Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Христос в цялата Библия – 4 Съкровищница от свидетелства Том 3 – Елена Вайт (Елън Уайт)

На хората трябва да бъде представена силата на Христос – разпнатия да дава вечен живот Спасител. Трябва да им показваме, че Старият завет е също така истинско евангелие в символи, образи и сенки, както Новият завет е евангелието в неговата разкрита сила.
Новият завет не представлява нова религия. Старият завет не е религия, която трябва да се смени с новозаветната. Новият завет е само развитие и разгръщане на Стария.
Авел вярваше в Христос и бе наистина спасен чрез Неговата сила, така както и Петър или Павел. Енох е бил представител на Христос също така сигурно, както е бил и възлюбеният ученик Йоан. И Енох е ходел с Бога, и след това вече го е нямало, защото Господ го е взел. На него е била поверена вестта за Второто идване на Христос. „За тях пророкува и Енох, седмият от Адама, като рече: „Ето, Господ иде с десетки хиляди Свои светии да извърши съдба над всички…“ (Юда 14). Вестта, проповядвана от ЕНох, и неговото преселване бяха убедителен аргумент пред всички, които са живели в неговото време. Аргумент, който Матусал и Ной са могли да използват с голяма сила, за да покажат, че праведните могат да бъдат преселени.
Онзи Бог, Който ходеше с Енох, бе нашият Господ и Спасител Исус Христос. Тогава Той бе светлината на света точно така, както е и днес. Живелите тогава не са били без учители, които да ги наставляват в пътя на живота. Защото Ной и Енох бяха християни. Евангелието е дадено във вид на предписания в книгата „Левит“. Задължително послушание се изисква и сега, както и тогава. Колко ценно е да разбираме важното значение на това слово!
Задава се въпросът: Коя е причината за недостатъчен духовен живот в църквата? Отговорът е: Позволяваме на мислите си да се отдалечават от Словото. Ако Божието слово бе изяждано като храна за душата, ако бе третирано с почит и благоговение, не биха били необходими многото и повтарящи се свидетелства. Простите изявления на Писанието щя да се приемат и щеше да се действа според тях.