Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Христос наистина ли е съществувал-6-Христос възкресе

Навярно сте удивени от факта, че се поставя подобен въпрос ­ очевидно безсмислен, защото историчността на Исус е извън всяко съмнение. От две хиляди години насам за Него се говори като за реално съществувала историческа Личност. Бихме се изкушили да отговорим с думите на богослова
Р. Бултман: “Съмненията относно това, дали Исус Христос наистина е съществувал, не почиват на никакви основания и дори не е необходимо да бъдат опровергавани”.
Ако Христос не е съществувал, как може да се разбере упоритостта и мъченичеството на апостолите?
Те именно образуват онази група, която за първи път разгласява по четирите посоки на света възкресението на Христос. Много бързо милиони новоповярвали се присъединяват към първите последователи. Но как да си обясним религиозно движение с такъв глобален обхват и с такава широта без учител, който да го е създал и който да не е бил обкръжен от свои последователи? В началото на християнската религия е трябвало да има един гений, нещо повече ­ един Свръхчовек.
Христос е Личност, Която се вписва в историята. Роден е при царуването на Ирод Велики, юдейски цар.
Година първа от нашата ера не отговаря на нищо. Монахът Денис Малки бил натоварен със задължението да установи датата на Христовото раждане. Но при установяването сгрешил с четири години. Смятал, че година първа на християнската ера съвпада с година 754 от римското летоброене. Но по това време Ирод Велики бил вече мъртъв от четири години. Трябвало е да фиксира раждането на Христос в 750 г. от римското летоброене.
Ирод умрял в 37 година от своето царуване, която е година четвърта от нашата ера.
Историците разделят човешката история на две ери: пр. Хр. и сл. Хр. Тя е маркирана от Христос с толкова дълбок отпечатък, че цялата ни система на датиране зависи от годината на Неговото раждане. Какво е било това Същество с подобен колосален авторитет, че от двадесет века насам неизброими множества от Негови почитатели се прекланят дори само пред името Му?
Обръщайки се към Исус Христос, Ренан пише: “Хиляди пъти по-жив, хиляди пъти по-обичан след Твоята смърт, отколкото през дните на пребиваването Ти тук долу, Ти стана дотолкова ъгловият камък на човечеството, че да се изтръгне Твоето име от света би означавало да бъде разтърсен той до основи. Между Теб и Бог не може да се прави разлика.”