви със злото вече е направило трудно за вас различаването между право и погрешно. Чрез злите ви навици Сатана ще ви напада отново и отново.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ГОДНОСТ НА УЧИТЕЛЯ. Характерът и принципите на един учител трябва да се считат за много по-важно нещо, отколкото неговата професионална годност и квалификация. Ако е искрен християнин, ще чувства необходимост да проявява еднакъв интерес както към физическото, така и към умственото, моралното и духовното възпитание и образование на учениците си.
За да може да упражнява влияние в правилна насока, той трябва да притежава съвършен контрол над себе си и собственото му сърце да е богато напоено с любов към учениците. Това ще се забележи в неговите погледи, думи и постъпки. Той самият трябва да притежава твърд характер, а чак след това ще може да оформя и умовете на учениците си, както и да ги обучава в различните области на науката. Ранното възпитание на младежите общо взето оформя характера им за цял живот. Които се занимават с млади хора, трябва много внимателно да развиват качествата на ума си, за да знаят по-добре как да ръководят неговите сили, така че те да съдействат за възможно най-добрите постижения.

ЧОВЕКЪТ ТРЯБВА ДА СТАНЕ НОВО СЪЗДАНИЕ. Хората трябва да станат поданици на Христовото царство. Чрез всадената в тях Божия сила те трябва да насочат верността си към Бога. Със закони и по много различни начини и източници Бог е наредил Небето да общува с човека в духовния му живот. Действието на този контакт е толкова тайнствено, колкото и движението на вятъра (Йоан 3:7, 8). Христос е обявил: „Царството Ми не е от този свят“ (Йоан 18:36). Макар да влияе на земните управления, Неговото царство не може да приеме и най-малкото влияние от тях, без да се развали Божественото подобие.
Характерът на Божието въздействие върху човешкото сърце е така духовен, че прави от приелите Го нови създания, без в същото време да унищожава или отслабва каквато и да било негова способност, дадена му от Бога. То очиства всяко качество, което прави човека годен за връзка и общуване с Божието естество. А роденото от Духа е дух и когато човек е роден отгоре, в душата владее небесно спокойствие.

ПРАВОТО ИЗКЛЮЧВА ПОГРЕШНОТО. Родители, вие сте тези, които ще решите дали умовете на вашите деца ще бъдат изпълнени с облагородяващи или с порочни мисли. Не можете да запазите техните активни умове незаети с нищо, нито можете да изпъдите злото. Можете да изключите злото в мислите единствено чрез всаждане на склонност към правите принципи. Ако родителите не засадят семената на истината в сърцата на децата си, неприятелят ще засади плевели. Добрите и здрави наставления – това е единствената предпазна мярка срещу лошите влияния, които покваряват добрите нрави. Истината ще закриля душата от безбройните изкушения, които тя ще трябва да срещне.

САМО ДНЕШНИЯТ ДЕН Е МОЙ. Всички ние трябва да се обучаваме, дисциплиниране и възпитаваме за полезност в този живот ден след ден. Само един ден е наш – помислете за това! Само един ден е мой. Ще желая да направя в този ден най-доброто, на което съм способен. Ще използвам таланта на говора за благословение на някой друг, ще бъда помощник, утешител, пример, какъвто Господ, моят Спасител, ще одобри. Ще се упражнявам в търпение, любезност, толерантност, та християнските добродетели да могат да се развият в мен днес.
Всяка сутрин посвещавайте себе си, душата си, тялото и духа си на Бога. Култивирайте у себе си навици на посвещение и на все по-голямо и по-голямо доверие във вашия Спасител. С пълна сигурност можете да вярвате, че Господ Исус Христос ви обича и желае да пораснете до мярката на Неговия характер. Желае да растете в Неговата любов, да увеличавате и укрепвате в цялата й пълнота Божията любов. Тогава ще спечелите познание за най-висшата й ценност тук, за това време, и за вечността.

КАК УМЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗВИТ И ДОБРЕ УРАВНОВЕСЕН. Трудът е благословение. Невъзможно е да се радваме на добро здраве без труд. За да може човек да се развива правилно и за да има добре уравновесен ум, всичките му способности трябва да бъдат впрегнати в употреба.

ПОЗНАНИЕТО И НАУКАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОЖИВОТВОРЕНИ ЧРЕЗ СВЕТИЯ ДУХ. Само когато бъдат доведени под пълния контрол на Божия Дух, талантите на човека стават изцяло полезни. Правилата и принципите на религията са първата стъпка към постигането на познание и лежат в самата основа на истинското възпитание и образование. Познанието и науката трябва да бъдат оживотворявани от Божия Дух, за да служат на най-благородните цели.
Само християнството може да осигури прилагане на познанието по най-правилния начин. За да бъде адекватно възприемана, науката трябва да се разглежда от религиозна гледна точка. Тогава всички биха се поклонили на Бога на науката. Сърцето, облагородено от Божията благодат, може най-добре да схване реалната стойност на възпитанието. Качествата на Бога, така както се виждат в сътворените от Него неща, могат да се схванат само ако имаме познание за Твореца.
Учителите трябва да бъдат запознати не само с теорията на истината, но да имат познание от личен опит за начина, по който действа светостта, за да могат да водят младите към Източника на истината, към Божия Агнец, Който носи греха на света. Познанието е сила за добро само когато е съединено с истинска набожност. Благородна е единствено душата, изпразнена от собственото „аз“. Христос, пребъдващ в сърцето чрез вяра, ще ни направи мъдри пред Бога.

ЦЯЛОТО СЪЩЕСТВО ДА БЪДЕ ОТВОРЕНО ЗА ИЗЦЕЛИТЕЛНИТЕ СИЛИ НА НЕБЕТО. Христос е Изворът на живота. Това, от което много хора се нуждаят, е да имат по-ясно познание за Него. Те се нуждаят от търпеливо и любезно, но в същото време сериозно поучение върху това, как цялото същество да бъде постоянно отворено за изцелителните средства на Небето. Когато слънчевата светлина на Божията любов осветява мрачните „стаички“ на душата, неспокойната умора и неудовлетвореността ще престанат. Радости, които удовлетворяват душата, ще оживят ума, ще укрепят и здравето, и силите на тялото.

БЛАГОДАТНИТЕ ДАРБИ НЕ СЕ РАЗВИВАТ ЗА ЕДИН МОМЕНТ. Скъпоценните и благодатни дарове на Светия Дух не се развиват за един момент. Кураж, твърдост, смирение, вяра, непоклатимо доверие в Божията сила да спасява – това се постига чрез години на личен духовен опит. Чрез живот на святи усилия и твърдо придържане към правото Божиите деца ще запечатат своята съдба.